Konkursy

Konkurs im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej - szczegóły...

Konkurs o Nagrodę Wojewody Wielkopolskiego na najlepszą pracę magisterska i doktorską na temat: Znaczenie rodziny dla funkcjonowania i rozwoju ładu społecznego w różnych jego wymiarach "Rodzina-Społeczeństwo-Przyszłość". - szczegóły...