Kontakt

 
Przewodniczący
Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP
dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM
Prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej
UWM w Olsztynie

 

Sekretariat UKF KRUP
Zofia Konopka
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Biuro Rektora
ul. M. Oczapowskiego 2
10-719 Olsztyn
tel. 89 524 51 44
e-mail: zofia.konopka@uwm.edu.pl