Skład UKF KRUP

 

 Wspólne posiedzenie członków UKF kadencji 2016-2020 i 2020-2024

 

Skład Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP w kadencji 2020-2024

 • dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM – przewodniczący
  Prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Jacek Batóg, prof. US
  Prorektor ds. finansów
  Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. nadzw.
  Prorektor ds. finansów i organizacji
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Artur Chełstowski
  Z-ca Kanclerza ds. ekonomicznych
  Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Michał Daszykowski
  Prorektor ds. finansów i rozwoju
  Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR
  Prorektor ds. Kolegium Nauk Społecznych
  Uniwersytet Rzeszowski
 • dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW
  Prorektor ds. studenckich i kształcenia
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Sławomir Głowacki
  Kwestor
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Piotr Jedynak 
  Prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej
  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Jarosław Karpacz
  Prorektor ds. rozwoju i finansów
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • o. mgr Arkadiusz Maciołek OFM
  Kanclerz
  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • dr hab. Rafał Matwiejczuk, prof. UO
  Prorektor ds. rozwoju i finansów
  Uniwersytet Opolski
 • dr hab. Jarosław Matwiejuk, prof. UwB
  Prorektor ds. rozwoju
  Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS
  Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Andrzej Pieczyński, prof. UZ
  Prorektor ds. rozwoju i finansów
  Uniwersytet Zielonogórski
 • ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
  Prorektor ds. misji i administracji
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • prof. dr hab. Mirosław Szreder
  Dziekan Wydziału Zarządzania
  Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Grzegorz Urbanek
 • Pełnomocnik Rektora ds. ekonomicznych
  Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tadeusz Wallas
  Prorektor ds. kadry i finansów
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Robert Wieczorek
  Prorektor ds. finansów i rozwoju
  Uniwersytet Wrocławski