Katedra Filologii Germańskiej UWM

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MODUŁ TRANSLATORSKI

W skład modułu wchodzą następujące przedmioty:

Studia pierwszego stopnia (studia licencjackie):

wstęp do teorii przekładu, kultura zawodu tłumacza, translatoryka,  tłumaczenie pisemne, tłumaczenie ustne, warsztaty translatorskie (I ‒ turystyka, II ‒ komunikacja społeczna i media, III ‒ biznes)

Studia drugiego stopnia (studia magisterskie):

tłumaczenie tekstów użytkowych, tłumaczenie tekstów urzędowych, tłumaczenie tekstów literackich, tłumaczenie tekstów naukowych, stylistyka w translatoryce, tłumaczenie tekstów z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego

Cel zajęć:

Celem modułu translatorskiego jest zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą teorii i praktyki tłumaczenia ustnego oraz różnego rodzaju tekstów pisanych, a także wykształcenie praktycznych umiejętności w tych zakresach. Studenci poznają terminologię stosowaną w teorii i krytyce przekładu i podejmują czynności translatorskie zgodnie z rozwojem ich wiedzy i umiejętności.

Treści kształcenia obejmują:

 • wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć i kierunków współczesnej translatoryki oraz etapów przekładu różnego rodzaju tekstów,
 • wiedzę dotyczącą różnych technik i strategii przekładu pisemnego w zależności od typu tekstu,
 • wiedzę dotyczącą kompetencji, jakie powinien mieć tłumacz ustny i pisemny,
 • wiedzę dotyczącą kryteriów oceny przekładu,
 • wiedzę o treściach kodeksu tłumacza przysięgłego,
 • wiedzę dotyczącą specyfiki przekładu ustnego oraz roli komunikacji niewerbalnej w procesie translacji ustnej,
 • wiedzę dotyczącą technik mnemonicznych oraz technik ćwiczenia pamięci w procesach przekładu ustnego.

Kształcenie w zakresie modułu translatorskiego związane jest ponadto z odbyciem 160 godzin praktyki zawodowej po IV semestrze studiów pierwszego stopnia. Miejscem jej realizacji winny być instytucje, w których posługiwanie się językiem niemieckim wynika z codziennych zadań (np. biura tłumaczeń, biura podróży, wydawnictwa naukowe). Podczas trwania praktyki student wykazuje się sprawnością tłumaczeniową w formie pisemnej i ustnej w zależności od specyfiki instytucji, w której jest odbywana praktyka.

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl