Katedra Rachunkowości

Informacje ogólne

 

Kierownik Katedry dr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM

Pracownicy Katedry (fot. własne)

Prof. Henryk Lelusz pełni ponadto funkcję kierownia naukowego studiów podyplomowych realizowanych w Katedrze:
- Audyt i Kontrola Wewnętrzna
- Ekonomia – Rachunkowość Budżetowa
- Rachunkowość
- Rachunkowość Przedsiębiorstw
- Rachunkowość dla Nauczycieli

Katedra Rachunkowości jako jedna z samodzielnych jednostek naukowo-dydaktycznych Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie została utworzona na bazie Zakładu Rachunkowości, funkcjonującego od 1 września 1995 r. na Wydziale Zarządzania, a wcześniej (1 września 1994 r.) w ramach Instytutu Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa na Wydziale Rolniczym byłej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.

Obecnie Katedrę tworzy zespół 8. pracowników naukowo-dydaktycznych.

 

Działalność naukowa

 

Obszary badawcze

W Katedrze Rachunkowości są obecnie realizowane dwa tematy badawcze:

  • wykorzystanie controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwami,
  • zarządzanie kosztami w zakładach opieki zdrowotnej,
  • doskonalenie rachunku kosztów w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej,
  • audyt i kontrola wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych,
  • optymalizacja podatków w podmiotach gospodarczych,
  • rola banków spółdzielczych w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich.

 

Granty i projekty unijne

2011-2015 – „Doskonalenie jakości informacji ekonomicznej w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi" – temat statutowy Katedry.

2009-2012 – „Rachunek kosztów działań w szpitalu – koncepcja i zastosowanie” – grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr NN 113241136 (dr hab. Henryk Lelusz – kierownik grantu),

1994-1997 – „Opracowanie optymalnego systemu i metody pozyskiwania danych oraz analizy finansowo-ekonomicznej prywatnych gospodarstw rolnych” – grant Komitetu Badań Naukowych nr 5S30900207 - (dr hab. Henryk Lelusz – kierownik grantu),

 

Koła naukowe

Członkinie Koła (fot. własne)

Przy Katedrze Rachunkowości działa studenckie Koło Naukowe Rachunkowości (KNR), skupiające studentów naszego Uniwersytetu, którzy zainteresowani są szeroko rozumianą rachunkowością. Koło zostało założone 2 grudnia 2008 r. i liczy obecnie 13. studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych. Na organizowane cyklicznie spotkania Koła zapraszani są naukowcy, politycy, przedsiębiorcy oraz studenci z innych studenckich kół naukowych. W maju 2009 r. członkowie Koła wzięli czynny udział w XXXVIII Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie. Opiekę naukową sprawuje dr Renata Burchart, strona internetowa Koła.

 

Działalność dydaktyczna

 

Katedra Rachunkowości prowadzi działalność dydaktyczną w formie wykładów, seminariów magisterskich i ćwiczeń na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

 

Realizowane przedmioty

Wykaz przedmiotów realizowanych przez pracowników katedry w roku akademickim 2014/2015

Nazwa przedmiotuProwadzący
Wydział Nauk Ekonomicznych
Rachunkowość finansowa dr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM
dr Renata Burchart
dr Anna Bartoszewicz
Rachunkowość informatyczna dr Anna Bartoszewicz
Rachunkowość zarządcza dr inż. Mirosław Kowalewski
dr Joanna Dynowska
Rachunek kosztów dla inżynierów dr inż. Mirosław Kowalewski
Doradztwo podatkowe dr inż. Cezary Kozłowski
Controlling dr Joanna Dynowska
Przedmioty do wyboru dr Renata Burchart
dr Anna Bartoszewicz
dr Joanna Dynowska
dr inż. Mirosław Kowalewski
dr inż. Cezary Kozłowski
Seminaria licencjackie dr Renata Burchart
dr Anna Bartoszewicz
dr inż. Mirosław Kowalewski
Seminaria magisterskie dr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM
dr Małgorzata Cygańska
dr Joanna Dynowska
dr inż. Cezary Kozłowski

 

Konsultacje

Godziny konsultacji pracowników katedry w roku akademickim 2014/15 - semestr letni

Imię i nazwisko Dzień Godziny Pokój Telefon E-mail
prof. Henryk Lelusz poniedziałek
piątek
09.30-11.00
13.30-15.00
304 523-47-36
dr Anna Bartoszewicz wtorek
czwartek
urlop zdrowotny do 25.03.2015
13.00-14.30
11.30-13.00
314 524-51-93
dr Renata Burchart poniedziałek
sobota
15.00-16.30
15.00-16.30
312 523-45-08
dr Joanna Dynowska wtorek
piątek
13.00-14.30
13.30-15.00
326 524-51-30
dr Marek Garbowski poniedziałek
piątek
13.30-15.00
13.30-15.00
111 523-42-68
dr Mirosław Kowalewski czwartek
piątek
09.45-11.15
13.15-14.45
309 523-47-21
dr Cezary Kozłowski poniedziałek
piątek
13.15-14.45
13.30-15.00
310 523-47-21

 

Studia podyplomowe

 

Katedra Rachunkowości organizuje roczne studia podyplomowe: