Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

dr Radosław Supranowicz 

tel. (89) 524 65 30

Dr Radosław Supranowicz

Stopnie naukowe i zawodowe

1988 – 1993  Studia germanistyczne w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego

VI 1993  Obrona pracy magisterskiej nt. „Ein Vergleich von ‘Eiche und Angora’ von Martin Walser mit ‚Asche und Diamant‘ von Jerzy Andrzejewski” napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Eugeniusza Klina

III 2006  Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie. Temat pracy: „Verlorene Heimat. Stimmen der bundesdeutschen Presse zum Warschauer Vertrag vom 07.12.1970.” Promotor: dr hab. Marian Holona, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Recenzenci: prof. dr hab. Jan Papiór, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr hab. Tomasz Pszczółkowski, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

Zainteresowania i zakresy badawcze

Publicystyczny obraz relacji polsko-niemieckich w kontekście doświadczeń XX wieku, relacje polsko-niemieckie po 1945 roku, fenomen „Heimat”, zaangażowanie polityczne autorów niemieckojęzycznych, kultura krajów niemieckojęzycznych, problematyka niemcoznawcza


Publikacje

Udział w konferencjach, wygłoszone referaty

Staże naukowe i stypendia, kwerendy

Działalność dydaktyczna, prowadzone zajęcia

Działalność organizacyjna i popularyzatorska

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie

Członek Stowarzyszenia Germanistów Polskich (SGP)

Członek Internationale Sprachunion Deutsch (ISPRUD)

Członek Związku Germanistów Europy Środkowowschodniej (MGV)

Promotorstwo prac magisterskich (51 prac magisterskich)

dwie napisane pod moim kierunkiem prace zdobyły nagrodę/wyróżnienie Dziekana Wydziału Humanistycznego na najlepszą pracę napisaną w KFG w 2012 oraz 2015 roku

dwie napisane pod moim kierunkiem prace zdobyły Nagrodę Fundacji Marii i Georga Dietrichów dla najlepszej pracy magisterskiej oraz dyplomowej napisanej w KFG w 2017 oraz 2018 roku

2006/08 – 14 prac

2008/10 – 15 prac

2010/12 – 12 prac

2013/15 – 2 prace

2015/17 – 3 prace

2016/18 – 2 prace

2018/20 – 3 prace

Promotorstwo prac licencjackich (13 prac licencjackich)

2014/15 – 2 prace

2016/17 – 3 prace

2017/18 – 7 prac

Przykładowe tematy realizowanych prac dyplomowych
(licencjackich i magisterskich)

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl