Plan zajęć

Opisy poszczególnych zajęć znajdują się  w zakładce Plan zajęć semestr zimowy.