Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zapisy na przedmioty do wyboru w systemie USOS w semestrze letnim r. akad. 2017/18


  • I rok I stopnia obowiązują zapisy na Język obcy nowożytny; Wykład ogólnouczelniany (moduł)
  • II rok I stopnia obowiązują zapisy na Język obcy nowożytny.


Zasady zapisów na ww. przedmioty podane zostały na stronie internetowej
UWM w dziale "Studenci", zakładce:

"Zapisy na przedmioty do wyboru"
Prosimy zwrócić uwagę na terminy zapisów!

 


KATEDRA
FILOLOGII
GERMAŃSKIEJ
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl