Uwaga: W związku z Zarządzeniem Nr 23/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2018 wraz z artykułem należy przesłać oświadczenie o udzieleniu  Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie nieograniczonej w czasie nieodpłatnej licencji niewyłącznej. 

Podpisane oświadczenie można przesłać listownie lub mailowo (scan). Brak oświadczenia uniemożliwi publikację Państwa artykułu.

Oświadczenie do pobrania:

zalacznik_nr_4_do_zarzadzenia_konferencje (3)

 

Wymogi redakcyjne:

Przed tytułem artykułu umieszczamy pełne dane autora składającego artykuł do druku wraz z adresem do korespondencji, stopniem naukowym, miejscem pracy, ewentualnie adres poczty internetowej.

Abstrakt w języku polskim i angielskim (600-1000 znaków) i słowa kluczowe (6-10 słów) w języku angielskim.

Tytuł artykułu podajemy w języku polskim i angielskim.

Streszczenie artykułu

Artykuł składamy w formacie A-4, do 12 stron maszynopisu.

Preferowany format elektroniczny – dokument Microsoft Word

Czcionka tekstu głównego – Times New Roman, 12 pkt., tekstu przypisów oraz bibliografii – 9 pkt.

Ilustracje i wykresy powinny być czarno- białe.

Interlinia półtora wiersza


 

Artykuły niespełniające powyższych kryteriów nie będą przyjmowane.