Konkursy

Konkurs o Nagrodę im. Anieli hr. Potulickiej za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu -szczegóły...

Konkurs na najlepszą pracę magisterską lub doktorską podejmującą problematykę z zakresu różnych obszarów rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami - szczegóły...

Konkurs na najlepszą pracę magisterską w zakresie teologii oraz nauk o rodzinie Fundacji Pro Futuro Theologiae - szczegóły...

Konkurs Prezydenta Miasta Ełku, na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk - szczegóły...

Konkurs im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej - szczegóły...

Konkurs o Nagrodę Wojewody Wielkopolskiego na najlepszą pracę magisterska i doktorską na temat: Znaczenie rodziny dla funkcjonowania i rozwoju ładu społecznego w różnych jego wymiarach "Rodzina-Społeczeństwo-Przyszłość". - szczegóły...