Strona główna

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością pragniemy zaprosić na Konferencję spawalniczą – Spotkanie
Spawalników Warmii, Mazur i Pomorza. Konferencja nt. „Nauka dla przemysłu –
Spawalnictwo 4.0”, odbędzie się w dniu 05.09.2019r. na terenie Wydziału Nauk
Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Organizatorami
tegorocznego spotkania są Katedra Technologii Materiałów i Maszyn UWM w Olsztynie i Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Politechniki Gdańskiej oraz Linde Gaz
Gdańsk i Rywal RHC – Olsztyn.

Celem konferencji jest poszerzenie wiedzy, wymiana doświadczeń naukowo-
badawczych i praktycznych oraz integracja środowiska, zajmującego się szeroko
rozumianymi problemami spawalnictwa. Konferencja skierowana jest m.in. do
inżynierów technologów, konstruktorów, spawaczy, pracowników odpowiedzialnych
w swoich firmach za produkcję, badania, innowacje, rozwój, zaopatrzenie
spawalnicze, jak i do pracowników uczelni oraz studentów.
W bieżącym roku po raz „pierwszy” odbędzie się wspólne spotkanie
spawalników z regionów Warmii, Mazur i Pomorza. Łącznie spodziewamy się ok. 200
osób z okolic Olsztyna i Gdańska. Uczestnicy z Pomorza będą mieli możliwość dojazdu autokarami.

W ramach konferencji tradycyjnie odbędzie się seminarium, warsztaty praktyczne
i poczęstunek. W części seminaryjnej przedstawiciele Uczelni oraz zaproszonych
instytucji przedstawią swoje osiągnięcia w referatach edukacyjnych, dydaktycznych
i naukowych. W części pokazowo – demonstracyjnej prezentowany będzie
najnowszy sprzęt oraz technologie spawalnicze. Zwieńczeniem spotkania będzie
część nieoficjalna połączona z poczęstunkiem w Przystani Kortowskiej Campusu
Uniwersyteckiego, z programem artystycznym związanym z rejonem Pojezierza,
Warmii i Mazur. Przy lampce wina i dobrej kuchni będzie okazja do rozmów,
dyskusji i wymiany doświadczeń technicznych i biznesowych w szerokim gronie
spawalników.

Termin i miejsce

Konferencja nt. „Nauka dla przemysłu – Spawalnictwo 4.0” odbędzie się w dniu 05.09.2019.

na terenie
Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie.
ul. M. Oczapowskiego 11

Wydarzenie główne: Aula im. Prof. Zbisława Martiniego ( D112 )

Plan konferencji

7.00 Wyjazd autobusu z parkingu Auchan, ul. Szczęśliwicka 3, Gdańsk

9.00 Rejestracja gości (na liście gości prośba o zgłaszanie zapotrzebowań na certyfikaty uczestnictwa)

10.00 Powitanie

10.10 Referaty

 • Metalizacja naddźwiękowa GDS i HVOF intermetalicznych systemów powłok ochronnych – prof. Cezary Senderowski, UWM Olsztyn
 • Rejestrator spawalniczy Rejs Most – mgr inż. Henryk Sawko
 • Innowacyjne rozwiązania firmy ESAB: systemy cyfrowe ESAB Cloud, nowej generacji podajnik drutu Robustfeed, zmodyfikowane uchwyty spawalnicze MIG/MAG-MXL oraz PSF – Robert Lazik ESAB Sp. z o.o.
 • Nowości w ABICOR BINZEL – Mariusz Bereziuk

11.20 Przerwa kawowa (15 min.)

11.35 Referaty

 • Wpływ wstępnego oziębiania na właściwości złączy tarciowych ultradrobnoziarnistej stali 316L – prof. Tomasz Chmielewski, Politechnika Warszawska
 • System szaf vendingowych Most – mgr Piotr Smoliński
 • Proces Hyperfill – podwójne podawanie drutu – Wojciech Felis Lincoln Electric Bester
 • Spajanie na zimno  – Tomasz Janiak BELSE Sp. z o.o.

12.50 Wspólne zdjęcie

13.50 Prezentacje praktyczne

14.00 Posiłek

14.45 Referaty

 • Wybrane zagadnienia spawania pod wodą – Tomków J., Landowski M., Świerczyńska A., Łabanowski J. – Politechnika Gdańska
 • Mechanizacja i Robotyzacja procesów spajania na przykładzie rozwiązań firmy
  TECHNIKA SPAWALNICZA – inż. Mirosław Nowak (IWE)
 • ACCURA®. Zdalne zarządzanie stanami magazynowymi butli – Linde Gaz Polska
  Sp. z o.o. – Marek Jaśkiewicz
 • Porównanie przepisów ASME z AWS – Adam Grajewski TUV Nord
 • Skrócenie czasu montażu i spawania z użyciem wybranych rozwiązań firmy PEMA –
  Jan Chrzanowski PEMA

16.15 Zamknięcie oficjalnej części sympozjum

16.30 Przejście na Przystań Kortowską. Spotkanie

21.30 Wyjazd autobusu do Gdańska

Komitet Naukowy

prof. Cezary Senderowski, UWM – przewodniczący
prof. Jerzy Łabanowski, PG
prof. Tomasz Chmielewski, PW
prof. Jerzy Małachowski, WAT
prof. Stanisław Jóźwiak, WAT
prof. Jan Stabryła, UWM
prof. Mirosław Bramowicz, UWM
prof. Dariusz Golański, PW
prof. Dariusz Fydrych, PG

Organizatorzy

Katedra Technologii Materiałów i Maszyn (link)
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (link)

Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania (link)
Politechniki Gdańskiej (link)

Linde Gaz Gdańsk (link)

Rywal RHC Olsztyn (link)

Komitet organizacyjny:
dr inż. Krzysztof Dutka, UWM Olsztyn- przewodniczący
mgr inż. Włodzimierz Jacek Walczak, Linde Gdańsk
mgr inż. Henryk Sawko, Rywal RHC Olsztyn
mgr inż. Arkadiusz Gniazdowski, Linde Gdańsk
dr inż. Krzysztof Kuś, UWM
dr inż. Adam Frączyk, UWM
dr inż. Wojciech Rejmer, UWM
mgr inż. Tomasz Chrostek, UWM
mgr Piotr Smoliński, Rywal RHC Olsztyn
mgr inż. Adam Wojtkowiak, UWM
Paweł Matyszkiel, UWM