Plan konferencji

7.00 Wyjazd autobusu z parkingu Auchan, ul. Szczęśliwicka 3, Gdańsk

9.00 Rejestracja gości (na liście gości prośba o zgłaszanie zapotrzebowań na certyfikaty uczestnictwa)

10.00 Powitanie

10.10 Referaty

 • Metalizacja naddźwiękowa GDS i HVOF intermetalicznych systemów powłok ochronnych – prof. Cezary Senderowski, UWM Olsztyn
 • Rejestrator spawalniczy Rejs Most – mgr inż. Henryk Sawko
 • Innowacyjne rozwiązania firmy ESAB: systemy cyfrowe ESAB Cloud, nowej generacji podajnik drutu Robustfeed, zmodyfikowane uchwyty spawalnicze MIG/MAG-MXL oraz PSF – Robert Lazik ESAB Sp. z o.o.
 • Nowości w ABICOR BINZEL – Mariusz Bereziuk

11.20 Przerwa kawowa (15 min.)

11.35 Referaty

 • Wpływ wstępnego oziębiania na właściwości złączy tarciowych ultradrobnoziarnistej stali 316L – prof. Tomasz Chmielewski, Politechnika Warszawska
 • System szaf vendingowych Most – mgr Piotr Smoliński
 • Proces Hyperfill – podwójne podawanie drutu – Wojciech Felis Lincoln Electric Bester
 • Spajanie na zimno  – Tomasz Janiak BELSE Sp. z o.o.

12.50 Wspólne zdjęcie

13.50 Prezentacje praktyczne

14.00 Posiłek

14.45 Referaty

 • Wybrane zagadnienia spawania pod wodą – Tomków J., Landowski M., Świerczyńska A., Łabanowski J. – Politechnika Gdańska
 • Mechanizacja i Robotyzacja procesów spajania na przykładzie rozwiązań firmy
  TECHNIKA SPAWALNICZA – inż. Mirosław Nowak (IWE)
 • ACCURA®. Zdalne zarządzanie stanami magazynowymi butli – Linde Gaz Polska
  Sp. z o.o. – Marek Jaśkiewicz
 • Porównanie przepisów ASME z AWS – Adam Grajewski TUV Nord
 • Skrócenie czasu montażu i spawania z użyciem wybranych rozwiązań firmy PEMA –
  Jan Chrzanowski PEMA

16.15 Zamknięcie oficjalnej części sympozjum

16.30 Przejście na Przystań Kortowską. Spotkanie

21.30 Wyjazd autobusu do Gdańska