Online

Redakcja informuje, że wersją pierwotną czasopisma jest wydanie papierowe.

Pełne teksty, począwszy od numeru VII (2006) dostępne są na stronie
Wydawnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

Link czytelnia wydawnictwa UWM 

Dostęp online:

 • FT 19(2018).; temat wiodący: Objawienia prywatne
 • FT 18(2017) ; temat wiodący: Świeci w kulturze
 • FT 17(2016) ; temat wiodący: Starość
 • FT 16(2015) ; temat wiodący: Agresja i przemoc
 • FT 15(2014) ; temat wiodący: Sumienie
 • FT 14(2013) ; temat wiodący: Świętowanie i czas wolny w perspektywie chrześcijańskiej
 • FT 13(2012) ; temat wiodący: Rozpad małżeństwa jako problem teologiczny i pastoralny
 • FT 12(2011) ; temat wiodący: Jakiej filozofii potrzebuje dziś teologia?
 • FT 11(2010) ; temat wiodący: Chrześcijanin w świecie polityki i ekonomii
 • FT 10(2009) ; temat wiodący: Elementy teologii ciała
 • FT 9(2008) ; temat wiodący: Teoria ewolucji jako wyzwanie dla teologii
 • FT 8(2007) ; temat wiodący: Myśl teologiczna Josepha Kardynała Ratzingera
 • FT 7(2006) ; temat wiodący: Finanse Kościoła
 • FT 7(2005) ; temat wiodący: Status zwierząt
 • FT 6(2004); temat wiodący: Uniwersalizm i partykularyzm