Wykładowcy Studium Wychowania Fizycznego

Kierownictwo:
1. mgr Grzegorz Dubielski
– kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu: grzes@uwm.edu.pl
2. mgr Marek Roguski
– zastępca kierownika ds. sportowych:marek.roguski@uwm.edu.p                                                                                                                           3. mgr Tomasz Żabiński – zastępca kierownika ds. dydaktycznych: tomasz.zabinski@uwm.edu.pl