Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli UWM: Konferencje

Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli UWM

ul. Jana Heweliusza 4, 10-724 Olsztyn tel./fax +48 89 523-38-18 zboifb@uwm.edu.pl
  • Polski
  • English
  • Rosyjski

Najbliższa konferencja

 

OCHRONA HAL BASENOWYCH

PRZED DEGRADACJĄ WILGOTNOŚCIOWĄ

– NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA

 

         OLSZTYN 13.06.2013 r.

Miejsce: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk Technicznych,

                Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli, ul. Heweliusza 4.

 

Rozpoczęcie obrad – 10.30

Zakończenie – ok. 17.00

 (przewidywana przerwa kawowa i obiad)


ZAPREZENTUJEMY PAŃSTWU główne przyczyny degradacji wilgotnościowej z podziałem na błędy projektowe, wykonawcze i eksploatacyjne, dotyczące przegród zewnętrznych, wentylacji, szczelności wodnej niecki oraz plaż basenu.

 

WYKŁDY UZUPEŁNIMY PREZENTACJĄ NOWOCZESNEGO SPRZĘTU DIAGNOSTYCZNEGO, KTÓRY WYKORZYSTUJEMY DO:

-        pomiaru zawartości wilgoci w materiałach metodami niszczącymi i nieniszczącymi,

-        pomiaru rzeczywistych właściwości ciepłochronnych przegród,

-        pomiaru wydajności wentylacji i wizualizacji przepływów powietrza,

-        pomiaru ilościowego szczelności powietrznej obudowy,

-        pomiaru właściwości wytrzymałościowych wbudowanych materiałów,

-        pomiaru zagrożenia mikrobiologicznego,

-        monitorowania niedostępnych przewodów wentylacyjnych i kolektorów podwodnych kamerami samojezdnymi,

-        monitorowania dachów kamerą latającą.

 

ZAPREZENTUJEMY WSPOMAGANIE KOMPUTEROWE umożliwiające rozpoznawanie przyczyn zawilgacania i opracowanie metod skutecznych napraw – bez narażania się na niejednokrotnie liczone w milionach złotych spóźnione remonty.

 

ZAPREZENTUJEMY NOWOCZESNE TECHNIKI NAPRAW (np. wzmacnianie drewnianych dźwigarów technikami iniekcyjnymi – którą prawdopodobnie jako jedyni stosujemy w Polsce).

 

Zgłoszenia należy dokonać w formie elektronicznej na adres kboifb@uwm.edu.pl, do dnia 10. maja 2013 r. proszę podać, nazwę instytucji, adres, NIP, e-mail, imię i nazwisko uczestnika.

   

Opłatę w wysokości 300 PLN należy dokonać do dnia 10. maja 2013 r. na konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn.

Nr konta  92 1030 1218 0000 0000 9113 2567   z dopiskiem: subkonto 524-0621-1101  i nazwiskiem uczestnika konferencji.