Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zapisy na przedmioty do wyboru (Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego, Język obcy, Wychowanie fizyczne) w systemie USOS w semestrze letnim r. akad. 2019/20


  • I rok I stopnia obowiązują zapisy na Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego, Język obcy, Wykład ogólnowydziałowy, Wychowanie fizyczne
  • II rok I stopnia obowiązują zapisy na Język obcy


Zasady zapisów i harmonogram realizacji ww. przedmiotów zostały podane na stronie internetowej UWM w dziale "Studenci", zakładce:

"Zapisy na przedmioty do wyboru"
Prosimy zwrócić uwagę na terminy zapisów!

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl