PRZEGLĄD WSCHODNIOEUROPEJSKI (East European Review)
ISSN 2081-1128

REDAKCJA: Aleksander Kiklewicz (redaktor naczelny), Roman Jurkowski (sekretarz), Norbert Kasparek, Helena Pociechina, Dariusz Radziwiłłowicz, Marek Szczepaniak

ADRES:         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
                    Centrum Badań Europy Wschodniej
                    ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn
                    tel. ++48 602175802, fax ++48 89 5351486 (87)
                    e-mail: komunikacjam@uwm.edu.pl
WWW: uwm.edu.pl/cbew/p.wschodnioeuropejski.html

WYDAWCA:    Wydawnictwo UWM
                     ul. Jana Heweliusza 14, 10-718 Olsztyn
                     tel. ++48 89 523 36 61; fax ++48 89 523 34 38
                     www.uwm.edu.pl/wydawnictwo/
                     e-mail: wydawca@uwm.edu.pl


INFORMACJA PL

INFORMATION EN

WYTYCZNE DLA AUTORÓW PL

STYLE SHEETS EN

PROCEDURA ZGŁOSZENIA PL

SUBMISSION PREPARATION CHECKLIST EN

ZASADY RECENZOWANIA PL

Statement of Peer Review Policies EN

ETYKA PUBLIKACJI PL

STATEMENT OF PUBLICATIONS ETHICS EN

OŚWIADCZENIE O PRYWATNOŚCI PL

PRIVACY STATEMENT EN


OŚWIADCZENIE AUTORA PL

AUTHORS' STATEMENT EN

Archiwum

2010/I

2011/II

2012/III

2013/IV

2014/V/1

2014/V/2

2015/VI/1

2015/VI/2

2016/VII/1

2016/VII/2

2017/VIII/1

2017/VIII/2

2018/IX/1

2018/IX/2

2019/X/1

2019/X/2

2020/XI/1

2020/XI/2

2021/XII/1

2021/XII/2

2022/XIII/1 2022/XIII/2 2023/XIV/1