Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wykład ogólnowydziałowy

DOTYCZY I ROKU I STOPNIA

Wykład ogólnowydziałowy studenci specjalności Filologia germańska realizują w semestrze letnim danego roku akademickiego. Student wybiera wykład z przedstawionej oferty i w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru zapisuje się na przedmiot u prowadzącego zajęcia. Oferta zostanie umieszczona w tym miejscu.

Plik z wykazem wykładów ogólnowydziałowych na semestr letni 2019/20 zostanie umieszczony na dole strony i w zakładce "Aktualności" oraz w gablocie informacyjnej na I piętrze.


Wykład monograficzny i Przedmiot do wyboru

DOTYCZY III ROK I STOPNIA

Student specjalności: Filologia germańska zobowiązany jest to zaliczenia dwóch wykładów monograficznych w roku akad. 2019/20, wybierając spośród oferty  jeden wykład w semestrze zimowym i jeden wykład w semestrze letnim.

Student ma obowiązek zapisać się na wykład u prowadzącego w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru zimowego i letniego.

Wykłady monograficzne oferowane są przez nauczycieli akademickich Wydziału Humanistycznego.

W semestrze zimowym wykład Nazwiska niemieckie na Warmii w XVIII wieku poprowadzi dr hab. M. Guz we wtorki, od 15.10.2019, w godz. 15:00-16:30 w s. 266.

W semestrze letnim wykład Słowotwórstwo języka niemieckiego poprowadzi dr hab. Anna Dargiewicz, prof. UWM.DOTYCZY II ROKU II STOPNIA

Ww. przedmioty na Specjalności nauczycielskiej w zakresie języka niemieckiego realizowane są na II roku studiów II stopnia (magisterskich).

W roku akademickim 2019/20 ww. wykład monograficzny będzie prowadzony w semestrze zimowy, a przedmiot do wyboru w semestrze letnim:

Wykład monograficzny Antropologia kultury

Przedmiot do wyboru Interpretacja tekstu literackiego

Ww. wykłady oferowane dla II roku II stopnia przez Katedrę Filologii Germańskiej są obowiązkowe.

Studenci nie muszą zapisywać się na wymienione przedmioty. Zajęcia zaczynają się w/g planu.

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl