Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ogłoszenia

Komunikat dla studentów Filologii Germańskiej

Ze względu na zmieniony z powodu COVID-19 harmonogram II rekrutacji na studia, zajęcia w semestrze zimowym 2020/2021 rozpoczynają się dla I roku studiów I i II stopnia (licencjackich i magisterskich) w dniu 19.10.2020. Dla pozostałych studentów 5.10.2020.

Większość zajęć dla I roku studiów I stopnia (licencjackich) na Filologii Germańskiej realizowana będzie stacjonarnie na Wydziale Humanistycznym, ul. Kurta Obitza 1, z wyjątkiem kilku przedmiotów, które prowadzone będą online za pomocą platformy MS Teams (wykład ogólnouczelniany, lektorat języka obcego, wiedza o akwizycji i nauce języków). 

Zajęcia dla pozostałych roczników, również dla I roku studiów II stopnia (magisterskich), realizowane będą zdalnie przez platformę MS Teams, aby ograniczyć kontakty na wydziale i dostosować się do Zarządzenia Rektora UWM w Olsztynie w sprawie realizacji zajęć w obecnej sytuacji pandemicznej.   

Zakwaterowanie

Studenci I roku, którzy mają zaplanowane zajęcia w siedzibie Uczelni, mogą skorzystać z zakwaterowania w Domu Studenckim w terminie zajęć.

Rezerwacja pobytu odbywać się będzie bezpośrednio na stronie internetowej Fundacji Zak - www.zak.olsztyn.pl w Systemie Kwaterowania Krótkoterminowego (nie będzie potrzeby wcześniejszego informowania dziekanatu o zamiarze zakwaterowania w Domu Studenckim).

System Kwaterowania Krótkoterminowego będzie udostępniony od 24 września 2020. Można też dokonywać rezerwacji miejsca w Domu Studenckim na cały semestr w Systemie Rezerwacji Długoterminowych, także bezpośrednio na stronie Fundacji Żak.

 

 

 

Program stypendialny

W załączeniu znajdziecie Państwo informacje na temat programu stypendialnego finansowanego ze środków dla mniejszości niemieckiej. Program ten skierowany jest do wszystkich absolwentów (studiów licencjackich bądź magisterskich) z kierunków m.in.: germanistyka, Język niemiecki jako język obcy, którzy mają już doświadczenie w nauczaniu języka niemieckiego. Wyjazd możliwy jest na 4 miesiące. Początek odbywania stypendium to 1 kwietnia 2021. Termin składania wniosków mija 30 września br. Dokładny opis programu stypendialnego znajduje się w załączeniu.

program stypendialny 59 KB

Harmonogram rekrutacji wrześniowej

Zapraszamy do zarekrutowania się na Filologię Germańską I i II stopnia.

W związku z sytuacją epidemiczną drugi nabór trwa od 22.09 do 5.10.2020 do godziny 15.00

7.10.2020 o godz. 12.00 ogłoszone zostaną listy kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

do 9.10.2020 do godz. 15.00 kandydaci potwierdzają zamiar studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

12.10.2020 ogłoszone zostają wyniki naborów.


W załączniku znajdziecie Państwo zarządzenie Rektora w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w roku 2020.

Zachęcamy do studiowania germanistyki na UWM jako drugiego kierunku!

Harmonogram rekrutacji 2 MB

BADANIE ANKIETOWE "JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH" W SEMESTRZE LETNIM 2019/20

http://wh.uwm.edu.pl/aktualnosci/badanie-ankietowe-jakosc-realizacji-zajec-dydaktycznych-w-semestrze-letnim-roku

Zarządzenie Nr 45/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego

Zal1Zarz45-1.doc 139 KB

Zal2Zarz45.doc 153 KB

Zal3Zarz45-1.doc 76 KB

Zarz45_0.pdf 631 KB

Procedura dyplomowania obowiązująca na Wydziale Humanistycznym w roku akad. 2019/2020 w warunkach stanu epidemii wywołanej SARS-CoV-2

Procedura dyplomowania 60 KB

Decyzja Nr 47/2020 Rektora UWM w Olsztynie zmieniającą ramową organizację roku akademickiego 2019/2020.

Zgodnie z zaleceniem władz dziekańskich Wydziału Humanistycznego egzaminacyjna sesja letnia odbędzie się w terminach od 15 czerwca do 28 czerwca 2020roku.

Decyzja w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2019-2020.pdf 370 KB

WAŻNE


Informujemy że, od 30 marca 2020 zajęcia dydaktyczne na naszych kierunkach (FG i SN) odbywać się będą przy użyciu narzędzia, którym jest Microsoft Teams. Dlatego wszyscy studenci proszeni są o to, aby poprzez system USOS zalogować się do Office 365, wybrać aplikację Teams i założyć swoje konto.

Każdy Student uczelni automatycznie posiada konto u usłudze Office365. Domyślnym loginem, a zarazem adresem email jest [numer indeksu]@student.uwm.edu.pl. Do usługi logujemy się poprzez stronę http://office365.com, login podajemy według powyższego schematu. Po podaniu loginu usługa automatycznie przekieruje nas do strony Centralnego Systemu Uwierzytelniania UWM. Następnie logujemy się za pomocą tych samych danych, których używamy do uwierzytelnia się w systemach USOSweb oraz UL (Przeważnie loginem jest nr PESEL). Po poprawnym zalogowaniu, uzyskamy dostęp do usług OFFICE365.

Podpięcie Państwa do zespołów (czyli grup odpowiadających poszczególnym przedmiotom prowadzonym w bieżącym semestrze) będzie tylko wtedy możliwe, jeśli Państwo założycie swoje konto. Prosimy, aby proces rejestracji w Teamsie przebiegał sprawnie, abyśmy od poniedziałku przyszłego tygodnia mogli wszyscy korzystać z tego narzędzia i prowadzić zajęcia. 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 45/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego

ZMIANY TERMINÓW ZAJĘĆ
studia stacjonarne

I rok  I°

...

 II rok  I°


...

 III rok  I°


...

 I rok  II°

_____________________________________________________________

...

 II rok  II°


...

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl