Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli UWM

ul. Jana Heweliusza 4, 10-724 Olsztyn tel./fax +48 89 523-38-18 zboifb@uwm.edu.pl
 • Polski
 • English
 • Rosyjski

Wybrane publikacje dotyczące prowadzonych badań naukowych

 • WÓJCIK R., KOSIŃSKI P. 2014. Jak zapewnić szczelność powietrzną poddaszy użytkowych. Materiały Budowlane 6, Warszawa.
 • WÓJCIK R., KOSIŃSKI P. 2013. Barwa remontowanej fasady ceglanej. Materiały Budowlane 12, Warszawa.
 • WÓJCIK R. 2013. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy. Tani VIP? Materiały Budowlane 9, Warszawa.
 • WÓJCIK R. 2013. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Nowe możliwości badawcze ochrony budowli przed wilgocią. Materiały Budowlane 9, Warszawa.
 • WÓJCIK R. 2013. Laboratorium drogowe na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Materiały Budowlane 12, Warszawa.
 • ZAGROBA M. 2013. Zagospodarowanie terenów zieleni wokół zespołu staromiejskiego w Jezioranach – wybrane aspekty projektowe. Czasopismo Techniczne 6-A, Kraków.
 • PAWŁOWICZ J. 2013. Possible applications of the 3D laser scanning technology in civil engineering. Rozdział w monografii "Building structures in theory and practice". Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II, Biała Podlaska.
 • SKOTNICKA - SIEPSIAK A., WIERCIŃSKI Z. 2012. Quasi-steady variation of exergy balance of traditional and low-exergy detached house in heating period. Rozdział w monografii "COSTeXergyBook, Low-exergy in the built environment insights from the COST EXERGY action Analysis and Design of Innovative Systems for Low-exergy in the Built Environment". European Cooperation in Science and Technology. Fraunhofer Institut Bauphysik.
 • SKOTNICKA - SIEPSIAK A., WIERCIŃSKI Z. 2012. Energy and exergy flow balances for traditional and  passive house. Technical Sciences 15 (1), Olsztyn
 • CIAK N., HARASYMIUK J. 2012. Znakowanie kruszyw w wymaganiach europejskich i krajowych. Rozprawy Naukowe I Zawodowe PWSZ w  Elblągu, z. 15, Elbląg
 • WÓJCIK R. 2012. Podłogi sportowe na ruszcie – nowe wyzwanie mykologii budowlanej. Materiały Budowlane 7, Warszawa.
 • WÓJCIK R. 2012. Problemy zapewniania jakości hydroizolacji budynków. Materiały Budowlane 3, Warszawa.
 • WÓJCIK R. 2012. Izolacje poziome w murze – główny problem trwałego osuszania budynków. Izolacje 7/8, Warszawa
 • WÓJCIK R., KOSIŃSKI P. 2012. Wpływ przewiewania na właściwości termoizolacyjne materiałów włóknistych. Energia i Budynek 07-08, Warszawa.
 • WÓJCIK R. 2012. Innowacyjne metody osuszania budowli. Metoda iniekcji termicznej. Inżynieria Morska i Geotechnika 3, Gdańsk.
 • ZAGROBA M. 2012. Zagospodarowanie terenów zieleni wokół zespołu staromiejskiego w Jezioranach – wybrane aspekty projektowe. Czasopismo Techniczne 6-A, z.19, Kraków.
 • WÓJCIK R., KOSIŃSKI P. 2011. Wpływ zagęszczenia na wartość współczynnika przewodzenia ciepła wełny mineralnej w stanie luźnym. Izolacje 12, Warszawa.
 • DEJA B. 2011. Remont i adaptacja zabytkowej olsztyńskiej kamienicy na budynek hotelowy. Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej, Civil Engineering, zeszyt 19, 3-B/2011 ISSN 0011-4561, Kraków
 • WÓJCIK R. 2011. Projektowanie dociepleń budynków zabytkowych od wewnątrz w aspekcie ochrony przed wewnętrzną kondensacją pary wodnej. Materiały Budowlane, 5, Warszawa. 
 • FEREK B. 2011. Analiza czynników wpływających na procesy powstawania osadów w miejskich sieciach wodociągowych. PZI iTS Seria: Wodociągi i Kanalizacja Nr 11. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych.
 • WIERCIŃSKI Z., JURKOWSKA J. 2011. Simultaneous influence of  turbulence intensity and scale on by pass laminar-turbulent transition. The IX European Turbomachinery Conference, March, Instanbul, Turkey.
 • ZAGROBA M. 2011. Revalorization of the historic town centre of Jeziorany – some design-related problems. Technical Sciences 14(2), Olsztyn.
 • PAWŁOWICZ J., ŚWIRYDOW M., ADAMCZEWSKA M. 2011. A question of building materials and construction solutions for revalorization of frontage townhouses in the centre of Jeziorany. Technical Sciences 14(2), Olsztyn.
 • CIAK N. 2011. Bakterie tionowe w procesie biochemicznej korozji betonów modyfikowanych siarką. Rozdział w monografii "Visnik ODABA" 23. Zovnishreklamservis.
 • WÓJCIK R. 2011. Docieplanie od wewnątrz. Inżynier budownictwa 4, Warszawa.
 • WÓJCIK R. 2011. Kryteria oceny metod odtwarzania w murach poziomych izolacji przeciwwilgociowych. Materiały Budowlane, 3, Warszawa.
 • WÓJCIK R. 2011. Nowe możliwości badawcze na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Inżynier Budownictwa, 1 – przedruk z Materiały Budowlane, 1, Warszawa.
 • WÓJCIK R. 2011. Nowe możliwości badawcze na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Materiały Budowlane, 1, Warszawa.
 • WÓJCIK R., KOSIŃSKI P. 2010. Problem szczelności powietrznej budynków Materiały Budowlane, 12, Warszawa.
 • WÓJCIK R. 2010. Stan wilgotnościowy drewnianych budynków w Wilkowie trzy miesiące po powodzi. Materiały Budowlane, 10, Warszawa.
 • DEJA B. 2010. Stracona szansa zachowania budynku poprzemysłowego o wartości historycznej. Rozdział w monografii „Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych”. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, tom 6, Zielona Góra.
 • PAWŁOWICZ J. 2010. Influence of green areas on urban landscape. Technical Sciences 13, Olsztyn.
 • ZAGROBA M. 2010. Historic spatial layouts in small towns in Warmia and their role in the current life of inner town areas. Technical Sciences 13, Olsztyn.
 • WÓJCIK R. 2010. Wzmacnianie ścian zarysowanych na skutek powodzi za pomocą ściągów. Materiały Budowlane, 9, Warszawa.
 • WÓJCIK R. 2010. Popowodziowa diagnostyka i naprawa zarysowań budynków murowanych. Materiały Budowlane, 8, Warszawa.
 • WÓJCIK R. 2010. Porady praktyczne dla powodzian na przykładzie Wilkowa Materiały Budowlane, 7, Warszawa.
 • WÓJCIK R. 2010. Ocena skuteczności wtórnych blokad przeciwwilgociowych wykonywanych w murach techniką iniekcyjną przy zastosowaniu krzemianów Materiały Budowlane, 3, Warszawa.
 • DEJA B. 2009. Techniczne problemy renowacji obiektów zabytkowych na przykładzie domu parafialnego w Lidzbarku Warmińskim. Inżynieria i Budownictwo, nr 12, Warszawa
 • WÓJCIK R. 2009. Odtwarzanie poziomych izolacji przeciwwilgociowych najnowszą odmianą metody parafinowej iniekcji termo hermetycznej. Inżynieria i Budownictwo, nr 12, Warszawa.
 • WRÓBLEWSKI A. 2009. Badanie skuteczności napowietrzania przy użyciu mieszadeł samozasysających. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 4, Warszawa.
 • SKOTNICKA - SIEPSIAK A., WIERCIŃSKI Z., WESOŁOWSKI M. 2009. Analiza energii i egzergii domu niskoenergetycznego i pasywnego. Czasopismo techniczne, zeszyt 5, Kraków.
 • WÓJCIK R. 2009. Ochrona przegród przed zawilgoceniem kondensacyjnym – docieplanie budynków od wewnątrz metodą „IN”. Część I Materiały Budowlane, 3, Warszawa.
 • DEJA B. 2009. Inżynieryjne problemy zabezpieczenia i utrzymania gotyckiej Bazyliki Mniejszej p. w. św. Jakuba Starszego w Olsztynie. Czasopismo Techniczne, nr 2-B, zeszyt 9, Kraków
 • DEJA B. 2009. Problemy rewitalizacji zdegradowanych obszarów powojskowych w Olsztynie. Rozdział w monografii "Renowacja Budynków i Modernizacja Obszarów Zabudowanych, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, tom 5, Zielona Góra.
 • ZAGROBA M. 2009. Problemy funkcjonalno-przestrzenne w małych i średnich miastach Warmii. Rozdział w monografii "Specyfika odnowy małych i średnich miast w Polsce", pr. zbior. pod red. J. Poczobut. Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, Kraków.
 • WÓJCIK R. 2009. Uciec przed wilgocią. Metoda parafinowej iniekcji termohermetycznej. Inżynier budownictwa, 3, Warszawa.
 • WIERCIŃSKI Z., ŻABSKI J. 2009. Influence of the wake negative and positive jets on the laminar-turbulent transition. 8th European Conference on Turbomachinery, March, Graz, Austria.
 • PAWŁOWICZ J. ZAGROBA M. 2008. Problemy projektowania obiektów dydaktycznych w strefach ochrony konserwatorskiej. Inżynieria i Budownictwo 12, Warszawa.
 • WÓJCIK R. 2008. Odporność pocienionych wypraw elewacyjnych na zawilgocenie i porastanie glonami. Materiały Budowlane, 3, Warszawa.
 • WÓJCIK R. 2008. Odtwarzanie izolacji poziomych w istniejących budynkach metodą parafinowej iniekcji termohermetycznej. Materiały Budowlane, 3, Warszawa.
 • WÓJCIK R. 2008. Innowacyjne metody osuszania budowli. Metoda iniekcji termicznej W-ART oraz inne metody odtwarzania izolacji poziomych w istniejących budynkach. Konferencja pt.: „Innowacyjne technologie w budownictwie szansą na rozwój branży i regionu" UWM, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie.
 • DEJA B.2008. The chosen problems concerning buildings’ renovation and built up areas’ modernization. Technical Sciences, 2008, nr 11, Olsztyn.
 • DEJA B. 2008. Udział inżynierów budownictwa w przedsięwzięciach z zakresu ochrony zabytków. Rozdział w monografii „Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych”. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, tom 4, Zielona Góra.
 • WÓJCIK R. 2008. Odtwarzanie izolacji poziomych. Builder, 1, Warszawa.
 • ZAGROBA M. 2008. Aspects of designing education buildings in a conservation area: a case study of a building designed for the school of civil engineering at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Technical Sciences 12, Olsztyn.
 • WIERCIŃSKI Z., ŻABSKI J. 2008. Influence of the negative and positive jet of Wake on laminar-turbulent transition in a boundary layer. Journal of Theoretical and Applied Mechanics 4, Warszawa.
 • WRÓBLEWSKI A. 2008. Kinetyka rozpuszczania tlenu z powietrza za pomocą aeratorów w postaci mieszadła rurkowego. Inżynieria Morska i Geotechnika 3, Gdańsk.
 • WÓJCIK R. 2008. Odporność pocienionych wypraw elewacyjnych na zawilgocenie i porastanie glonami. Materiały Budowlane, 3, Warszawa.
 • WÓJCIK R. 2008. Odtwarzanie izolacji poziomych w istniejących budynkach metodą parafinowej iniekcji termohermetycznej. Materiały Budowlane, 3, Warszawa.
 • DEJA B. 2007. Dlaczego należy zmodernizować halę widowiskowo-sportową Urania w Olsztynie? Materiały Budowlane 12, Warszawa.
 • DEJA B. 2007. Wpływ błędów projektowania, wykonawstwa i użytkowania domów mieszkalnych zrealizowanych w technologii wielkiej płyty na zdrowie ich użytkowników. Materiały V Międzynarodowego Sympozjum Architektura i Technika a Zdrowie, publikacja recenzowana, Politechnika Śląska, Gliwice.
 • DEJA B.2007Konstrukcja i problemy konserwacji obiektów i urządzeń technicznych Kanału Ostródzko-Elbląskiego. Rozdział w monografii „Renowacja Budynków i Modernizacja obszarów niezabudowanych”, tom 3, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • WÓJCIK R. 2006 i. Zabezpieczanie budowli zabytkowych przed wilgocią gruntową metodą drenażu płaszczyznowego w układzie odwróconym. Materiały Budowlane 10, Warszawa
 • WÓJCIK R., GUTOWSKI 2006. Analysis of brick walls thermal conductivity. Archives of Civil Engineering. Polish Academy of Sciences, IX/2006, Warszawa.
 • WÓJCIK R., KONIORCZYK M. 2006. Proces iniekcyjnego osuszania murów – analiza numeryczna. Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB Krynica 2006, Krynica.
 • WÓJCIK R. 2006 e. Wostanowlienie gorizontalnych izolacji w suszciestwujuszczich zdaniach miechanicieskim mietodom. Stroitielnyje Matieriały, Moskwa.
 • WÓJCIK R. 2006 d.Wostanowlienie gorizontalnych izolacji w suszciestwujuszczich zdaniach iniekcjonnym mietodom. Stroitielnyje Matieriały, Moskwa.
 • WÓJCIK R. 2006 c. Modeling of thermal injection process in brick walls. Archives of Civil Engineering. Polish Academy of Sciences, IX/2006, Warszawa.
 • WÓJCIK R. 2006. Hydrofobizacja i uszczelnianie przegród murowych metodą iniekcji termicznej. Rozprawa habilitacyjna WUWM, Olsztyn
 • Budownictwo ogólne, tom 2. 2005. Fizyka budowli. Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Klemma. (rozdział XI – Wójcik R). Arkady, Warszawa.