Listopadowe posiedzenie UKF w Łodzi

W dniach 14-16. listopada 2019 r. odbyło się kolejne (dziesiąte w kadencji 2016-2020) posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP. W spotkaniu zorganizowanym w Uniwersytecie Łódzkim udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: podsekretarz stanu prof. Sebastian Skuza oraz dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów Jarosław Oliwa.

Roboczą część posiedzenia poprzedziło jednomyślne przyjęcie uchwały w sprawie nadania prof. dr. hab. Bogdanowi Gregorowi statusu Honorowego Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP. Przewodniczący UKF złożył również podziękowania dotychczasowym członkom Komisji: prof. dr. hab. Januszowi Słodczykowi z Uniwersytetu Opolskiego i dr. hab. Pawłowi Smoleniowi, prof. KUL z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz powitał nowych członków reprezentujących obie uczelnie, tj. dr. hab. Rafała Matwiejczuka, prof. UO - prorektora ds. rozwoju i finansów Uniwersytetu Opolskiego i dr. Piotra Boliboka - pełnomocnika rektora ds. finansów KUL w Lublinie.

Głównymi tematami posiedzenia były:

1) ocena funkcjonowania aktualnego algorytmu podziału subwencji,

2) omówienie finansowych aspektów wdrażania ustawy 2.0.

Wystąpienie wiceministra Sebastiana Skuzy stanowiło wstęp do dyskusji, w wyniku której Komisja przyjęła załączoną uchwałę.

W dalszej częsci posiedzenia członkowie Komisji wymienili informacje dotyczące zmian strukturalnych, sytuacji finansowej oraz wyników rektutacji na studia w uniwersytetach. 

Uchwała UKF KRUP z dnia 15 listopada 2019 roku
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3