Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ogłoszenia

TERMINY EGZAMINÓW w zimowej sesji egzaminacyjnej

Terminy egzaminów_sesja zimowa_2019-20.xls 39 KB

JEDNORAZOWE OBOWIĄZKOWE WYKŁADY

DOTYCZĄ:

I roku I stopnia: Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

II roku I stopnia: Ergonomia, Ochrona własności intelektualnej, Etykieta.

I roku II stopnia: Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, Ochrona własności intelektualnej, Etykieta, Ergonomia.

Zaliczenie ww. przedmiotów jest warunkiem zaliczenia semestru zimowego w roku akad. 2019/2020

TERMINY:

SZKOLENIE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Prowadzący: dr Daniel Chludziński

I rok I stopnia: 21.01.2020 (wtorek), godz. 16:45-20:00, Aula Dietrichów

I rok II stopnia: 10.12.2019 (wtorek), godz. 16:45-20:00, Aula Dietrichów .

ZMIANY TERMINÓW ZAJĘĆ
studia stacjonarne

I rok  I°

...

 II rok  I°


...

 III rok  I°


...


 I rok  II°

_____________________________________________________________

...


 II rok  II°


...


 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl