Organizatorzy

Katedra Technologii Materiałów i Maszyn (link)
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (link)

Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania (link)
Politechniki Gdańskiej (link)

Linde Gaz Gdańsk (link)

Rywal RHC Olsztyn (link)

Komitet organizacyjny:
dr inż. Krzysztof Dutka, UWM Olsztyn- przewodniczący
mgr inż. Włodzimierz Jacek Walczak, Linde Gdańsk
mgr inż. Henryk Sawko, Rywal RHC Olsztyn
mgr inż. Arkadiusz Gniazdowski, Linde Gdańsk
dr inż. Krzysztof Kuś, UWM
dr inż. Adam Frączyk, UWM
dr inż. Wojciech Rejmer, UWM
mgr inż. Tomasz Chrostek, UWM
mgr Piotr Smoliński, Rywal RHC Olsztyn
mgr inż. Adam Wojtkowiak, UWM
Paweł Matyszkiel, UWM