Posiedzenie UKF w Katowicach

W dniach 21-23 kwietnia, br. odbyło się kolejne posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP. Rolę gospodarza piątego w kadencji 2020-2024 spotkania Komisji pełnił Uniwersytet Śląski w Katowicach, na czele z JM Rektorem prof. dr. hab. Ryszardem Koziołkiem i Prorektorem ds. nauki i finansów prof. dr. hab. Michałem Daszykowskim.

Głównym przedmiotem obrad Komisji był podział subwencji i budżet na naukę i szkolnictwo wyższe w 2022 roku. Dyskusję na ten temat poprzedziły wystąpienia zaproszonych gości: prof. Sebastiana Skuzy – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów i Jarosława Oliwy – Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Członkowie Komisji wymienili informacje na temat finansowych skutków wojny na Ukrainie dla poszczególnych uczelni oraz przedstawili wyniki finansowe uniwersytetów za 2021 rok.

Komisja przyjęła cztery projekty uchwał:

  • w sprawie możliwości wykorzystania w 2023 roku dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji przyznanej w 2020 r.,
  • w sprawie zwolnienia uczelni publicznych z obowiązków związanych z gromadzeniem i przekazywaniem szczegółowych danych o wydatkach do rejestru umów prowadzonego przez Ministra Finansów, tj. obowiązków wynikających z art. 34a i art. 34b w związku z art. 34 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  • w sprawie zwolnienia uczelni publicznych z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych,
  • w sprawie uaktualnienia wykazu towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz uproszczenia warunków ich stosowania.