Kontakt

Katedra Technologii Materiałów
i Maszyn UWM
ul. M. Oczapowskiego 11,
10-719 Olsztyn,

Ewentualne pytania można kierować mailowo na adres: konferencja.ktmim@uwm.edu.pl
lub telefonicznie (89) 523 44 65