Komitet Naukowy

prof. Cezary Senderowski, UWM – przewodniczący
prof. Jerzy Łabanowski, PG
prof. Tomasz Chmielewski, PW
prof. Jerzy Małachowski, WAT
prof. Stanisław Jóźwiak, WAT
prof. Jan Stabryła, UWM
prof. Mirosław Bramowicz, UWM
prof. Dariusz Golański, PW
prof. Dariusz Fydrych, PG