2018

Dr Michał Hejbudzki, Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie,  ngo.uwm@gmail.com

Monika Falej, Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”, tel. 512 558 349,

 


2017

Urszula Szymańska, Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, tel. 508 252 192,

Monika Falej, Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”, tel. 512 558 349,

Adres e-mail: ngo.uwm@gmail.com

 


 

2014

Prof. dr hab. Piotr Majer
Mgr Monika Falej
Dr Urszula Szymańska

Adres e-mail: ngo.uwm@gmail.com

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie

ul. Warszawska 98,  10-702 Olsztyn

W korespondencji prosimy o dopisek „Konferencja NGO”

 

Urszula Szymańska, Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, tel. 508 252 192

Monika Falej, Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”, tel. 512 558 349