Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ogłoszenia

WYKŁAD GOŚCINNY DR HAB. AGNIESZKI FRĄCZEK z UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Zaproszenie na UWM_10.12.20_wykład online_dr hab. Agnieszka Frączek UW.doc 84 KB

SYSTEM PRACY SEKRETARIATÓW INSTYTUTÓW LITERATUROZNAWSTWA I JĘZYKOZNAWSTWA w dniach 16.11.2020-27.11.2020

Godziny obsługi 08:00-15:00

Szczegółowy harmonogram pracy znajduje się poniżej.

Dalsze działania w kwestii organizacji pracy będą zależne od rozwoju sytuacji epidemicznej, a w konsekwencji od kolejnych zarządzeń i decyzji władz Uczelni, jak też od sprawności funkcjonowania wprowadzonego systemu w  realizacji bieżących zadań.

Funkcjonowanie Uczelni w warunkach stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2:

  • podczas wizyty bardzo prosimy o przestrzeganie zasad dystansu społecznego (zachowanie odległości 2 m pomiędzy osobami), zakładanie maseczki ochronnej oraz dezynfekcję rąk środkami dostępnymi na Wydziale; w miarę możliwości prosimy o korzystanie z własnych artykułów piśmienniczych;
  • rekomendowany jest telefoniczny lub mailowy kontakt z sekretariatami
  • dane kontaktowe pracowników sekretariatów (adres e-mail, telefon, nr pokoju) dostępne są w załączonym harmonogramie.

System pracy_16-27.11.2020-1.doc 41 KB

WYKŁAD GOŚCINNY DR HAB. ANNY JUST Z UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO - zmiana terminu

Zaproszenie na UWM_03.12.20_wykład online_dr hab. Anna Just_UW.doc 84 KB

WAŻNA INFORMACJA DLA STUDENTÓW

Drodzy Studenci,

w związku z wprowadzeniem w Olsztynie czerwonej strefy, wszystkie zajęcia będą odbywać się zdalnie. Dotyczy to również studentów I roku I stopnia rozpoczynających zajęcia 19 października 2020. Ten tryb pracy będzie obowiązywał na I roku do odwołania. Pozostałe roczniki pozostają na zdalnym nauczaniu.

Studentów Filologii Germańskiej prosimy o zapoznanie się i stosowanie do wskazanych wytycznych zawartych w Zarządzeniu Nr 82/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

Zal1Zarz82.pdf 3 MB

Zal2Zarz82.pdf 4 MB

Zal3Zarz82.pdf 2 MB

Zarządzenie Rektora 82_2020 z dn. 1.10.2020.pdf 4 MB

WAŻNE


Informujemy że, zajęcia dydaktyczne na Filologii germańskiej  odbywają się  przy użyciu narzędzia, którym jest Microsoft Teams. Dlatego wszyscy studenci proszeni są o to, aby poprzez system USOS zalogować się do Office 365, wybrać aplikację Teams i założyć swoje konto.

Każdy Student uczelni automatycznie posiada konto w usłudze Office365. Domyślnym loginem, a zarazem adresem email jest [numer indeksu]@student.uwm.edu.pl. Do usługi logujemy się poprzez stronę http://office365.com, login podajemy według powyższego schematu. Po podaniu loginu usługa automatycznie przekieruje nas do strony Centralnego Systemu Uwierzytelniania UWM. Następnie logujemy się za pomocą tych samych danych, których używamy do uwierzytelnia się w systemach USOSweb oraz UL (Przeważnie loginem jest nr PESEL). Po poprawnym zalogowaniu, uzyskamy dostęp do usług OFFICE365.

Podpięcie Państwa do zespołów (czyli grup odpowiadających poszczególnym przedmiotom prowadzonym w bieżącym semestrze) będzie tylko wtedy możliwe, jeśli Państwo założycie swoje konto.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

OBOWIĄZKOWE JEDNORAZOWE WYKŁADY          w semestrze zimowym 2020/2021

Wykłady będą realizowane w formie zdalnej.

DOTYCZĄ:

I roku I stopnia: Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

II roku I stopnia: Ergonomia, Ochrona własności intelektualnej, Etykieta.

I roku II stopnia: Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, Ochrona własności intelektualnej, Etykieta, Ergonomia.

Zaliczenie ww. przedmiotów jest warunkiem zaliczenia semestru.


TERMINY:

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

II rok I stopnia: 17.11.2020 (wtorek), godz. 18:15-19:45, kod do grupy: vwwjcoe

I rok II stopnia: 08.12.2020 (wtorek), godz. 16:30-18:00, kod do grupy: xzp6jo1

Prowadzący: dr Jerzy Akińcza, dr Ewa Lewandowska


ERGONOMIA

 II rok I stopnia: 03.12.2020 (czwartek), godz. 13:15-14:45, kod do grupy: gnho00h

 I rok II stopnia: 10.12.2020 (czwartek), godz. 15:00-16:30, kod do grupy: gnho00h

Prowadząca: dr Joanna  Hałacz


ETYKIETA

 II rok I stopnia: 16.11.2020 (poniedziałek), godz. 16:45-20:00, prowadząca: dr Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn, kod do grupy: 8e2lllt

I rok II stopnia: 13.11.2020 (piątek), godz. 15:00-18:15, prowadząca mgr Izabela Socka, kod do grupy: c4c8mzc


SZKOLENIE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

I rok I stopnia: 07.01.2021 (czwartek), godz. 15:00-18:15, prowadząca: dr inż. Jolanta Fieducik, kod do grupy: 92i0jjh

I rok II stopnia: 21.12.2020 (poniedziałek), 16:45-20:00, prowadząca: dr inż. Jolanta Fieducik, kod do grupy: ckysllx

ZMIANY TERMINÓW ZAJĘĆ
studia stacjonarne

I rok  I°

Dot. odrabiania zajęć przez I roczniki, które rozpoczęły rok akademicki 19.10.2020

Konwersacje z leksyką 12.11.2020, godz. 13:00-14:30

Konwersacje z leksyką  19.11.2020, godz. 13:00-14:30

Zajęcia receptywno-dyskursywne 12.11.2020, godz. 14:45-16:15

Zajęcia receptywno-dyskursywne 19.11.2020, godz. 14:45-16:15

Ćwiczenia z pisania 17.11.2020, godz. 15:00-16:30

Ćwiczenia z pisania 15.12.2020, godz. 15:00-16:30

Wiedza o krajach niemieckojęzycznych, 07.11.2020, godz. 09:00-10:30

Wiedza o krajach niemieckojęzycznych, 07.11.2020, godz. 11:15-13:40

Wiedza o akwizycji i nauce języków, 10.12.2020, godz. 13:15-14:45

Wiedza o akwizycji i nauce języków, 10.12.2020, godz. 15:00-16:30

 II rok  I°


...


 III rok  I°


Pisanie ze stylistyką z 15.10.2020,  godz. 16.45-18.15 odbyło się w  dniu 29.10.2020, godz. 18.30-20.00


Kultura krajów Niemieckojęzycznych z 05.11.2020,  godz. 18.30-20.00 odbędzie się w dniu
12.11.2020, godz. 18.30-20.00

 I rok  II°

_____________________________________________________________

Dot. odrabiania zajęć przez I roczniki, które rozpoczęły rok akademicki 19.10.2020

Wybrane zagadnienia z frazeologii 12.11.2020, godz. 09:00-10:30

Pisanie ze stylistyką 24.11.2020, godz. 16:45-18:15

Pisanie ze stylistyką 15.12.2020, godz. 16:45-18:15

Metodologia badań językoznawczych 05.11.2020, godz. 08:00-09:30

Metodologia badań językoznawczych 05.11.2020, godz. 09:45-11:15 II rok  II°


...

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl