Informacje o postępowaniu nr 427/2020/US/DZP/POWR

Przeprowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla nauczycieli akademickich i studentów/ek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM) w ramach projektu pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer postępowania:427/2020/US/DZP/POWR
Data ogłoszenia:22-12-2020
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Ogłoszenie:
Załączniki do ogłoszenia:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty: