PRZEGLĄD WSCHODNIOEUROPEJSKI (East European Review)
ISSN 2081-1128

REDAKCJA: Aleksander Kiklewicz (redaktor naczelny), Roman Jurkowski (sekretarz), Norbert Kasparek, Helena Pociechina, Dariusz Radziwiłłowicz, Marek Szczepaniak

ADRES:         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
                    Centrum Badań Europy Wschodniej
                    ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn
                    tel. ++48 602175802, fax ++48 89 5351486 (87)
                    e-mail: komunikacjam@uwm.edu.pl
                    http://www.uwm.edu.pl/cbew/p.wschodnioeuropejski.html

WYDAWCA:    Wydawnictwo UWM
                     ul. Jana Heweliusza 14, 10-718 Olsztyn
                     tel. ++48 89 523 36 61; fax ++48 89 523 34 38
                     www.uwm.edu.pl/wydawnictwo/
                     e-mail: wydawca@uwm.edu.pl


Informacja o czasopiśmie w języku polskim
(w tym wskazówki dla autorów)

• Информация о журнале

• Information about the journal

• Zasady recenzowania artykułów

• Zabezpieczenie oryginalności

• Lista recenzentów

• Lista recenzentów językowych

• Formularz recenzji

• Oświadczenie autorki/autora, że artykuł naukowa nie był wcześniej publikowany (plik Word-a)

• Oświadczenie autorki/autora, że artykuł naukowa nie był wcześniej publikowany (plik pdf)• Treść tomu 2010/I

• Treść tomu 2011/II

• Treść tomu 2012/III

• Treść tomu 2013/IV

• Treść tomu 2014/V/1

• Treść tomu 2014/V/2

• Treść tomu 2015/VI/1

• Treść tomu 2015/VI/2

• Treść tomu 2016/VII/1     (Nowa wersja artykułu Natalii Anufrievej)

• Treść tomu 2016/VII/2

• Treść tomu 2017/VIII/1

Treść tomu 2017/VIII/2

Treść tomu 2018/IX/1

Treść tomu 2018/IX/2