Katedra Rachunkowości

Kierownik Katedry: dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Katedra Rachunkowości

ul. M. Oczapowskiego 4, sekretariat - pok. 304 zakrach@uwm.edu.pl
10-719 Olsztyn
czynny w godz.: 7.30 - 15.30
mgr inż. Urszula Dumalska

tel. +48 89 523-4736
faks: +48 89 523-4530