Skład UKF KRUP

 

Wspólne posiedzenie członków UKF kadencji 2016-2020 i 2020-2024

 

Skład Uniwersyteckiej  Komisji Finansowej KRUP w kadencji 2020-2024

 • dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM – przewodniczący
  Prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. dr hab. Dariusz Adamski
  Prorektor ds. innowacji i zmian
  Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Jacek Batóg, prof. US
  Prorektor ds. Finansów
  Uniwersytet Szczeciński
 • dr Krzysztof Bednarz
  Pełnomocnik Rektora ds. finansów
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. nadzw.
  Prorektor ds. finansów i organizacji
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Artur Chełstowski
  Z-ca kanclerza ds. ekonomicznych
  Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Michał Daszykowski
  Prorektor ds. finansów i rozwoju
  Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR
  Prorektor ds. Kolegium Nauk Społeznych
  Uniwersytet Rzeszowski
 • mgr Sławomir Głowacki
  Kwestor
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Piotr Jedynak
  Prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej
  Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Jarosław Karpacz, prof. UJK
  Prorektor ds. rozwoju i finansów
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Robert Kozielski, prof. UŁ
  Prorektor ds. rozwoju
  Uniwersytet Łódzki
 • ks. mgr Andrzej Lichosyt
  Kanclerz
  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • dr hab. Rafał Matwiejczuk, prof. UO
  Prorektor ds. rozwoju i finansów
  Uniwersytet Opolski
 • dr hab. Jarosław Matwiejuk
  Prorektor ds. rozwoju
  Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Marek Michalski
  Prorektor ds. finansowych
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS
  Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Andrzej Pieczyński, prof. UZ
  Prorektor ds. rozwoju i finansów
  Uniwersytet Zielonogórski
 • prof. dr hab. Mirosław Szreder
  Dziekan Wydziału Zarządzania
  Uniwersytetu Gdańskiego
 • prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas
  Prorektor ds. kadry i finansów
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu