Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
MODUŁ LITERATUROZNAWCZY

W skład modułu literaturoznawczego wchodzą następujące przedmioty:


Cykl do 2019L

Cykl od 2020Z

Studia I stopnia

(studia licencjackie)


- Wstęp do literaturoznawstwa

- historia krajów niemieckojęzycznych (5 semestrów)

- proseminarium literaturoznawcze

- seminarium literaturoznawcze


- Wstęp do literaturoznawstwa

- Historia krajów niemieckojęzycznych (2 semestry)

- Wybrane zagadnienia literatury (3 semestry, w tym: Tematy i motywy literackie w ujęciu antropologicznym / Tematy i motywy literackie w ujęciu historycznoliterackim / Tematy i motywy literackie w ujęciu międzygatunkowym)

- proseminarium literaturoznawcze

- Wykłąd monograficzny literaturoznawczy

- seminarium literaturoznawcze


Studia II stopnia

(studia magisterskie)


- Wybrane zagadnienia teorii literatury

-Polsko-niemieckie związki literackie

- Nowe trendy w literaturoznawstwie

- Metodologia badań literaturoznwczych

- Przedmiot do wyboru: Interpretacja tekstu / Literatura współczesna

- Wykład monograficzny: antropologia literatury

- seminarium magisterskie


- Wybrane teorie i metody literaturo- i kulturoznawcze

- Przedmiot do wyboru: Literatura austriacka

- Współczesne trendy w literaturze

- Zajęcia specjalizacyjne literaturoznawcze 

- seminarium magisterskieCel zajęć:

Celem zajęć wchodzących w zakres modułu literaturoznawczego jest zapoznanie studentów z literaturą niemieckojęzyczną (w ujęciu historycznym, synchronicznym i diachronicznym, jak również współczesną literaturą), związkami literatury niemieckojęzycznej z literaturą polską i innymi dyscyplinami, zapoznanie z teoriami i metodami pracy z tekstem literackim i przygotowanie do pisania pracy dyplomowej z zakresu literaturoznawstwa.

Treści kształcenia obejmują:

  • wiedzę z zakresu literaturoznawstwa (gatunki literackie, metody literaturoznawcze, analiza i interpretacja tekstu literackiego)
  • wiedzę z zakresu historii literatury niemieckojęzycznej (epoki literackie, główni przedstawiciele i teksty literackie)
  • wiedzę na temat współczesnej literatury niemieckojęzycznej (w tym teatr i dramat)
  • wiedzę na temat najnowszych kierunków badań w literaturoznawstwie i powiązanie tych badań z naukami kulturoznawczymi (gender studies, new historicism, postkolonializm, literatura feministyczna, literatura a media)
  • wiedzę na temat teorii i metod interpretacji tekstów literackich
 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl