Skład UKF KRUP

 

 Wspólne posiedzenie członków UKF kadencji 2012-2016 i 2016-2020

 

Skład Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP w kadencji 2016-2020

 • dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM – przewodniczący
  Prorektor ds. ekonomicznych i rozwoju
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • ks. prof. UKSW dr hab. Maciej Bała
  Prorektor ds. ogólnych i rozwoju
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. nadzw.
  Prorektor ds. finansów i organizacji
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr hab. prof. UŚ. Michał Daszykowski
  Prorektor ds. finansów i rozwoju
  Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. Danuta Dziawgo
  Prorektor ds. ekonomicznych i rozwoju
  Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Waldemar Gos
  Prorektor ds. finansów i rozwoju
  Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB
  Prorektor ds. studenckich
  Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Wiesława Miemiec
  Prorektor ds. finansów i rozwoju
  Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ
  Prorektor ds. rozwoju
  Uniwersytet Zielonogórski
 • prof. dr hab. Jacek Popiel
  Prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej
  Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Janusz Słodczyk
  Prorektor ds. nauki i finansów
  Uniwersytet Opolski
 • dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL
  Prorektor ds. finansów
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • prof. dr hab. Mirosław Szreder
  Dziekan Wydziału Zarządzania
  Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR
  Prorektor ds. finansów i organizacji
  Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. Andrzej Tarlecki
  Prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej
  Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Grzegorz Urbanek
  Prorektor ds. ekonomicznych
  Uniwersytet Łódzki
 • prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas
  Prorektor ds. kadry i finansów
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Jerzy Węcławski
  Pełnomocnik Rektora UMCS ds. finansowych
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Barbara Zbroińska, prof. UJK
  Prorektor ds. rozwoju i finansów
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach