Katedra Filologii Germańskiej UWM

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MODUŁ TRANSLATORSKI

W skład modułu translatorskiego wchodzą następujące przedmioty:


Cykl do 2019L

Cykl od 2020Z

Studia I stopnia

(studia licencjackie)


- wstęp do teorii przekładu,

- kultura zawodu tłumacza,

- translatoryka,

- tłumaczenie pisemne,

- tłumaczenie ustne,

- warsztaty translatorskie

(I ‒ turystyka, II ‒ komunikacja społeczna i media, III ‒ biznes)- wstęp do teorii przekładu,

- warsztaty translatorskie – turystyka

- tłumaczenie pisemne,

- warsztaty translatorskie – język medyczny,

- tłumaczenie ustne,

- warsztaty translatorskie – komunikacja społeczna i  media

- Warsztaty translatorskie – biznesStudia II stopnia

(studia magisterskie)


- tłumaczenie tekstów użytkowych,

- tłumaczenie tekstów urzędowych,

- tłumaczenie tekstów literackich,

- tłumaczenie tekstów naukowych,

- stylistyka w translatoryce,

- tłumaczenie tekstów z zakresu kultury i  dziedzictwa narodowego- tłumaczenie tekstów użytkowych,

- tłumaczenie tekstów urzędowych,

- tłumaczenie tekstów literackich,

- tłumaczenie tekstów naukowych,

- techniki tłumaczeń ustnych,

- tłumaczenie tekstów prawniczych,

- tłumaczenie tekstów z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego,


  

Cel zajęć:

Celem zajęć realizowanych w ramach rozbudowanego modułu translatorskiego jest zapoznanie studentów z teorią tłumaczenia ustnego oraz pisemnego w odniesieniu do różnych typów tekstów, a także wykształcenie praktycznych umiejętności w tych zakresach. Studenci poznają terminologię stosowaną w teorii i krytyce przekładu, a także podejmują czynności translatorskie na stopniu trudności dostosowanym do rozwoju ich wiedzy i umiejętności.

Treści kształcenia obejmują:

 • wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć i kierunków współczesnej translatoryki
 • wiedzę dotyczącą różnych technik i strategii przekładu pisemnego w zależności od typu tekstu,
 • wiedzę dotyczącą kompetencji, jakie powinien mieć tłumacz ustny i pisemny,
 • wiedzę dotyczącą kryteriów oceny przekładu,
 • wiedzę o treściach kodeksu tłumacza przysięgłego,
 • wiedzę dotyczącą specyfiki przekładu ustnego oraz roli komunikacji niewerbalnej w procesie translacji ustnej,
 • wiedzę dotyczącą technik mnemonicznych oraz technik ćwiczenia pamięci w procesach przekładu ustnego.

Kształcenie w zakresie modułu translatorskiego związane jest ponadto z odbyciem praktyki zawodowej w wymiarze 80 godzin na studiach I stopnia i 160 godzin na studiach II stopnia. Miejscem jej realizacji winny być instytucje, w których posługiwanie się językiem niemieckim wynika z codziennych zadań (np. biura tłumaczeń, biura podróży, wydawnictwa naukowe i in.). Podczas trwania praktyki student rozwija sprawnością tłumaczeniową w formie pisemnej i ustnej w zależności od specyfiki instytucji, w której jest odbywana praktyka.

Skala ocen:


93%-100% - bdb
84%-92% - db+
76%-83% - db
68%-75% - dst+
60%-67% - dst

Próg zaliczeniowy 60%


 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl