Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Kryteria kwalifikacji na studia II stopnia

W ramach studiów stacjonarnych II stopnia - magisterskich  Katedra Filologii Germańskiej oferuje dwie specjalności:

  • specjalność: filologię germańską
  • specjalność nauczycielską w zakresie języka niemieckiego

WAŻNE: Od roku 2019-2020 warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) na kierunku FILOLOGIA specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (zawodowych) kierunku FILOLOGIA specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego. Studia nauczycielskie będą miały charakter studiów pięcioletnich (3 latach studiów I stopnia + 2 lata studiów II stopnia).

Jeśli kandydat posiada uznany certyfikat  biegłości językowej na poziomie C1, określonym przez Europejski Systemie Opisu Kształcenia Językowego  z języka niemieckiego, to dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia z filologii germańskiej nie jest konieczny.  Należy jednak ukończyć studia I stopnia na dowolnym kierunku.

Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc. Wpisując wynik studiów z zaświadczenia do systemu IRK używamy kropki np. 4.58 (przecinek w liczbie nie jest uwzględniany przez system IRK).

Wzór zaświadczenia jako dokument WORD jest do pobrania poniżej.

Kandydaci na studia II stopnia zobowiązani są dostarczyć komisji rekrutacyjnej zaświadczenie o wyniku studiów w terminie rejestracji w systemie IRK.

O przyjęcie na studia II stopnia na specjalność nauczycielską w zakresie języka niemieckiego mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich bez wcześniej zdobytych uprawnień nauczycielskich. Moduł specjalnościowy będzie bowiem realizowany w wersji a) bez kontynuacji lub b)  z kontynuacją

Te same kryteria kwalifikacji obejmują studia niestacjonarne II stopnia (w ofercie jedynie filologia germańska).

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl