Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wykład ogólnowydziałowy

DOTYCZY I ROKU I STOPNIA

Wykład ogólnowydziałowy studenci specjalności Filologia germańska realizują w semestrze letnim danego roku akademickiego. Student wybiera wykład z przedstawionej oferty i w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru zapisuje się na przedmiot u prowadzącego zajęcia. Oferta zostanie umieszczona w tym miejscu.


Wykład monograficzny i Przedmiot do wyboru

DOTYCZY II ROKU II STOPNIA

Ww. przedmioty na Specjalności nauczycielskiej w zakresie języka niemieckiego realizowane są na II roku studiów II stopnia (magisterskich).

W roku akademickim 2018/19 ww. wykłady będą prowadzone w semestrze letnim:

Wykład monograficzny I Wstęp do psycholingwistyki.

Przedmiot do wyboru Zagadnienia akwizycji języków.

Ww. wykłady oferowane przez Katedrę Filologii Germańskiej są obowiązkowe.

Studenci nie muszą zapisywać się omawiane przedmioty. Zajęcia zaczynają się w/g planu.

 


KATEDRA
FILOLOGII
GERMAŃSKIEJ
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl