Zaproszenie

Zapraszamy do publikowania w naszym czasopiśmie!

Tematem wiodącym Forum Teologicznego 21 (2020) jest: Teologia stworzenia. Na materiały czekamy do 30 listopada 2019.

Autorów prosimy o zapoznanie się z zasadami przygotowania tekstów.

Czasopismo “Forum Teologiczne” jest indeksowane w bazach:
CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL – Central and Eastern European Online Library
ERIH Plus
BazHum
Index Copernicus