Program konferencji 2016

PROGRAM: DZIEŃ PIERWSZY: Biblioteka Uniwersytecka, sala 307 – 25 LISTOPADA 2016 r. 9.00 – 9.40 - Rejestracja Uczestników – Hall Biblioteki Uniwersyteckiej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 12B, – parter 9.40 – 13.20   I sesja naukowa – sala 307 (Biblioteka ...

IV Ogólnopolska konferencja

Zaproszenie W imieniu Rady Naukowej oraz Organizatorów, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IV OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ– DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH pod hasłem Organizacje pozarządowe w ujęciu prawno-postulatywnym Termin i miejsce konferencji: 25-26 listopada ...

Program konferencji

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA - DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH „Perspektywy rozwoju sektora organizacji pozarządowych” 23-24 października 2014 r., Olsztyn Organizatorzy: Wydział Prawa i Administracji, Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”, Fundacja „Inicjatywa Kobiet ...

Zaproszenie

W imieniu Rady Programowej oraz Organizatorów, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji Naukowej „Perspektywy rozwoju sektora organizacji pozarządowych”  Uchwalona w 2003 roku ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pozwoliła uporządkować wiele istotnych ...