Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

CZŁONKOWIE

Kierunkowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

na kierunku filologia

w zakresie filologia germańska i specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego

powołani decyzją dziekana 20.10.2020 r.


- dr Alina Jarząbek (przewodnicząca)

- dr hab. Anna Dargiewicz, prof. UWM

- dr hab. Aneta Jachimowicz, prof. UWM

- dr Barbara Sapała

- dr Joanna Targońska

- dr Radosław Supranowicz

- lic. Michał Augustynowicz (przedstawiciel studentów)


Podstawy prawne:

1. Zarządzenie Rektora nr 84/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

2. Uchwała Nr 198 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

3. Zarządzenie Nr 70/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 


 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl