Dane kontaktowe

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
ul. M. Oczapowskiego 4/318
10-720 Olsztyn
Dyrektor Instytutu - dr hab. Krzysztof Krukowski, prof. UWM (pok. 317)
krzysztof.krukowski@uwm.edu.pl
Sekretariat: Anida Micińska (pok. 318), mgr Halina Orszulak (pok. 317)
czynny: poniedziałek-piątek
zarzadzanie@uwm.edu.pl
+48 89 523 44 63
+48 89 523 34 98

 

 

Informacje ogólne

Zespół ds. dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości tworzą:

 1. dr hab. Krzysztof Krukowski, prof. UWM – przewodniczący Zespołu
 2. prof. dr hab. Ryszard Żywica, prof. zw.
 3. dr hab. Joanna Banach, prof. UWM
 4. dr hab. Wojciech Kozłowski, prof. UWM
 5. dr hab. Konrad Turkowski, prof. UWM
 6. dr Iwona Czaplicka-Kozłowska
 7. dr Joanna Dynowska
 8. dr Waldemar Kozłowski
 9. dr hab. Marian Oliński
 10. dr Sylwia Stachowska
 11. dr Anna Strychalska-Rudzewicz
 12. dr Piotr Szamrowski

 

Aktualności

[styczeń 2020]

Dr Marian Oliński, pracownik Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości, uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości nadany uchwałą Rady Dyscypliny Naukowej na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniu 22 stycznia 2020 r.


[grudzień 2019]

Mgr Adam Wiśniewski, pracownik Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości, uzyskał stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Publiczna obrona pracy doktorskiej pt. „Związki modelu biznesu z pozycją konkurencyjną klubu piłki siatkowej" miała miejsce 12 grudnia 2019 r. na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Promotorem pracy był dr hab. Tadeusz Falencikowski a promotorem pomocniczym dr Marian Oliński. Recenzentami byli prof. dr hab. Szymon Cyfert (UE w Poznaniu) oraz prof. dr hab. Bogdan Nogalski (WSB w Gdańsku).

 

Działalność dydaktyczna

Pracownicy Instytutu prowadzą działalność dydaktyczną w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i seminariów dyplomowych na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach realizowanych na macierzystym wydziale oraz innych wydziałach UWM w Olsztynie.

 

Wykaz przedmiotów prowadzonych w roku akademickim 2019/2020

Nazwa przedmiotu Prowadzący
Wydział Nauk Ekonomicznych - studia stacjonarne
Budownictwo i kosztorysowanie dr Dariusz Łaguna
Controlling dr Joanna Dynowska
Doradztwo podatkowe dr Cezary Kozłowski
Efektywność i finansowanie inwestycji dr Waldemar Kozłowski
Ekonomika konsumpcji dr Agnieszka Kowalska
Ekonomika przedsiębiorstw dr Jolanta Rosłon
Enterpreneurship dr hab. Marian Oliński
Gospodarka Komunalna dr Waldemar Kozłowski
Gospodarowanie kapitałem ludzkim dr Sylwia Stachowska
Koncepcje zarządzania dr Dorota Sobol
Kulturowe determinanty zjawisk gospodarczych dr Zbigniew Warzocha
Logistics dr Anna Strychalska-Rudzewicz
Logistyka dr Anna Strychalska-Rudzewicz
Logistyka produkcji dr Anna Strychalska-Rudzewicz
Logistyka w przedsiębiorstwie dr Anna Strychalska-Rudzewicz
Logistyka zaopatrzenia dr Anna Strychalska-Rudzewicz
Management Accounting dr Joanna Dynowska
Management Concept dr Dorota Sobol
dr Adam Wiśniewski
Marketing dr Zbigniew Warzocha
dr Jacek Michalak
Marketing międzynarodowy dr hab. Wojciech Kozłowski, prof. UWM
Metody organizacji i zarządzania dr Marek Siemiński
dr Adam Wiśniewski
Metody wyceny projektów gospodarczych dr Jolanta Rosłon
Metrologia dr hab. Joanna Katarzyna Banach, prof. UWM
Miernictwo w sterowaniu jakością towaru prof. dr hab. Ryszard Żywica, prof. zw.
Międzynarodowe standardy rachunkowości dr Mirosław Kowalewski
Mikroekonomia dr Agnieszka Kowalska
Nauka o materiałach prof. dr hab. Ryszard Żywica, prof. zw.
Nauka o organizacji dr hab. Marian Oliński
Negocjacje dr Jarosław Mioduszewski
Negocjacje biznesowe dr Jarosław Mioduszewski
Negotiations dr Piotr Szamrowski
Ochrona środowiska w logistyce dr hab. Konrad Turkowski, prof. UWM
Planowanie przestrzenne i inwestycyjne dr Dariusz Łaguna
Podstawy marketingu dr hab. Wojciech Kozłowski, prof. UWM
dr Jacek Michalak
dr Zbigniew Warzocha
Podstawy zarządzania dr hab. Krzysztof Krukowski, prof. UWM
dr Zbigniew Warzocha
dr Jacek Michalak
dr Iwona Czaplicka-Kozłowska
dr hab. Marian Oliński
dr Krystyna Radecka-Romaniuk
Process Management dr Magdalena Raczyńska
Przedsiębiorczość dr hab. Krzysztof Krukowski, prof. UWM
dr hab. Marian Oliński
Rachunek inwestycyjny dr Jolanta Rosłon
Rachunek kosztów dr Mirosław Kowalewski
Rachunek kosztów dla inżynierów dr Mirosław Kowalewski
Rachunkowość dr Renata Burchart
Rachunkowość finansowa dr Joanna Dynowska
dr Cezary Kozłowski
Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych dr Cezary Kozłowski
Rachunkowość małych firm dr Renata Burchart
Rachunkowość zarządcza dr Joanna Dynowska
Rynek inwestycji i nieruchomości dr Waldemar Kozłowski
Rynek ubezpieczeniowy dr Andrzej Grzebieniak
Seminarium doktoranckie dr hab. Krzysztof Krukowski, prof. UWM
Seminarium licencjackie dr hab. Wojciech Kozłowski, prof. UWM
dr Iwona Czaplicka-Kozłowska
dr Waldemar Kozłowski
dr Dariusz Łaguna
dr Jacek Michalak
dr Jarosław Mioduszewski
dr Dorota Sobol
Seminarium magisterskie dr Joanna Dynowska
dr hab. Wojciech Kozłowski, prof. UWM
dr hab. Krzysztof Krukowski, prof. UWM
dr hab. Marian Oliński
dr hab. Konrad Turkowski, prof. UWM
Sprawozdawczość finansowa dr Cezary Kozłowski
Strategic Management dr hab. Marian Oliński
Strategie działalności MSP dr Krystyna Radecka-Romaniuk
Technologie informacyjne mgr inż. Roman Machuga
Technologie informacyjne w zarządzaniu mgr inż. Roman Machuga
Teoria podejmowania decyzji menedżerskich dr Dorota Sobol
dr Magdalena Raczyńska
Ubezpieczenia finansowe dr Andrzej Grzebieniak
Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem dr Andrzej Grzebieniak
Współczesne tendencje w zarządzaniu dr Dorota Sobol
Wycena nieruchomości dr Dariusz Łaguna
Zachowania organizacyjne dr Marek Siemiński
dr Magdalena Raczyńska
Zarządzanie dr Krystyna Radecka-Romaniuk
dr Marek Siemiński
dr Adam Wiśniewski
dr Magdalena Raczyńska
Zarządzanie inwestycjami dr Waldemar Kozłowski
dr Jolanta Rosłon
Zarządzanie małą firmą dr Piotr Szamrowski
Zarządzanie marketingowe dr Zbigniew Warzocha
Zarządzanie potencjałem społecznym dr Iwona Czaplicka-Kozłowska
Zarządzanie procesami dr Magdalena Raczyńska
Zarządzanie projektami dr Piotr Szamrowski
Zarządzanie projektem inwestycyjnym dr Waldemar Kozłowski
Zarządzanie strategiczne dr hab. Krzysztof Krukowski, prof. UWM
Zarządzanie zasobami ludzkimi dr Iwona Czaplicka-Kozłowska
dr Sylwia Stachowska
Zarządzanie zasobami ludzkimi w MSP dr Iwona Czaplicka-Kozłowska
Zintegrowane systemy wytwarzania dr Jolanta Rosłon
Wydział Nauk Ekonomicznych - studia niestacjonarne
Controlling dr Joanna Dynowska
Doradztwo podatkowe dr Cezary Kozłowski
Etyka w zarządzaniu dr Andrzej Grzebieniak
Gospodarowanie kapitałem ludzkim dr Sylwia Stachowska
Koncepcje zarządzania dr Dorota Sobol
Logistyka dr Sylwia Stachowska
dr Anna Strychalska-Rudzewicz
Logistyka produkcji dr Anna Strychalska-Rudzewicz
Logistyka w prze dsiębiorstwie dr Anna Strychalska-Rudzewicz
Logistyka zaopatrzenia dr Anna Strychalska-Rudzewicz
Marketing dr Zbigniew Warzocha
dr Jacek Michalak
Marketing międzynarodowy dr hab. Wojciech Kozłowski, prof. UWM
Metody organizacji i zarządzania dr Marek Siemiński
dr Adam Wiśniewski
Metody wyceny projektów gospodarczych dr Jolanta Rosłon
Metrologia dr hab. Joanna Katarzyna Banach, prof. UWM
dr Bożena Garbowska
Międzynarodowe standardy rachunkowości dr Mirosław Kowalewski
Nauka o materiałach prof. dr hab. Ryszard Żywica, prof. zw.
Nauka o organizacji dr hab. Marian Oliński
Negocjacje dr Jarosław Mioduszewski
Negocjacje biznesowe dr Jarosław Mioduszewski
Ochrona środowiska w logistyce dr hab. Konrad Turkowski, prof. UWM
Podstawy marketingu dr Zbigniew Warzocha
Podstawy rachunkowości finansowej dr Renata Burchart
Podstawy wyceny dr Dariusz Łaguna
Podstawy zarządzania dr hab. Krzysztof Krukowski, prof. UWM
dr hab. Marian Oliński
Rachunek inwestycyjny dr Jolanta Rosłon
Rachunek kosztów dr Mirosław Kowalewski
Rachunek kosztów dla inżynierów dr Mirosław Kowalewski
Rachunkowość dr Renata Burchart
Rachunkowość finansowa dr Renata Burchart
dr Cezary Kozłowski
Rachunkowość małych firm dr Renata Burchart
Rachunkowość zarządcza dr Mirosław Kowalewski
Seminarium licencjackie dr hab. Wojciech Kozłowski, prof. UWM
dr Jacek Michalak
dr Marek Siemiński
dr Piotr Szamrowski
Seminarium magisterskie dr Renata Burchart
dr Joanna Dynowska
dr hab. Krzysztof Krukowski, prof. UWM
dr hab. Marian Oliński
dr Marek Siemiński
dr Sylwia Stachowska
Techniki i promocja sprzedaży dr Zbigniew Warzocha
Technologie informacyjne mgr inż. Roman Machuga
Teorie podejmowania decyzji menedżerskich dr Dorota Sobol
Ubezpieczenia finansowe dr Andrzej Grzebieniak
Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem dr Andrzej Grzebieniak
Współczesne tendencje w zarządzaniu dr Dorota Sobol
Zachowania organizacyjne dr Marek Siemiński
dr Magdalena Raczyńska
Zarządzanie dr Krystyna Radecka-Romaniuk
dr Marek Siemiński
dr Adam Wiśniewski
Zarządzanie inwestycjami dr Jolanta Rosłon
Zarządzanie małą firmą dr Piotr Szamrowski
Zarządzanie marketingowe dr Zbigniew Warzocha
Zarządzanie procesami dr Magdalena Raczyńska
Zarządzanie projektami dr Piotr Szamrowski
Zarządzanie projektem społecznym dr Iwona Czaplicka-Kozłowska
Zarządzanie strategiczne dr hab. Krzysztof Krukowski, prof. UWM
dr Adam Wiśniewski
Zarządzanie zasobami ludzkimi dr Iwona Czaplicka-Kozłowska
Zintegrowane systemy wytwarzania dr Jolanta Rosłon
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Marketing i technologia informacyjna dr hab. Konrad Turkowski, prof. UWM
Miernictwo kontroli jakości towarów dr hab. Joanna Katarzyna Banach, prof. UWM
Organizacja i zarządzanie dr Krystyna Radecka-Romaniuk
Przedmioty techniczne do wyboru dr hab. Joanna Katarzyna Banach, prof. UWM
Przedsiębiorczość dr hab. Konrad Turkowski, prof. UWM
Współczesne tendencje w zarządzaniu dr Dorota Sobol
Zarządzanie dr Krystyna Radecka-Romaniuk
Wydział Biologii i Biotechnologii
Zarządzanie – wybrane zagadnienia dr Magdalena Raczyńska
dr Adam Wiśniewski
Wydział Humanistyczny
Antropologia rynku dr Zbigniew Warzocha
Badania i analizy marketingowe mgr Robert Popiołek
Konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw dr Anna Strychalska-Rudzewicz
Negocjacje biznesowe dr Jarosław Mioduszewski 
Prototypowanie dr Waldemar Kozłowski 
Warsztaty biznesowe I dr Sylwia Stachowska 
Warsztaty biznesowe II dr Sylwia Stachowska 
Wprowadzenie do rachunkowości dr Renata Burchart
Wybrane aspekty prowadzenia biznesu dr Piotr Szamrowski 
Wymiana dóbr i idei w Internecie mgr Robert Popiołek
Zarządzanie małą firmą dr Piotr Szamrowski 
Zarządzanie projektami dr hab. Marian Oliński 
Zarządzanie projektem inwestycyjnym dr Jolanta Rosłon
Wydział Prawa i Administracji
Metodologia rachunkowości dr Mirosław Kowalewski
Międzynarodowe standardy rachunkowości dr Mirosław Kowalewski
Podstawy rachunkowości dr Renata Burchart
Rachunkowość budżetowa dr Cezary Kozłowski
Rachunkowość mikroprzedsiębiorstw dr Renata Burchart
Wydział Nauk o Środowisku
Ekonomia dr hab. Konrad Turkowski, prof. UWM
Ekonomika rybactwa dr hab. Konrad Turkowski, prof. UWM
Ekonomika turystyki i rekreacji dr hab. Konrad Turkowski, prof. UWM
Podstawy rachunkowości i finansów dr Jolanta Rosłon
Przedsiębiorczość dr hab. Konrad Turkowski, prof. UWM
Zarządzanie dr hab. Konrad Turkowski, prof. UWM
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym dr hab. Konrad Turkowski, prof. UWM
Wydział Nauk Technicznych
Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Krystyna Radecka-Romaniuk
Wydział Nauki o Żywności
Badania konsumenckie dr Bożena Garbowska
dr Monika Radzymińska
Ekologia produktów dr Bożena Garbowska
Ekonomika przedsiębiorstw żywnościowych dr Agnieszka Kowalska
Logistyka z dystrybucją dr Anna Strychalska-Rudzewicz
Narzędzia środowiskowego zarządzania produkcją dr hab. Joanna Katarzyna Banach, prof. UWM
Organizacja usług gastronomicznych i hotelarskich dr Monika Radzymińska
Polityka wyżywienia ludności dr Bożena Garbowska
dr Monika Radzymińska
Prowadzenie działalności gospodarczej dr Bożena Garbowska
dr Monika Radzymińska
Zarządzanie marką dr Monika Radzymińska
Zarządzanie środowiskowe dr hab. Joanna Katarzyna Banach, prof. UWM
Zarządzanie zespołem dr Monika Radzymińska

 

 

Konsultacje pracowników w roku akademickim 2019/20 - semestr zimowy

Imię i nazwisko Dzień Godziny Pokój* Telefon E-mail
dr hab. Joanna Katarzyna Banach, prof. UWM środa
czwartek
13.00-14.00
12.00-13.00
5/C1 +89 523 3538
dr Renata Burchart środa
piątek
11.30-12.30
15.00-16.00
312/O4 +89 523 4508
dr Iwona Czaplicka-Kozłowska poniedziałek
czwartek
08.40-09.40
12.00-13.00
4/P3 +89 523 5175
dr Joanna Dynowska poniedziałek
środa
12.00-13.00
11.30-12.30
326/O4 +89 523 5130
dr Bożena Garbowska poniedziałek
czwartek
sobota
(w term. zjazdów)
11.30-12.30
11.30-12.30
15.40-16.40
-/C1 +89 523 4966
dr Andrzej Grzebieniak czwartek
piątek
15.00-16.00
08.30-09.30
211B/O4 +89 523 6568
dr Mirosław Kowalewski wtorek
piątek
13.30-14.30
12.00-13.00
311/O4 +89 523 4508
dr Agnieszka Kowalska poniedziałek
czwartek
11.30-13.00
11.30-12.30
-/C1 +89 523 4568
dr Waldemar Kozłowski poniedziałek
czwartek
10.00-11.30
11.15-13.00
323/O4 +89 523 4379
dr hab. Wojciech Kozłowski, prof. UWM czwartek
piątek
08.00-09.30
08.00-09.30
300/O4 +89 523 4928
dr Cezary Kozłowski wtorek
piątek
13.00-14.00
13.00-14.00
310/O4 +89 523 4721
dr hab. Krzysztof Krukowski, prof. UWM wtorek
środa
08.30-09.30
08.30-09.30
105/P3 +89 523 4221
dr Dariusz Łaguna poniedziałek
piątek
14.45-16.00
15.00-16.30
315/O4 +89 523 5195
mgr inż. Roman Machuga poniedziałek
czwartek
15.00-16.00
13.15-14.15
327/O4 +89 523 4136
dr Jacek Michalak poniedziałek
wtorek
08.00-09.30
11.30-13.00
300/O4 +89 523 3483
dr Jarosław Mioduszewski wtorek
środa
sobota
(w term. zjazdów)
15.00-16.30
11.30-13.00,
12.30-13.15
102/P3 +89 523 4417
dr hab. Marian Oliński środa
czwartek
12.00-13.00
07.00-08.00
101/P3 +89 523 3604
mgr inż. Robert Popiołek poniedziałek
czwartek
10.00-11.30
10.00-11.30
100/P19 +89 523 4360
dr Magdalena Raczyńska poniedziałek
wtorek
08.30-09.30
09.00-10.00
5/P3 +89 523 4418
dr Krystyna Radecka-Romaniuk wtorek
czwartek
10.45-11.45
10.30-11.15
205/P3 +89 523 3515
dr Monika Radzymińska poniedziałek 09.30-12.30 428/C1 +89 523 3713
dr Jolanta Rosłon wtorek
środa
08.30-09.30
09.30-11.30
206C/O4 +89 523 4193
dr Marek Siemiński poniedziałek
piątek
06.30-08.00
06.30-08.00
204/P3 +89 523 3515
dr Dorota Sobol poniedziałek
piątek
11.30-13.00
12.45-13.45
3/P3 +89 523 5165
dr Sylwia Stachowska czwartek
piątek
08.30-09.30
13.30-14.30
1/P3 +89 523 5192
dr Anna Strychalska-Rudzewicz środa
czwartek
15.00-16.30
12.00-13.30
201A/O4 +89 523 3778
dr Piotr Szamrowski środa
czwartek
11.30-13.00
08.00-09.30
205/P3 +89 523 4418
dr hab. Konrad Turkowski, prof. UWM poniedziałek 13.00-15.00 317A/O4 +89 523 4332
dr Zbigniew Warzocha poniedziałek
wtorek
08.30-09.30
08.30-09.30
2/P19 +89 523 3677
dr Adam Wiśniewski wtorek
piątek
11.30-13.00
10.15-11.30
5/P3 +89 523 3604
prof. dr hab. Ryszard Żywica, prof. zw. -/C1 +89 523 3408
+89 523 3630
* oznaczenia przy numerach pokojów: C1 - bud. przy pl. Cieszyńskim 1, O4 - bud. przy ul. M. Oczapowskiego 4, P3, - bud. przy ul. R. Prawocheńskiego 3, P19 - bud. przy ul. R. Prawocheńskiego 19.

 

 

Monografie

Autorzy: Zbigniew Brodziński, Wojciech Kozłowski, Jacek Michalak
ISBN: 978-83-927147-4-3
wersja e-book
Rok wydania: 2018

Autorzy: Magdalena Bartczak, Artur Marszał, Sylwia Stachowska
ISBN: 978-83-65929-45-7
Rok wydania: 2018

Autor: Waldemar Kozłowski
ISBN: 978-8375569-17-9
Rok wydania: 2017