Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli UWM: Program studiów podyplomowych

Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli UWM

ul. Jana Heweliusza 4, 10-724 Olsztyn tel./fax +48 89 523-38-18 zboifb@uwm.edu.pl
  • Polski
  • English
  • Rosyjski

Program studiów podyplomowych

I. sem.

Przedmiot

Forma zaliczenia

Forma zajęć

Prawne aspekty realizacji remontów obiektów zabytkowych

 

Zaliczenie

wykład

Konserwacja zabytków – aspekty praktyczne

 

Zaliczenie

wykład

Stany awaryjne obiektów budowlanych

 

Zaliczenie

wykład

Fizyka budowli

Zaliczenie

wykład

Diagnostyka stanu technicznego konstrukcji budowlanych
 i podstawy  mykologii

Zaliczenie

wykład

Docieplanie budynków historycznych - fizyka budowli 1

Zaliczenie z oceną

ćwiczenia

Projektowanie numeryczne - fizyka budowli  2

Zaliczenie z oceną

ćwiczenia

Diagnostyka stanu technicznego konstrukcji budowlanych
i podstawy  mykologii

Zaliczenie z oceną

ćwiczenia

Nieniszczące badania konstrukcji  1

Zaliczenie z oceną

ćwiczenia

RAZEM 115 godzin

II. sem.

Przedmiot

Forma zaliczenia

Forma zajęć

Materiały budowlane do wzmocnień i renowacji

Zaliczenie

wykład

Nowoczesne metody inwentaryzacji budowlanej

Zaliczenie

wykład

Dobre praktyki w renowacji i wzmacnianiu budynków

Zaliczenie

wykład

Ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych

Zaliczenie

wykład

Bezwybuchowe wyburzanie konstrukcji

Zaliczenie z oceną

ćwiczenia

Klejenie konstrukcji żelbetowych

Zaliczenie z oceną

ćwiczenia

Nowoczesne metody inwentaryzacji budowlanej

Zaliczenie z oceną

ćwiczenia

Materiały budowlane do wzmocnień i renowacji

Zaliczenie z oceną

ćwiczenia

Nieniszczące badania konstrukcji  2

 

Zaliczenie z oceną

ćwiczenia

Kosztorysy prac renowacyjnych i modernizacyjnych

Zaliczenie z oceną

ćwiczenia

RAZEM 115 godzin