UNIWERSYTET MIĘDZYPOKOLENIOWY

MENU STRONY
Przejdź do treści
Uniwersytet Międzypokoleniowy przy WNS UWM zaprasza na spotkanie międzypokoleniowe
pt. Wokół Niepodległej
24 listopada 2018r. - godz. 10.00
sala Rady Wydziału, u. Żołnierska 14Szanowni Członkowie Uniwersytetu Międzypokoleniowego,

Uprzejmie informujemy o następujących przedsięwzięciach i spotkaniach UM oraz zapraszamy do wzięcia w nich udziału:

24 listopada 2018 r.
1. Walne Zebranie Członków (wszystkich członków UM) – 24 listopada 2018 r. (sobota), godz. 9.15, sala Rady Wydziału, ul. Żołnierska 14.
2. Tego samego dnia o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie międzypokoleniowe pt. „Wokół Niepodległej", które poprowadzi dr Wiktor Sawczuk.

25 stycznia 2019 r.
1. Spotkanie Zarządu w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2018r. – 25 stycznia 2019r. (piątek), godz. 9.15, sala Rady Wydziału. Zarząd będzie omawiał sprawozdania oraz głosował w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego.

2. Spotkanie Komisji Rewizyjnej w sprawie zatwierdzenia sprawozdań – 25 stycznia 2019r., godz. 9.20, sala Rady Wydziału. Komisja Rewizyjna odniesie się do sprawozdań w swoim protokole ze spotkania KR.  Wnioski ze spotkania dotyczące sprawozdań Komisja Rewizyjna przedstawi na WZC.
Uprzejmie prosimy członków KR o napisanie pod kierunkiem Przewodniczącego KR na spotkanie 25 stycznia wstępnego roboczego protokołu ze spotkania KR w sprawie sprawozdań - na podstawie sprawozdań (które zostaną przesłane najpóźniej 22 stycznia).

3. Walne Zebranie Członków (wszystkich członków UM) - 25 stycznia 2019r.,  godz. 9.30, sala Rady Wydziału, ul. Żołnierska 14.
Jest to najważniejsze WZC w roku, ponieważ w czasie jego trwania wszyscy członkowie Stowarzyszenia  mogą głosować w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego oraz finansowego Naszego Stowarzyszenia.

Serdecznie zapraszamy i uprzejmie prosimy o przybycie i oddanie swojego głosu w sprawie uchwał dotyczących sprawozdań.
Planowy czas WZC - 40 minut.

4. Tego samego dnia (25 stycznia 2019r.) o godz. 10.30 odbędzie się spotkanie międzypokoleniowe pt. „Z muzyką przez lata – magia czarnego krążka", które poprowadzi dr Wiktor Sawczuk.

PRZYPOMINAMY także o OBOWIĄZKU OPŁACENIA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ za 2018 rok do 24 listopada 2018r., w wysokości 30 zł.
Dane do przelewu znajdują się na stronie internetowej UM: http://www.uwm.edu.pl/ump/informacje-dla-nowych-cz-onkow.html

W imieniu członków Zarządu UM i z serdecznymi pozdrowieniami,
Prezes Zarządu,  Anna Leszczyńska-Rejchert;
Sekretarz, Aldona Zakrzewska


ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

ZARZĄD UM ORAZ CZŁONKOWIE UM ZAPRASZAJĄ DO WSPÓŁPRACY Z UM WSZYSTKICH CHĘTNYCH!

  • członków kół naukowych UWM;
  • osoby starsze (zwłaszcza emerytów i rencistów, w tym byłych pracowników UWM);
  • osoby w fazie wczesnej i średniej dorosłości (studentów i pracowników UWM);
  • najmłodsze pokolenia (uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, zawodowych).

Serdecznie zapraszamy, ABY RAZEM TWORZYĆ PRZESTRZEŃ MIĘDZYPOKOLENIOWĄ.

Kontakt z przedstawicielami zarządu UM przy WNS UWM w Olsztynie:
Prezes UM, dr Anna Leszczyńska-Rejchert: leszczynskarejchert@wp.pl
Sekretarz UM, dr Aldona Zakrzewska: aldona61@wp.pl

Mamy wypełnione wszelkie niezbędne wymogi, by aplikować o realizacje PROJEKTÓW z różnorodnych programów adresowanych do organizacji pozarządowych, zachęcamy więc do tworzenia projektów i podejmowania działań mających na celu pozyskanie wsparcia finansowego na inicjatywy międzypokoleniowe.

Prezes UM, dr Anna Leszczyńska-Rejchert
Wróć do spisu treści