Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli UWM

ul. Jana Heweliusza 4, 10-724 Olsztyn tel./fax +48 89 523-38-18 zboifb@uwm.edu.pl
 • Polski
 • English
 • Rosyjski

Główne kierunki działalności naukowo - badawczej

 

 • Ochrona budynków przed wilgocią;
 • Ochrona cieplna i szczelność powietrzna budynków;
 • Ocena sprawności energooszczędnych rozwiązań instalacyjnych z zakresu odnawialnych źródeł energii;
 • Rewitalizacja zespołów urbanistyczno-architektonicznych;
 • Projektowanie i planowanie przestrzenne – studia uwarunkowań, studia wartości kulturowych;
 • Zagospodarowanie terenów zieleni w śródmiejskich strukturach przestrzennych miast;
 • Tworzenie baz danych o różnorodnych obiektach budowlanych w oparciu o pomiary skanerem laserowym 3D;
 • Renowacja obiektów zabytkowych;
 • Diagnostyka stanu technicznego konstrukcji budowlanych.