Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ogłoszenia

OBOWIĄZKOWE JEDNORAZOWE WYKŁADY

DOTYCZĄ:

I roku I stopnia: Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

II roku I stopnia: Ergonomia, Ochrona własności intelektualnej, Etykieta.

I roku II stopnia: Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, Ochrona własności intelektualnej, Etykieta, Ergonomia.

Zaliczenie ww. przedmiotów jest warunkiem zaliczenia semestru zimowego w roku akad. 2018/2019

TERMINY:

SZKOLENIE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

I rok I stopnia: 13.12.2018 (czwartek), godz. 16:45-20:00, Aula Dietrichów

I rok II stopnia: 20.12.2018 (czwartek), godz. 16:45-20:00, Aula Dietrichów.


ETYKIETA

II rok I stopnia: 18.12.2018 (wtorek), godz. 16:45-20:00, Aula Dietrichów,

I rok II stopnia: 06.12.2018 (czwartek), godz. 16:45-20:00, Aula Dietrichów.


ERGONOMIA

II rok I stopnia: 13.11.2018 (wtorek), godz. 18:30-20:00, Aula Dietrichów,

I rok II stopnia: 29.11.2018 (czwartek), godz. 16:45-18:15, Aula Dietrichów.


OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

II rok I stopnia: 25.10.2018 (czwartek), godz. 18:45-20:15, Aula Dietrichów,

I rok II stopnia: 08.11.2018 (czwartek), godz. 18:30-20:00, Aula Dietrichów.
ZMIANY TERMINÓW ZAJĘĆ
studia stacjonarne

   I rok  I°

Ćwiczenia ze Słuchania z dr M. Guz w środę, 24 października, zostały odwołane.

 II rok  I°


Zajęcia z Gramatyki opisowej z dr M. Guz w czwartek, 25 października, zostały odwołane.

 III rok  I°


Seminarium licencjackie z dr M. Guz w środę, 24 października, zostało odwołane.

 I rok  II°


Ćwiczenia ze Słuchania z dr M. Guz w środę, 24 października, zostały odwołane.

 II rok  II°


...

 


KATEDRA
FILOLOGII
GERMAŃSKIEJ
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl