Katedra Finansów i Bankowości

Kierownik Katedry: dr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM buszko@uwm.edu.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Katedra Finansów i Bankowości

ul. M. Oczapowskiego 4, 
10-719 Olsztyn

mgr Izabela Sekuła  - sekretariat - pok. 106 katfin@uwm.edu.pl
czynny w godz.: 7.00 - 15.00
tel. + 48 89 523 3963
faks + 48 89 523 4784