Dodatkowe posiedzenie UKF

5 paźdzernika br. w Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP. Jednodniowe obrady będą poświęcone dyskusji nad projektem rozporządzenia MNiSzW
w sprawie podziału subwencji.