Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
MODUŁ LITERATUROZNAWCZY

W skład modułu literaturoznawczego wchodzą następujące przedmioty:

Studia pierwszego stopnia (studia licencjackie):

wstęp do literaturoznawstwa, proseminarium literaturoznawcze, historia literatury krajów niemieckojęzycznych 

Studia drugiego stopnia (studia magisterskie):

polsko-niemieckie związki literackie, wybrane zagadnienia teorii literatury, nowe trendy w literaturoznawstwie, zajęcia specjalizacyjne: literatura współczesna, interpretacja tekstów literackich

Cel zajęć:

Celem zajęć wchodzących w zakres modułu literaturoznawczego jest zapoznanie studentów z literaturą niemieckojęzyczną (w ujęciu historycznym i współczesną literaturą), związkami literatury niemieckojęzycznej z literaturą polską, teoriami i metodami pracy z tekstem literackim i przygotowanie do pisania pracy dyplomowej z zakresu literaturoznawstwa.

Treści kształcenia obejmują:

  • wiedzę z zakresu literaturoznawstwa (gatunki literackie, metody literaturoznawcze, analiza i interpretacja tekstu literackiego)
  • wiedzę z zakresu historii literatury niemieckojęzycznej (epoki literackie, główni przedstawiciele i teksty literackie)
  • wiedzę na temat współczesnej literatury niemieckojęzycznej (w tym teatr)
  • wiedzę na temat najnowszych kierunków badań w literaturoznawstwie (gender studies, new historicism, postkolonializm, literatura feministyczna, literatura a media)
  • wiedzę na temat teorii i metod interpretacji tekstów literackich
 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl