Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli UWM

ul. Jana Heweliusza 4, 10-724 Olsztyn tel./fax +48 89 523-38-18 zboifb@uwm.edu.pl
  • Polski
  • English
  • Rosyjski

 

Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli powstał 01.01.2015 r. i wszedł w strukturę Instytutu Budownictwa powołanego w Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa.

W jego skład weszli pracownicy Katedry Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli funkcjonującej dotychczas w ramach Wydziału Nauk Technicznych.

 Kierownikiem zakładu jest dr hab. inż. Robert Wójcik, prof. UWM

 

Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli została utworzona 26.06.2009 r. w miejsce Zakładu Rewitalizacji i Fizyki Budowli.
Kierownikiem katedry był dr hab. inż. Robert Wójcik, prof. UWM.