UKF obradowała w Poznaniu

W dn. 8-10 listopada br. odbyło się siódme w kadencji 2016-2020 posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP. Członkowie Komisji spotkali się w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W obradach udział wzięli: JM Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki oraz dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów MNiSzW Jarosław Oliwa. Głównym tematem posiedzenia była debata nt. ministerialnego projektu rozporządzenia określającego sposób podziału subwencji.  Po dyskusji Komisja przyjęła załączoną uchwałę. W podsumowaniu obrad udział wziął podsekretarz Stanu w MNiSzW Sebastian Skuza. Członkowie Komisji wymienili również informacje nt. prac nad reorganizacją uniwersytetów w warunkach ustawy 2.0 oraz naboru na studia i sytuacji finansowej uczelni.