Posiedzenie UKF w Bydgoszczy

W dniach 12-14 października 2017 r. w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyło się czwarte
w kadencji 2016-2020 posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP. Rolę gospodarza pełnił dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. nadzw. - prorektor ds. finansów i organizacji UKW.  Głównym tematem obrad były finansowe aspekty projektu ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Wystąpienie dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów MNiSzW Jarosława Oliwy stanowiło wstęp do dyskusji, na podstawie której UKF opracowała swoje propozycje i uwagi do tego projektu (w załączeniu). W dalszej części posiedzenia członkowie Komisji omówili wyniki rekrutacji i aktualną sytuację finansową uniwersytetów.

Do pobrania