Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

dr Alina Kuzborska

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. (89) 524 65 35


Stopnie naukowe i zawodowe

Praca magisterska
Textstruktur und einige Stileigentümlichkeiten im Werk von E. M. Remarque,
promotor Doc. dr Ina Meiksinaite – Uniwersytet Wileński/Litwa, czerwiec 1987

Praca doktorska
Universale Aufklärungskultur und regionale Ansätze im Werk von Kristijonas Donelaitis: Literarische Vorbilder und das preußisch litauische Kolorit, promotor Prof. dr hab. Jan Koźbiał – Uniwersytet Warszawski, styczeń 2006 r.

Udział w międzynarodowych konferencjach/ Tematy referatów

20-22. 09. 1990 Wilno, Litwa
"Nauka a jakość zycia"; referat: "Zmiany demograficzne wśród narodowości polskiej w okolicach Wilna"

22-25. 06. 1992 Nowogródek, Białoruś
Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona twórczości Adama Mickiewicza; referat: "Mickiewicz – tłumacz poezji europejskiej (niemieckiej)"

7-9. 12. 1993 Lucie, Polska
"Kresy, Syberia, literatura. Doświadczenia dialogu i uniwersalizmu”; referat: "Z zagadnień kultury regionalnej na Litwie: Litwa Pruska"

3-4. 12. 1999 Rzeszów, Polska
“Germanistik – internationaler Brückenschlag”; referat: “Zwischen Regionaldichtung und Nationalliteratur: Donelaitis und Vydunas”

31. 08. - 2. 09. 2001 Sejny, Polska
„Tomas Venclova – Człowiek Pogranicza“; referat: „Język ojczyzny przenośnej Tomasa Venclovy“

7-9. 09. 2001 Ostróda, Polska
„Frühaufklärung in Preußen“; referat: „Kristijonas Donelaitis’ aufklärerisches Werk: Antike-Rezeption und deutsche Gelegenheitsdichtung“

20-21. 09. 2002 Olsztyn, Polska
„Preußen als geistig-literarisches Phänomen“; referat: „Litauer und Deutsche im Werk von Donelaitis und Vydunas“

16-20. 10. 2003 Dresden, Niemcy
Kongres założycielski Związku Germanistów Europy Środkowej [Gründungskongress des Mitteleuropäischen Germanisten-Verbandes (MGV)]; referat: „Mitteleuropäische Parallelen: Erinnerungsbilder bei Günter Grass, Czesław Miłosz und Tomas Venclova”

5-6. 09. 2006 Sandomierz, Polska
Konferencja poświęcona twórczości Tomasa Venclovy: „Tomas Venclova – człowiek, poeta, eseista, tłumacz”; referat: „Tłumacząc Venclovę – meandry przekładu poezji i prozy”

25-26. 09. 2006 Olecko, Polska
Tożsamość i odrębność w zjednoczonej Europie; referat: „Literackie podróże do krainy Nieobecnych: Mit starożytnych Prusów w literaturze polskiej, niemieckiej i litewskiej”

29-30. 09. 2006 Olsztyn, Polska
Dzień Języka Niemieckiego na Warmii i Mazurach: Mündliche Kommunikation - PSNJN oddział Olsztyn (współorganizacja z ramienia Centrum Egzaminacyjnego Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie, prowadzenie warsztatów)

19 - 20. 04. 2007 Poznań, Polska
Die Architektur der Weiblichkeit; referat: „Die versehrte Weiblichkeit im Werk von Elfriede Kern“

13 - 20. 09. 2007 Ołomuniec, Czechy
II. Kongress des Mitteleuropäischen Germanistenverbandes Mitteleuropa: Kontakte und Kontroversen, referat: „Die Spuren von Abwesenden: Die Pruzzen in der deutschen, litauischen und polnischen Literatur“

12-14. 10. 2007 Lampertheim-Hüttenfeld, Niemcy
Jahrestagung des LKI (Litauisches Kulturinstitut); referat: „Re-Lektüre des Werkes von Kristijonas Donelaitis“

10-11. 04. 2008 Poznań, Polska
Die Konstruktion(en) des Ich in der zeitgenössischen österreichischen Literatur; referat: „Das gebrochene Bild des Eigenen  im Werk von Vladimir Vertlieb“

22-24. 09. 2008 Klaipeda, Litwa
Pamario literatura lenkiškai; wystąpienie na seminarium naukowym dotyczącym tłumaczenia poezji litewskiej na język polski

8 – 12. 10. 2008 Samara, Rosja
VI. Russischer Germanistentag Grenze in der Sprache, Literatur und Wissenschaft; referat: „Emigration und erinnerte Geschichte(n) in den Romanen von Vladimir Vertlib“

27 – 28. 11. 2008 Warszawa, Polska
Współczesny dyskurs naukowy o kształtowaniu się języka i literatury narodowej w przestrzeni pomiędzy Niemcami/Austrią, Rzeczpospolitą, Wielkim Księstwem Litewskim a Rosją; referat: „Kristijonas Donelaitis a rozwój litewskiej literatury narodowej”

2. 04.2009 Olsztyn, Polska
Seminarium Prussicorum; referat: „Topos Prusów w literaturze niemieckiej XIX wieku”

24 – 27.09.2009 Pobierowo, Polska
Erzählregionen: Regionales Erzählen über eine Region; referat: „Postostpreußische Re-Migrationen von Artur Becker“

12.12.2009 Olsztyn, Polska
UWM Olsztyn – Filologia Germańska wraz z FU Berlin: Sternheim-Tagung; referat: „Sternheims Maskerade“

30.07-7.08.2010  Warszawa, Polska
Kongress der Internationalen Vereinigung für Germanistik, sekcja 20: Nationale Erinnerungskulturen im Zeitalter der Globalisierung, referat: „Gedächtniskonstruktionen von Pruzzen in der deutschen, polnischen und litauischen Kultur“ anhand Peter Dusburgs Chronica Terrae Prussiae“

13. 08.2010 Olsztynek, Polska
sympozjum naukowe Folklor bałtyjski w ramach Festiwalu Bałtyjskiego w Olsztynku w dn. 9 – 15.08.2010, referat: „Narodowe konfiguracje postaci Herkusa Monte”

19.01-23.01.2011 Madryt, Hiszpania
XIII Semana de Estudios Germánicos Rückblicke und neue Perspektiven – Miradas retrospectivas y nuevas orientaciones, referat: „Postkoloniale Reminiszenzen an die pruzzische Kultur: Herkus-Monte-Motiv in der deutschen, polnischen und litauischen Literatur”


Publikacje

Artykuły naukowe

A. Wiszniewska: Mickiewicz - tłumacz poezji europejskiej (niemieckiej), w: Adam Mickiewicz, Pamiętnik Konferencji w Nowogródku 22 – 25. 06. 1992, S. Petersburg 1993, s. 119-130.

A. Kuzborska: Z zagadnień kultury regionalnej na Litwie: Litwa Pruska, w: Kresy, Syberia, literatura. Doświadczenia dialogu i uniwersalizmu, E. Czaplejewicz i E. Kasperski (wyd.), Warszawa 1995, s. 111-118.

A. Kuzborska: Das Bild Preußisch Litauens im Werk von K. Donelaitis, „Kwartalnik Neofilologiczny“ Nr.2, Warszawa 1996, s. 179-188.

A. Kuzborska: Świat codzienny, mityczny i utracony. Trzy sylwetki twórców z   Małej Litwy: Donelaitis, Vydunas, Simonaityte , w: Tematy polsko - litewskie, R. Traba (wyd.), Borussia: Olsztyn 1999, s. 163-182.

A. Kuzborska: T. Venclova - Odyseusz intelektualny, „Borussia” Nr 17, Olsztyn 1998/1999, s. 200-203.

A. Kuzborska: Kristijonas Donelaitis’ aufklärerisches Werk: Antikerezeption und deutsche Gelegenheitsdichtung, w: Das geistige Leben in Preußen in der Zeit der Frühaufklärung, Ch. Marx, B. Sapała (wyd.), Olsztyn 2002, s. 95-106.

A. Kuzborska: Kilnojamosios Tomo Venclovos tevynes kalba, „Kulturos Barai“, 11 (456), Vilnius 2002, s. 33-36.

A. Kuzborska: Litauer und Deutsche im Werk von Donelaitis und Vydunas, in: Geistiges Preußen – Preußischer Geist (Deutsch – polnische Konferenz. Allenstein/Olsztyn 20.-21. September 2002), G. Hundrieser, H.-G. Pott (wyd.), Aisthesis Verlag: Bielefeld 2003, s. 107-119.

Alina Kuzborska: Rozwój litewskiego piśmiennictwa religijnego w Prusach Wschodnich do XVIII wieku, czyli rzecz o narodzie, który przetrwał dzięki filologii, w: „Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historia”, X, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2004, s. 77-91.

A. Kuzborska: Kristijonas Donelaitis w kontekście europejskim: w kręgu literatury antycznej, w: „Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historia”, X, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2004, s. 139-156.

A. Kuzborska:  Natur und Zeit in den Jahreszeitendichtungen des 18. Jahrhunderts: Metai von Kristijonas Donelaitis undThe Seasons von James Thomson in der deutschen Übersetzung von Barthold Heinrich Brockes, w: Studia Niemcoznawcze (Lech Kolago [wyd.]), Bd. XXVIII, Warszawa 2004, s. 765 -781.

A. Kuzborska: Niemiecka i litewska recepcja Kristijonasa Donelaitisa, w: Jan Koźbiał [wyd.]: Recepcja – Transfer – Przekład, Nr 3, Warszawa 2005, s. 59-70.

A. Kuzborska: Język ojczyzny przenośnej w twórczości Tomasa Venclovy, w: „Dekada Literacka” Nr. 2, Kraków 2005, s.9-13.

A. Kuzborska: Pęknięta kolumna. Wiersze Alicji Rybałko – współczesnej poetki polskiej z Wilna – w przekładzie na język litewski, w: Jan Koźbiał [wyd.]: Recepcja – Transfer – Przekład, Nr 4, Warszawa 2005, s. 111-121.

A. Kuzborska: Deutsche Gedichte von Kristijonas Donelaitis, w: Annaberger Annalen, Jahrbuch über Litauen und deutsch-litauische Beziehungen, Nr. 13, 2005/Niemcy, s. 158-176.

A. Kuzborska: Mitteleuropäische Parallelen: Erinnerungsbilder bei Günter Grass, Czesław Miłosz und Tomas Venclova, w: W. Schmutz, J. Joachimsthaler (red.): Zwischeneuropa / Mitteleuropa. Sprache und Literatur in interkultureller Konstellation. Veröffentlichungen des Mitteleuropäischen Germanistenverbandes, Bd. 1, Thelem: Dresden 2007, s. 257-263.

A. Kuzborska: Eine doppelte Rezeption: Christian Donalitius versus Kristijonas Donelaitis, w: J. Stüben (red.): Ostpreußen – Westpreußen – Danzig. Eine historische Literaturlandschaft, Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Bd. 30, R. Oldenbourg Verlag: München 2007, s. 259-284.

A. Kuzborska: Kristijonas Donelaitis’ „Metai“ und deutsches Naturgedicht: „Die Alpen“ von Albrecht von Haller und „Der Frühling“ von Ewald Christian von Kleist, w: K. Grzywka i in. (red.): Kultura – Literatura – Język. Prace poswięcone Profesorowi Lechowi Kolago w 65. rocznicę urodzin / Kultur – Literatur – Sprache. Festschrift für Herrn Profesor Lech Kolago zum 65. Geburtstag, Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa 2007, s. 302-315.

A. Kuzborska: Podróż do krainy nieobecnych: Prusowie w literaturze litewskiej, polskiej i niemieckiej, w: G. Moroz, M. Ossowski (red.): Tożsamość i odrębność w Zjednoczonej Europie. Motyw podróży w literaturze anglo- i niemieckojęzycznej, Olecko 2007, s. 33-46.

A. Kuzborska: Miedzy Wschodem a Zachodem. Nowe spojrzenie na związki międzykulturowe, w: Przegląd Humanistyczny, 2(401) 2007, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa 2007, s. 152-156.

A. Kuzborska: Preußisch Litauen im Kontext der Geisteskultur des 18. Jahrhundert in Ostpreußen, w: G. Łopuszańska (red.): Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego: Gdańsk 2007, s. 133-151.

A. Kuzborska: Die Re-Lektüre des Werkes von Kristijonas Donelaitis, w: Litauisches Kulturinstitut: Lampertheim 2008, s. 49-74.

A. Kuzborska: Das gebrochene Bild des Eigenen  im Werk von Vladimir Vertlieb, w: J. Drynda (Hg.): Ich-Konstruktionen in der zeitgenössischen österreichischen Literatur, Poznań 2008, s. 201-210.

A. Kuzborska: RE-MIGRACJE, czyli rzecz o nowej fali emigracji literackich, w: Artur Becker: Kino Muza. Przekład Dariusz Muszer, Borussia: Olsztyn 2008, s. 188-191; Dariusz Muszer: Lummick, Borussia: Olsztyn 2009, s. 209-213.

A. Kuzborska: Emigration und erinnerte Geschichte(n) in den Romanen von Vladimir Vertlib, w: Granica v jazyke, literature i nauke, VI sjezd Rossijskogo Sojuza Germanistov Samara, 9 – 11. 10. 2008 , Moskwa 2009, s. 215-225.

A. Kuzborska: Kristijonas Donelaitis a rozwój litewskiej literatury narodowej, „Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej”, t. 5, Warszawa 2010, s. 87-103.


W druku

Auf den Spuren von Abwesenden: das Prußen-Motiv in der deutschen, litauischen und polnischen Literatur, Ołomuniec, Czechy, zeszyt pokonferencyjny II Kongresu MGV
Postostpreußische Re-Migrationen von Artur Becker, zeszyt pokonferencyjny Institut für Germanistik der Universität Szczecin, Academia Baltica Lübeck und Germanistisches Institut der Technisch-Naturwissenschaftlichen Universität Trondheim

Sternheims Maskerade, zeszyt pokonferencyjny Sternheim-Tagung, grudzień 2009: Katedra Filologii Germańskiej UWM oraz FU Berlin
Zeitzeugin des 20. Jahrhunderts: Zum Roman „Das besondere Gedächtnis der Rosa Masur“ von Vladimir Vertlib, w: Gedenkschrift für Ina Meiksinaite, Vilniaus Universiteto Leidykla: Vilnius

Narodowe konfiguracje postaci Herkusa Monte, zeszyt pokonferencyjny, Tow. Naukowe Pruthenia
Der tätowierte Textkörper: Zum Roman  „Die Unvollendeten“ von Reinhard Jirg, w: Fontes Litterarum pod red. M. Polzera i Ph. Vanscheidta, Niemcy


Rezenzje i omówienia

K. A. Kuczyński, T. Schneider: Das literarische Antlitz des Grenzlandes, Zeitschrift   für Germanistik; Peter Lang Bern-Berlin-Frankfurt/M-New York-Paris-Wien, Neue Folge 2, 1994, s. 439-441 (A.Wiszniewska).

Das literarische Königsberg in Kaliningrad, Kwartalnik Neofilologiczny, XVL,  1998, H. 4, s. 427-433 (A. Kuzborska).

Literacka Kłajpeda w piśmie „Baltija”, „Borussia”, Nr 16, Olsztyn 1998, s. 368-370 (A. Kuzborska).

Alina Kuzborska: „Bez Małej Litwy nie byłoby również Wielkiej Litwy”, w: „Borussia”. Kultura. Historia. Literatura, Nr 35, Olsztyn 2004, s. 202-207.

Annotationen zu Neuerscheinungen aus Ostmitteleuropa (Ermland und Masuren - 37 notek), w: Berichte und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im Östlichen Europa, Bd.11, R.Oldenbourg Verlag München 2003, s. 214-215, 224-226, 232, 271-276, 278-292, 340.

Annotationen zu Neuerscheinungen aus Ostmitteleuropa (Ermland und Masuren - 28 notek), in: Berichte und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im Östlichen Europa, Bd.12, R.Oldenbourg Verlag München 2004, s. 282-288, 291-300, 303-307, 330.

Annotationen zu Neuerscheinungen aus Ostmitteleuropa (Ermland und Masuren - 28 notek), in: Berichte und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im Östlichen Europa, Bd.13, R.Oldenbourg Verlag München 2005, s. 257-258, 293-298, 301-302, 303-305, 307, 310.

Annotationen zu Neuerscheinungen aus Ostmitteleuropa (Ermland und Masuren – 13 notek), in: Berichte und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im Östlichen Europa, Bd.14, R.Oldenbourg Verlag München 2006, s. 257, 281-282, 283-285, 286, 289-290, 292.

A. Kuzborska: „Polacy na Litwie. Kulturotwórcza rola kwartalnika „Znad Wilii” , w: „Borussia” Nr 36, Olsztyn 2005, s. 186-192.


Inne publikacje i tłumaczenia literatury

A.Wiszniewska: Zmiany demograficzne narodowości polskiej w okolicach Wilna, „Magazyn Wileński”, Nr.22, Wilno 1990, s.12 i 23.

A. Wiszniewska: Die Spuren der deutschen Kultur in Vilnius, Heimatgruß, Jahrbuch der Deutschen aus Litauen, Leer 1993, s.15-32.
3. A. Wiszniewska: Johannes Bobrowski (O autorze, tłumaczenia wierszy z niemieckiego), „Magazyn Wileński”, Nr 9, 1993, s. 12 -13.

Gerardo Beltrán: wiersze z tomiku: "Breve paisaje con sombras" (Krótki pejzaż  z cieniami), (tłum. z jęz. hiszpańskiego) Warszawa 1996, S. 17, 19, 21, 87, 97.

A. Kuzborska: Gdyby nie pola... Tłumaczenia z litewskiego wierszy pięciu poetów litewskich: V. P. Blože, S. Geda, M. Martinaitis, N. Miliauskaite, K. Platelis, Warszawa 1998.

Tomas Venclova: Komentarz, In Memoriam Henkus Hapenčkus (tłum. z litewskiego), „Borussia”, Nr 17, Olsztyn 1998/1999, s. 204-207.

Tomas Venclova: Oda do miasta, Zarzecze (tłum. z litewskiego), Odra, Nr 7/8, Wrocław 2000, s. 46-48.

Sigitas Geda: Litwa ziemią wampirów i in. wiersze; Kornelijus Platelis: Pająk i in. wiersze (tłum. z litewskiego), Tygiel Kultury, Nr 10 -12, Łódź 1999, s. 58-63, 71-73.

Poezja litewska w przekładach Aliny Kuzborskiej: Vytautas P. Blože „Szukanie Boga”, Janina Degutyte „Gra przysłów”, Sigitas Geda „Gry dziecięce na  ziemi Jaćwingów w czasach Skomonta”, „Niejasne ogłoszenie”, „Dwa krótkie zapytania w drodze powrotnej z Finlandii”, w: „Tygodnik Powszechny” , Nr 19, Kraków 1998, s.14.

Wspólnie z Gerardo Beltranem: Tłumaczenia z niemieckiego wierszy Johannesa Bobrowskiego na hiszpański: „El poeta y su trabajo”, Nr 1, Otono 2000, Mexico 2000, s. 12-29.

Wspólnie z Gerardo Beltranem: Tłumaczenie wierszy poetów litewskich na hiszpański: REVISTATLANTICA, Nr 20, Cadiz 1999, s. 9-51.

Gerardo Beltran: „Sześcioro Litwinów w autobusie” (tłum. z hiszpańskiego), „Borussia” Nr 32, Olsztyn 2004, s.113-120.

A. Kuzborska: Czesław Miłosz: In Memoriam, „Literatura ir Menas“ [Literatura i Sztuka], 32 (3013), Lietuvos Rašytoju Sąjungos Savaitraštis [Tygodnik Związku Pisarzy Litwy], Vilnius, 3.09.2004, s. 3.

Tomas Venclova: „Po wykładzie”, „A valediction, forbidding sorrow” (tłum. z jęz. litewskiego), w: „Dekada Literacka”, Nr 2, Kraków 2005, s. 4-7.

Cesar Vallejo: „Przemoc godzin” (tłum. z jęz. hiszpańskiego); Sigitas Parulskis: „Subiektywna kronika” (tłum. z jęz. litewskiego), w: Tygiel Kultury – „Sztuka przekładu”, Nr 10-12, Łódź 2005, s. 82, 84.

Tomas Venclova: Miasto w Europie: Narodowości Wilna (tłum. z jęz. litewskiego), w: Zeszyty Literackie Nr. 92, 2005, s. 113-118.

Tomas Venclova: Opisać Wilno (tłum. z jęz. litewskiego), w: Zeszyty Literackie Nr. 93, 2006, s. 117-119.

Tomas Venclova: Wilno. Moment równowagi (tłum. z jęz. litewskiego), w: Zeszyty Literackie Nr 94, 2006, s. 65-68.

Gerardo Beltran: „Kobiety z Alkmaaru” (tłum. z hiszpańskiego), w: Borussia. Kultura. Historia. Literatura, Nr 37, Olsztyn 2006, s. 7-8.

Poezja z Litwy. Tomas Venclova: Ormond Quay; Kornelijus Platelis: Tymczasowe lokum; Marcelijus Martinaitis: Ze zbioru „Oddalający się”; Sigitas Parulskis: Traktat o tęsknocie (wybór i tłum. z jęz. litewskiego), w: „Secesja”. Pismo o sztuce, kulturze i współczesności, Nr 4, Warszawa 2006, s. 110, 112, 114, 116.

Fale poezji. Igor Below: Dziennik warszawski, Summertime (tłum. z jęz. rosyjskiego), Walter Maria Stojan: *Fale poezji (tłum. z jęz. niemieckiego), w: „Secesja”. Pismo o sztuce, kulturze i współczesności, Nr 4, Warszawa 2006, s. 98, 100, 121.

Siarhiej Pryłucki: Tabula rasa: I. Per mortem, II. Przedszkole, III. Pierwsza miłość ostatni kwartał, Dziewięćdziesiąte forever, Orfeusz (tłum. z jęz. białoruskiego), w: Pępek nieba. Antologia młodej poezji białoruskiej, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego: Wrocław 2006, s. 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157.

Tomas Venclova: Wilno – miasto w Europie. (Tłumaczenie z litewskiego Alina Kuzborska), Zeszyty Literackie: Warszawa 2006.

Sigitas Parulskis „Subiektywna kronika”, Kornelijus Platelis: „Również umarli” (tłum. z jęz. litewskiego); Gerardo Beltran: „Epitafium” (tłum. z jęz. hiszpańskiego), w: Parafrazy i przekłady, Tygiel Kultury 1-3 (2007), s. 86-87, 92, 100.

Alvydas Nikžentaitis: Historia i współczesne pojęcie narodu politycznego Wielkiego Księstwa Litewskiego (tłum. z jez. litewskiego), w: R. Traba (red.): Pamięć. Wyzwanie dla nowoczesnej Europy / Erinnerung. Eine Herausforderung für das moderne Europa, Borussia: Olsztyn 2008, s. 99-107.

Evaldas Ignatavičius: Ojczyzna bez domu (tłum. z jęz. litewskiego), w: „Borussia” Nr 43, Olsztyn 2008, s. 128-135.

Eugenius Ališanka: Początek sezonu turystycznego, curriculum vitae (tłum. z jęz. litewskiego), w: Walter Maria Stojan (red.): Fale poezji. Antologia 2005-2008, austriackie forum kultury w warszawie 2008, s. 13-14, 17.

Igor Belov: Summertime (tłum. z jęz. rosyjskiego), w: Walter Maria Stojan (red.): Fale poezji. Antologia 2005-2008, austriackie forum kultury w warszawie 2008, s. 34-35.

Rimantas Kmita: *znalazłem się w muzeum, *Jest sam na ławeczce na przystanku (tłum. z jęz. litewskiego), w: Walter Maria Stojan (red.): Fale poezji. Antologia 2005-2008, austriackie forum kultury w warszawie 2008, s. 163-166, 168.

Tomas Venclova: Z dzienników podróży (Tłumaczenie z litewskiego Alina Kuzborska), Zeszyty Literackie: Warszawa 2010.


Praca organizacyjna i projekty na UWM w Olsztynie

Współpraca z Goethe-Institut:
Od 2003 roku Kierownik Centrum Egzaminacyjnego Goethe-Institut przy UWM w Olsztynie z licencją na egzaminy ZD, ZMP i ZOP, od 2006 roku – rozszerzoną o egzaminy Fit in Deutsch 1 i 2, START Deutsch 1 i 2, od 2007 roku – o nowe egzaminy Goethe-Zertifikat B2 i C1.

Współpraca z austriackim forum kultury w Warszawie; zorganizowanie spotkań z Autorami:
1. Hugo Bonatti: 29.-30.03. 2006 - Workshop "Kreatives Schreiben" germanistyka UWM Olsztyn; 30.03.2006 - wieczór autorski w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Starym Ratuszu w Olsztynie (dr Alina Kuzborska)
2. Wernisaż akwareli Angeli Kaisermayer „Im Fluss”: 29.09.2006 - Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie (dr Alina Kuzborska)
3. Prezentacja 5 Nr pisma „Secesja – o sztuce, kulturze, współczesności”: 10.01.2007 – Centrum Francusko-Polskie (dr Alina Kuzborska)
4. Monika Wogrolly: 17.04.2007 – wieczór autorski – UWM w Olsztynie (dr Alina Kuzborska)
5. Gerhard Ruis: 27.11.2007 – wieczór autorski – UWM w Olsztynie (dr Alina Kuzborska)

Współpraca z Freie Universität Berlin:
- od listopada 2002 organizowanie seminariów i wykładów gościnnych Profesorów i doktorów z FU Berlin w ramach Partnerstwa Uniwersytetów UWM w Olsztynie i FU w Berlinie.
- współorganizacja konferencji naukowej pt. „Masurische Gespräche: Elfriede Jelinek”, Olsztyn 18-20.03.2005
- współorganizacja konferencji naukowej pt. „Kopernik w filozofii, literaturze i kulturze”, UWM Olsztyn 11-13.01.2008
-współorganizacja konferencji naukowej poświęconej twórczości Carla Strernheima, UWM Olsztyn 12.12.2009

Współpraca z Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Oldenburg/Niemcy:
Od 2003 roku pisanie notek o nowościach wydawniczych z regionu Warmii i Mazur dotyczących stosunków kulturalnych między Polską a Niemcami, publikowanych w „Berichte und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa“, R. Oldenbourg Verlag München.

Projekty bieżące

- Projekt wydawniczy, redakcja serii książek pt. RE-MIGRACJE w wydawnictwie WK „Borussia” w Olsztynie. Publikacje serii:
1. Artur Becker „Kino Muza” w tłum. Dariusza Muszera, Olsztyn WK „Borussia” 2008
2. Dariusz Muszer „Lummick”, Olsztyn WK „Borussia” 2009.

- Prowadzenie spotkań autorskich i prezentacji pierwszej książki z serii RE-MIGRACJE z udziałem autora, Artura Beckera. Wieczór autorski w Olsztynie: 25.05.2009 – Biblioteka Wojewódzka w Olsztynie; wieczór autorski w Bartoszycach: 26.05.2009 – Biblioteka Miejska w Bartoszycach; 26.03.2010 – Moderacja wieczoru autorskiego Artura Beckera w Goethe-Institut w Warszawie w ramach Międzynarodowej Konferencji Literature and Immigration
- moderacja wieczoru autorskiego Reinharda Jirgla w ramach prezentacji jego powieści „Niedopełnieni” (wyd. Borussia) w MOK w Olsztynie, 28.04.2010


Członkowstwo / Przynależność do organizacji społeczno-kulturalnych

od 1998 r.
członek Stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa Borussia w Olsztynie

od 2003 r.
członek Związku Germanistów Europy Środkowej (Mitteleuropäischer Germanistenverband), Dresden, Niemcy

od 2006 r.
członek Stowarzyszenia Germanistów Polskich, Warszawa, Polska

od 2009 r.
członek Internationale Vereinigung für Germanistik

od 2011 r.
członek Towarzystwa Naukowego Pruthenia, Olsztyn, Polska


Praca dydaktyczna

- seminaria magisterskie z zakresu literaturoznawstwa germańskiego (ponad 20 prac magisterskich)
- historia literatury niemieckiego obszaru językowego
- teoria literatury
- wstęp do literaturoznawstwa
- teoria i praktyka tłumaczenia literackiego


Staże naukowe i stypendia

01.10.2001 - 30.06.2006
stypendium Rządu Polskiego – Uniwersytet Warszawski. Opieka naukowa: Prof. dr hab. Tadeusz Namowicz

15.10 - 15.12.1992
stypendium Dönhoff-Stiftung, Hamburg, Getynga, Düsseldorf

07 - 10.07.1998
kwerenda biblioteczna w Berlinie: Berliner Staatsbibliothek

20.09 -  1.10.1998
podróż studyjna przez byłe Prusy Wschodnie „Auf den Spuren der Vergangenheiten” zorganizowanej przez FU Berlin (Prof. Dr. Bahring)

21.09 - 10.10.1999
stypendium Georg-und-Maria-Dietrich-Stiftung w Wyższej Szkole Pedagogicznej we Freiburgu, kwerenda biblioteczna

4.02 - 15.02.2001
kwerenda biblioteczna we Frankfurcie nad Menem w Deutsche Nationalbibliothek, Universitätsbibliothek

4.05 -10.05.2003
seminarium szkoleniowe dla licencjobiorców w Goethe-Institut München

15.02 – 15.03.2005
stypendium DAAD w ramach wymiany z FU Berlin, kwerenda biblioteczna w Berlinie

1.07 – 31.12.2001
stypendium naukowe Rektora UWM w Olsztynie

1.08 – 31.08.2008
stypendium DAAD w ramach wymiany z FU Berlin, kwerenda biblioteczna w Berlinie

7.06.2009 – 14.06.2009
stypendium Erasmus Teaching Staff na FU Berlin (seminarium na temat „Deutsch-polnische Literatur: Artur Becker”)

1.03.2011 – 31.05.2011
stypendium naukowe DAAD – FU Berlin

 


KATEDRA
FILOLOGII
GERMAŃSKIEJ
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl