2018

Prof. zw. dr hab. Piotr Majer

Prof. UWM dr hab.  Jarosław Dobkowski

Dr hab. Dorota Lis-Staranowicz

Dr Michał Hejbudzki

Dr Martyna Seroka


2016

Prof. dr hab. Piotr Majer, 

Prof. dr hab. Andrzej Olubiński, 

Dr hab. Anna Organiściak- Krzykowska, 

Dr hab. Paweł Woroniecki, 

Dr Sebastian Bentkowski,

Dr Urszula Szymańska,

Mgr Monika Falej


 

2015

Prof. dr hab. Piotr Majer, 

Prof. dr hab. Andrzej Olubiński, 

Dr hab. Anna Organiściak- Krzykowska, 

Dr hab. Paweł Woroniecki, 

Dr Sebastian Bentkowski,

Dr Urszula Szymańska,

Dr Jakub Zięty, 

Mgr Monika Falej


 

2014

prof. dr hab. Piotr Majer

prof. dr hab. A. Olubiński

dr hab. A. Organiściak- Krzykowska

dr hab. P. Woroniecki

dr Urszula Szymańska

mgr Monika Falej