UKF obradowała w Warszawie

Piątego października br. odbyło się nadzwyczajne (jednodniowe) posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP. Obowiązki gospodarza pełnił prof. dr hab. Andrzej Tarlecki – prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej Uniwersytetu Warszawskiego.  Gośćmi posiedzenia byli: prof. dr hab. Marcin Pałys – JM Rektor UW i Jarosław Oliwa - dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów MNiSzW. Głównym celem spotkania było omówienie projektu rozporządzenia MNiSzW w sprawie podziału subwencji. W wyniku dyskusji UKF opracowała swoje wnioski i uwagi do treści tego projektu. Dokument (w załączeniu) za pośrednictwem KRUP został przekazany do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członkowie Komisji wymienili również informacje na temat stanu przygotowań poszczególnych uczelni do zapisów nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce.