Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wydarzenia

Die Aufführung des deutschsprachigen Theaterstücks in Allenstein

Die Theatergruppe Forum Baltikum – Dittchenbühne – ist ein künstlerischer Verein, der in Elmshorn ihren Sitz hat. Die meisten Schauspieler führen jedoch verschiedene Theaterstücke nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ostseeländern auf.  Man veranstaltet eintrittsfreie Gastspiele u.a. in Dänemark, Litauen, Lettland, Estland, Königsberg und in Polen.

Am 25. Oktober traf die Schauspielergruppe im Rahmen ihrer Ostseetournee in Allenstein ein. Im Konferenzzentrum der Warmia und Mazury-Universität wurde die Komödie von Bertolt Brecht  „Herr Puntila und sein Knecht Matti“ auf die Bühne gebracht. Den Künstlern gelang es, die Zuschauer durch eine spannende und humorvolle Figurenkreation zu belustigen. Es handelt sich um eine Gesellschaftskomödie, in der mehrere Protagonisten in die Pläne des unberechenbaren Gutbesitzers verwickelt werden, der seine Tochter Eva verheiraten möchte. Sein Problem ist, dass er ständig zwischen Besoffen- und Nüchternheit schwebt. Ist Puntila berauscht, verhält er sich gutherzig und großzügig, nüchtern dagegen verändert sich in einen Menschenhasser und Despoten. Wegen seiner alkoholbedingten Persönlichkeitsspaltung wird er im Endeffekt von seiner Tochter wie vom Chauffeur Matti, der seine Launen am besten vertragen konnte, verlassen. Das Theaterstück scheint auch die These zu bestätigen, dass soziale Unterschiede in einer Klassengesellschaft nicht zu überwinden sind. Deswegen können die Figuren keine Einigung finden.

Es muss unterstrichen werden, dass die meisten Darsteller der Theatergruppe Dittchenbühne keine Profischauspieler sind, umso bewundernswerter war ihr vortreffliches Bühnenspiel.  Die Aufführung kam dank der Zusammenarbeit des Lehrstuhls für Germanistik der Warmia und Mazury-Universität und der Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit zustande.

Dawid Kazański

Fotoalbum


Wywiad z mgr Elke Sowul na krótko przez odejściem na emeryturęInterview mit Elke Sowul von Izabela Ramięga

Interview mit Elke Sowul von Izabela Ramięga 88 KB

Jubileusz XX-lecia olsztyńskiej germanistykiDrzwi auli Marii i Georga Dietrichów zapowiadające ciekawą naukową przygodę z Początkiem


Olsztyńska germanistyka obchodzi w roku akademickim 2015/2016 XX-lecie swojego istnienia. Z tej okazji na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w dniach 14-16.04. 2016 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Anfang” / „Początek” zorganizowana przez Katedrę Filologii Germańskiej. Program konferencji obejmował wszystkie dziedziny naukowe polskiej germanistyki: literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo z historią krajów niemieckojęzycznych oraz glottodydaktykę.

W wydarzeniu wzięło udział 81 uczestników z kraju i zagranicy, np. z Niemiec, Rosji, Litwy, Grecji i Szwecji. Na konferencję zaproszono byłych współpracowników oraz koleżanki i kolegów z ośrodków krajowych i zagranicznych. Także pracownicy Katedry Filologii Germańskiej – obecni oraz ci, którzy współpracowali z jednostką w  którzy zatrudniani tu byli w ciągu ostatnich 20 lat –  prezentowali obszary i wyniki swoich badań.


Rektor ds. Nauki prof. Jerzy Jaroszewski i prof. Anna Dargiewicz, Kierownik Filologii Germańskiej UWM w Olsztynie witają gości konferencyjnych podczas oficjalnego otwarcie dnia 14.04.2016
Temat konferencji „Anfang” / „Początek” nawiązuje do założenia germanistyki, która zaistniała w 1995 roku jako oferta akademicka na którą powołano do życia w roku akademickim 1995/1996 w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, a która od 1999 roku rozwija się w ramach Katedry Filologii Germańskiej, jednostki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
prof. Andrzej Staniszewski, były rektor WSP w Olsztynie czyta swoje dzienniki 

Jej historię przedstawili prof. Anna Dargiewicz oraz prof. Andrzej Staniszewski, były rektor WSP w Olsztynie, którzy przywołał wiele wspomnień, czytając fragmenty swoich wspomnienia ze swoich dzienników, w których dokumentował także tamte lata kulisy początku nowej jednostki. Podczas uroczystości otwarcia konferencji gości powitał prorektor UWM w Olsztynie prof. dr. hab. Jerzy Jaroszewski i prodziekan Wydziału Humanistycznego prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski, ponadto głos zabrali m. in. pani Cornelia Pieper – konsul generalna Republiki Federalnej Niemiec oraz pan Martin Meisel – dyrektor Austriackiego Forum Kultury w Warszawie.


Konsul generalna Republiki Federalnej Niemiec Cornelia Pieper składa prof. Annie Dargiewicz gratulacje z okazji jubileuszuDyrektor Austriackiego Forum Kultury w Warszawie Martin Meisel podczas przemówienia na otwarciu konferencji


W ciągu dwóch dni intensywnych obrad w trzech sekcjach obszarowych: literaturo- i kulturoznawczej, językoznawczej i glottodydaktycznej wygłoszono 70 referatów, które oscylowały wokół tematu „Początek”. Sześć wykładów plenarnych wygłosili naukowcy, którzy byli związani z germanistyką w Olsztynie poprzez współpracę partnerską lub projekty międzynarodowe i wydawnicze, m. in. profesorowie z Wolnego Uniwersytetu w Berlinie Wolfgang Neuber oraz Hans-Gert Roloff, profesor Karol Sauerland - filozof i literaturoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Wojciech Kunicki z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prof. Wladimir Gilmanov z Uniwersytetu I. Kanta w Kaliningradzie. W ramach wystąpień plenarnych nie mogło zabraknąć głosu  pierwszego kierownika olsztyńskiej germanistyki, prof. Christofera Herrmanna, który wygłosił interdyscyplinarny referat pt.: „Malbork i początki romantyzmu w Prusach”.


prof. Christopher Herrmann - pierwszy kierownik Katedry Filologii Germańskiej w Olsztynie w rozmowie z dyrektorem Austriackiego Forum Kultury w Warszawie Martinem Meiselem i prof. Wolfgangiem Neuberem z FU Berlin. Po prawej prof. Claus Zittel, filozof i literaturoznawca w KFG w Olsztynie i prof. Uniwersytetu w StuttgarcieOstatni dzień konferencji poświęcony był aktualnym studentom i absolwentom germanistyki na WSP i UWM w Olsztynie, a także stypendystom  Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD). W uroczystość uczestniczyli także dr Renata Rozbicka, prodziekan Wydziału Humanistycznego,  mgr Marta Szpanel, prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział w Olsztynie, pani Ulrike Würz, zastępczyni dyrektora Instytutu Goethego w Warszawie. Obecna była również przedstawicielka Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej w Warszawie, pani Mareike Schmidt.


Zdjęcie grupowe pamiątkowe zrobione w Dniu Germanisty, 16.04.2016 z byłymi i obecnymi pracownikami Katedry Filologii Germańskiej  absolwentami KFG w Olsztynie i zaproszonymi gośćmi

Uroczystość rozpoczęła się powitaniem przybyłych gości przez prof. Annę Dargiewicz, kierowniczkę Katedry Filologii Germańskiej w Olsztynie. Po okolicznościowych przemówieniach mgr Małgorzata Derecka zaprezentowała księgę pamiątkową pt. „Katedra Filologii Germańskiej 1995-2015” przygotowaną z okazji jubileuszu XX-lecia, która dostępna jest online na stronie KFG (www. uwm.edu.pl/germanistyka). Studenci II roku Filologii Germańskiej przedstawili krótki wideoklip  na temat aktualnych wydarzeń w katedrze. Dr Joanna Targońska przeprowadziła konkurs na temat wiedzy o katedrze i jej pracownikach dla absolwentów i obecnych studentów germanistyki.


Studenci biorący udział w quizie przygotowanym i prowadzonym przez dr Joannę Targońską

W drugiej części dr Alina Dorota Jarząbek, zastępca kierownika KFG, poprowadziła  panel dyskusyjny z udziałem absolwentów tego kierunku. Trzydniowe święto zamknęła uroczysta kolacja z udziałem pracowników i stypendystów Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej.


dr Alina Jarząbek prowadząca dyskusję z absolwentami Katedry Filologii Germańskiej, którzy ukończyli studia od roku 2001 do 2015
Projekt współfinansowany był ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec pozostających do dyspozycji Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Ponadto wsparcie finansowe zapewniła Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej, Fundacja im. Marii i Georga Dietrichów w Offenburgu oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Patronat medialny objęła „Gazeta Olsztyńska”.


Pomysłodawczyni konferencji "Anfang", dr Alina Kuzborska, z księgą pamiątkową.

Komitet organizacyjny w składzie prof. Anna Dargiewicz, dr Alina Dorota Jarząbek, dr Alina Kuzborska, dr Marzena Guz, dr Renata Trejnowska-Supranowicz, mgr Małgorzata Derecka i dr Aneta Jachimowicz dziękują wszystkim gościom i uczestnikom konferencji i Dnia Germanisty za miłą i niezapomnianą atmosferę i bardzo ciekawe wykłady.  tekst: Marzena Guz

zdjęcia: Janusz Pająk i Marek Szczepaniakalt

Tekst pod obrazkiem w formacie pdf, 13 Mb 


KATEDRA
FILOLOGII
GERMAŃSKIEJ
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl