Rada programowa

prof. dr hab. Stanisław Achremczyk (UWM w Olsztynie)
prof. dr Achim Buckenmaier (Pontificia Universita Lateranense, Roma / Włochy)
dr hab. Wiesław Dąbrowski (Istituto Superiore di Scienze Religiose “Fides et Ratio”, L’Aquila / Włochy)
prof. dr hab. Michał Drożdż (UPJPII w Krakowie)
bp dr Jacek Jezierski (diecezja elbląska)
Prof. dr Stephan Kampowski (Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimono e della Famiglia, Rome / Włochy)
prof. dr Dariusz Kowalczyk (Pontificia Universita Gregoriana, Roma /Włochy)
prof. dr hab. Marian Machinek (UWM w Olsztynie)
dr hab. Jarosław Merecki (Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimono e della Famiglia, Roma / Włochy)
prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (UKSW w Warszawie)
prof. dr hab. Matthias Scharer (Universität Innsbruck / Austria)
prof. dr hab. Karl Heinz Schmitt (Universität Paderborn / Niemcy)
prof. dr hab. Helmut Sobeczko (UO, Opole)
prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler (UWM w Olsztynie)