Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

W załącznikach znajdują się m.in. następujące dokumenty dotyczące KZZJK:

- sprawozdania prac Kierunkowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

- harmonogramy spotkań KZZJK

- raporty z systemu PLAGIAT i OSA

- raporty autoewaluacyjne

- sprawozdania z hospitacji i plany hospitacji na kolejny rok akademicki

- ankiety i analizy

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl