ZAPROSZENIE

W imieniu Rady Naukowej oraz Organizatorów, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH pod hasłem

„Organizacje pozarządowe a samorząd – 25 lat doświadczeń”

 

Uchwalona 8 marca 1990 r. ustawa o samorządzie terytorialnym, zapoczątkowała proces odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce. Pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe, które odbyły się w tym samym roku, przywróciły obywatelom prawo do decydowania o sprawach lokalnych. Rozpoczęta wówczas reforma samorządowa była i jest ważną przemianą, a jej pozytywne efekty zostały wzmocnione dzięki organizacjom pozarządowym, które w wielu aspektach wspierają samorządy. Organizacje pozarządowe realizują liczne projekty na rzecz społeczeństwa, często podejmując współpracę z samorządami budując wspólnotę samorządową w duchu samorządności.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie współpracy organizacji pozarządowych z samorządem, szczególnie w zakresie rozwiązań prawnych i systemowych oraz osiąganych efektów współpracy. Proponujemy skoncentrowanie uwagi w następujących obszarach:

- formy współpracy – wymiar ekonomiczny, społeczny, prawny,

- efekty współpracy i przyszłość,

- samorząd i organizacje pozarządowe w nowej perspektywie finansowej UE.

Nasza konferencja będzie dobrą okazją do prezentacji dorobku naukowego i wymiany poglądów przez przedstawicieli świata nauki oraz praktyków. Mamy nadzieję, że rezultaty obrad przełożą się w bezpośredni sposób na rozwój wspólnot samorządowych oraz kształtowanie postaw obywatelskich i upowszechnienie obowiązujących praw obywatelskich.

 

Termin konferencji: 23 października 2015 r.

Miejsce: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Aula Teatralna, ul. Obitza 1, 10-719 Olsztyn (w Centrum Humanistycznym)