Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Kryteria kwalifikacji na studia II stopnia

W ramach studiów stacjonarnych II stopnia - magisterskich  Katedra Filologii Germańskiej oferuje dwie specjalności:

  • specjalność: filologię germańską
  • specjalność nauczycielską w zakresie języka niemieckiego

WAŻNE: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia - magisterskie kierunku filologia specjalność filologia germańska oraz specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (zawodowych) kierunku filologia, specjalność filologia germańska.

Jeśli natomiast kandydat posiada uznany certyfikat  biegłości językowej na poziomie C1, określonym przez Europejski Systemie Opisu Kształcenia Językowego  z języka niemieckiego, to dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia z filologii germańskiej nie jest konieczny.  

Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc. Wpisując wynik studiów z zaświadczenia do systemu IRK używamy kropki np. 4.58 (przecinek w liczbie nie jest uwzględniany przez system IRK).

Wzór zaświadczenia jako dokument WORD jest do pobrania poniżej.

Kandydaci na studia II stopnia zobowiązani są dostarczyć komisji rekrutacyjnej zaświadczenie o wyniku studiów w terminie rejestracji w systemie IRK.

O przyjęcie na studia II stopnia na specjalność nauczycielską w zakresie języka niemieckiego mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich bez wcześniej zdobytych uprawnień nauczycielskich. Moduł specjalnościowy będzie bowiem realizowany w wersji a) bez kontynuacji lub b)  z kontynuacją

Te same kryteria kwalifikacji obejmują studia niestacjonarne II stopnia (w ofercie jedynie filologia germańska).

 


KATEDRA
FILOLOGII
GERMAŃSKIEJ
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl