PRZEGLĄD WSCHODNIOEUROPEJSKI (East European Review)
ISSN 2081-1128

REDAKCJA: Aleksander Kiklewicz (redaktor naczelny), Roman Jurkowski (sekretarz), Norbert Kasparek, Helena Pociechina, Dariusz Radziwiłłowicz, Marek Szczepaniak

ADRES:         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
                    Centrum Badań Europy Wschodniej
                    ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn
                    tel. ++48 602175802, fax ++48 89 5351486 (87)
                    e-mail: komunikacjam@uwm.edu.pl
WWW: uwm.edu.pl/cbew/p.wschodnioeuropejski.html

WYDAWCA:    Wydawnictwo UWM
                     ul. Jana Heweliusza 14, 10-718 Olsztyn
                     tel. ++48 89 523 36 61; fax ++48 89 523 34 38
                     www.uwm.edu.pl/wydawnictwo/
                     e-mail: wydawca@uwm.edu.pl


Informacja czasopiśmie i wymogi edytorskie (polski)

Information about the journal and style sheets (English)

Информация о журнале и требования к оформлению текстов (русский)

Zasady recenzowania artykułów (polski)

Statement of peer review policies (English)

Принципы рецензирования статей (русский)

Zabezpieczenie oryginalności (język polski)

Statement of publications ethics (English)

Обеспечение оригинальности (русский язык)

Code of conduct and best practice guidelines for journal editors

Lista recenzentów (język polski)

List of reviewers (English)

Список рецензентов (русский язык)

Formularz recenzji (język polski)

Review form (English)

Образец рецензии (русский язык)

Oświadczenie o oryginalności (język polski)

Statement about originality (English)

Заявление об оригинальности (русский язык)

Archiwum – Archive – АРХИВ

2010/I

2011/II

2012/III

2013/IV

2014/V/1

2014/V/2

2015/VI/1

2015/VI/2

2016/VII/1

2016/VII/2

2017/VIII/1

2017/VIII/2

2018/IX/1

2018/IX/2

2019/X/1

2019/X/2

2020/XI/1

2020/XI/2

2021/XII/1

2021/XII/2

2022/XIII/1