Wybrane opracowania monograficzne

Tytuł: Budżetowanie kosztów działań w szpitalu
Autor: Małgorzata Cygańska
Rok wydania:

Tytuł: Ustawa o finansach publicznych - komentarz
Autor: pod redakcją prof. Pawła Smolenia
Rok wydania:

Tytuł: Praktyka funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce
Autor: Anna bartoszewicz
Rok wydania:

Tytuł: Rachunkowość przedsiębiorstw - zbiór zadań
Autor: Małgorzata Cygańska
Rok wydania: 2008

Tytuł: Koszty i korzyści inwestycji drogowych
Autor: Mirosław Kowalewski
Rok wydania: 2005

Tytuł: Zbiór zadań z rachunkowości finansowej
Red.: Henryk Lelusz
Rok wydania: 2003

Tytuł: Metodyka pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej
Autorzy: H. Lelusz, M. Kowalewski, R. Lasmanowicz
Rok wydania: 2000

 

KATEDRA RACHUNKOWOŚCI


Adres biura katedry:

10-957 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 4, tel. (089) 523-4736, faks. (089) 523-4530, e-mail:

Kierownik Katedry
dr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM

Kierownik Katedry (fot. własne)

  • Kierownik naukowy studiów podyplomowych: Audyt i Kontrola Wewnętrzna, Ekonomia – Rachunkowość Budżetowa, Rachunkowość, Rachunkowość Przedsiębiorstw, Rachunkowość dla Nauczycieli.

Zakład Rachunkowości powstał 1 września 1994 r. w ramach Instytutu Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa na Wydziale Rolniczym byłej Akademii Rolniczo-Technicznej.

 

Pracownicy Katedry (fot. własne)

1 września 1995 r. Zakład Rachunkowości został przeniesiony z Wydziału Rolniczego na nowo powstały Wydział Zarządzania (obecnie Wydział Nauk Ekonomicznych), przekształcając się w samodzielną jednostkę naukowo-dydaktyczną. Kierownikiem Zakładu został prof. nadzw. dr hab. Henryk Lelusz. Obecnie jednostkę przekształcono w Katedrę Rachunkowości, której zespół stanowi 8. pracowników naukowo-dydaktycznych.

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Obszary badawcze

  • wykorzystanie controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwami,
  • zarządzanie kosztami w zakładach opieki zdrowotnej,
  • doskonalenie rachunku kosztów w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej,
  • audyt i kontrola wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych,
  • optymalizacja podatków w podmiotach gospodarczych,
  • rola banków spółdzielczych w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich.

Granty i projekty unijne

2009-2012 – „Rachunek kosztów działań w szpitalu – koncepcja i zastosowanie” – grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr NN 113241136 (dr hab. Henryk Lelusz – kierownik grantu),

1994-1997 –„opracowanie optymalnego systemu i metody pozyskiwania danych oraz analizy finansowo-ekonomicznej prywatnych gospodarstw rolnych” – grant Komitetu Badań Naukowych nr 5S30900207 - (dr hab. Henryk Lelusz – kierownik grantu),

2011-2015 – „Doskonalenie jakości informacji ekonomicznej w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi – temat statutowy Katedry.

 

Koło naukowe

Członkinie Koła (fot. własne)

Przy Katedrze Rachunkowości działa studenckie Koło Naukowe Rachunkowości (KNR), skupiające studentów naszego Uniwersytetu, którzy zainteresowani są szeroko rozumianą rachunkowością. Koło zostało założone 2 grudnia 2008 r. i liczy obecnie 13. studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych. Na organizowane cyklicznie spotkania Koła zapraszani są naukowcy, politycy, przedsiębiorcy oraz studenci z innych studenckich kół naukowych. W maju 2009 r. członkowie Koła wzięli czynny udział w XXXVIII Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie. Opiekę naukową sprawuje dr Renata Burchart, strona internetowa Koła.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Katedra Rachunkowości prowadzi działalność dydaktyczną w formie wykładów, seminariów magisterskich i ćwiczeń na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

Realizowane przedmioty

Wykaz przedmiotów realizowanych przez pracowników katedry w roku akademickim 2011/2012

Nazwa przedmiotuProwadzący
Rachunkowość finansowa dr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM
dr Renata Burchart
dr Anna Bartoszewicz
Rachunkowość informatyczna drAnna Bartoszewicz
Rachunkowość zarządcza dr inż. Mirosław Kowalewski
dr Joanna Dynowska
Doradztwo podatkowe dr inż. Cezary Kozłowski
Controlling dr Joanna Dynowska
Przedmioty do wyboru dr Renata Burchart
dr Anna Bartoszewicz
dr Joanna Dynowska
dr inż. Mirosław Kowalewski
dr inż. Cezary Kozłowski
Seminaria licencjackie dr Renata Burchart
dr Anna Bartoszewicz
dr inż. Mirosław Kowalewski
Seminaria magisterskiedr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM
dr Małgorzata Cygańska
dr Joanna Dynowska
dr inż. Cezary Kozłowski

 

Konsultacje

Godziny konsultacji pracowników katedry w roku akademickim 2013/14 - semestr letni

Imię i nazwisko Dzień Godziny Pokój Telefon E-mail
Prof. Henryk Lelusz Poniedziałek
Czwartek
11.30-13.00
11.30-13.00
304 523-47-36
Dr Anna Bartoszewicz Wtorek
Czwartek
11.15-12.45
10.30-12.00
314 524-51-93
Dr Renata Burchart Poniedziałek
Wtorek
10.00-11.30
12.00-13.15
312 523-45-08
Dr Joanna Dynowska Środa
Czwartek
08.30-10.00
13.00-14.30
326 524-51-30
Dr Marek Garbowski Poniedziałek
Czwartek
13.00-14.00
09.45-11.15
523-42-68
Dr Mirosław Kowalewski Wtorek
Piątek
09.45-11.15
11.30-13.00
309 523-47-21
Dr Cezary Kozłowski Poniedziałek
Środa
09.30-11.00
09.30-11.00
310 523-47-21

Studia podyplomowe

Katedra Rachunkowości organizuje roczne studia podyplomowe: