Plan zajęć

Plan zajęć dydaktycznych poniżej. Proszę zapoznać się z zasadami realizacji zajęć dydaktycznych.

Na zajęcia zapisujemy się zgodnie z programem studiów.

Informację, kiedy do zaliczenia jest wychowanie fizyczne można uzyskać w swoim dziekanacie.

Zapisy przez stronę rejestracji żetonowej- ul.uwm.edu.pl

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W HALI SPORTOWEJ W KORTOWIE

ul. Prawocheńskiego 7

 

Semestr letni 2021/2022

 

 

800-930

945-1115

1130-1300

1315-1445

1500-1630

 

PONIEDZIAŁEK

mgr M.Roguski

1

 

 

mgr M.Roguski

2

/mała sala, siłownia/

mgr M.Roguski

3
mgr J.Daniluk

5

mgr M.Roguski

4
mgr J.Daniluk

6

 

 

 

 

 

WTOREK

mgr G. Konecko

7

mgr G. Konecko

8

/mała sala, siłownia/

mgr G. Konecko

9

mgr E.Orłowska

11

mgr G. Konecko

10

mgr E.Orłowska

12

 

 

ŚRODA

mgr M. Roguski

13

mgr M. Roguski

14

 /mała sala, siłownia/

 

mgr M. Roguski

15

dr M. Jurgielewicz-Urniaż

17

mgr M. Roguski

16

dr M. Jurgielewicz-Urniaż

18

 

 

 

CZWARTEK

 

dr M. Jurgielewicz-Urniaż

19

dr M. Jurgielewicz-Urniaż

20

/mała sala, siłownia/

dr M. Jurgielewicz-Urniaż

21

mgr A. Dąbrowska
23
dr M. Jurgielewicz-Urniaż

22

mgr A. Dąbrowska

24

mg A. Dąbrowska

25

/mała sala, siłownia/

Grupa damska

 

PIĄTEK

 

 

mgr J.Daniluk

26

 

mgr J.Daniluk

27

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SALI NAD KORTÓWKĄ

ul.Kanafojskiego 5

Semestr letni  2021/2022

Czerwonym kolorem zaznaczono zajęcia dla osób ze zwolnieniami lekarskimi z wychowania fizycznego

 

 

800-930

945-1115

1130-1300

1315-1445

1500-1630

1630-1800

 

PONIEDZIAŁEK

 

 

 

mgr K.Pieczulis-Smoczyńska

1

 

mgr K.Pieczulis-Smoczyńska

2

 

mgr K.Pieczulis-Smoczyńska

3

 

mgr K.Pieczulis-Smoczyńska

4

 

 

 

WTOREK

 

 

 

mgr K.Pieczulis-Smoczyńska

5

 

mgr K.Pieczulis- Smoczyńska

6

 

mgr K.Pieczulis-Smoczyńska

7

 

mgr K.Pieczulis-Smoczyńska

8

 

 

ŚRODA

 

mgr G.Konecko

9

 

mgr G.Konecko

10

 

 

 

mgr K.Pieczulis-Smoczyńska

11

 

mgr K.Pieczulis- Smoczyńska

12

 

 

 

CZWARTEK

 

mgr G.Konecko

13

 

mgr G.Konecko

14

 

mgr G.Konecko

15

 

mgr G.Konecko

16

 

 

 

PIĄTEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uwm.edu.pl/swfis

 

 

PLAN ZAJĘC Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA PŁYWALNI UL.TUWIMA 9

Semestr letni 2021/2022

 

 

8.00-9.30

9.45-11.15

11.30-13.00

13.15-14.45

15.00-16.30

 

PONIEDZIAŁEK

 

 

mgr A.Łuniewska

1

 

mgr A.Łuniewska

2

 

 

mgr A. Łuniewska

3

 

 

mgr K.Szewczyk

4

 

 

 

 

WTOREK

   

 mgr G. Dubielski

5

 

mgr K.Szewczyk

6

 

mgr K. Szewczyk

7

 

   

 mgr A.Łuniewska

8

 

 

 

 

ŚRODA

   

mgr A.Łuniewska

9

 

 

mgr G.Dubielski

10

mgr K.Szewczyk

11

mgr G.Jarzębowski

13

    mgr K.Szewczyk

12

mgr G.Jarzębowski

14

 

 

CZWARTEK

 

mgr G.Jarzębowski

15

 

mgr G.Jarzębowski

16

 

 

mgr G.Dubielski

17

 

mgr G.Dubielski

18

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘC Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SALI FITNESS NA UL.TUWIMA 9 /budynek pływalni/

 

Semestr letni2021/2022

 

 

 

800-930

945-1115

1130-1300

1315-1445

1500-1630

1630-1800

 

PONIEDZIAŁEK

 

 

 

 

mgr. K. Szewczyk

1

 

 

mgr A. Łuniewska

2

 

 

 

 

WTOREK

 

 

 

mgr A. Łuniewska

3

 

mgr A. Łuniewska 

4

 

mgr K. Szewczyk

                   5

 

mgr A. Dąbrowska

                 6

 

 

ŚRODA

 

 

 

mgr E. Orłowska

7

 

mgr E. Orłowska

8

 

 

 

CZWARTEK

 

 

 

mgr E. Orłowska

9

 

mgr E. Orłowska

10

 

 

 

PLAN ZAJĘC Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SIŁOWNI NA UL.TUWIMA 9 /budynek pływalni/

Semestr letni 2021/2022

 

800-930

945-1115

1130-1300

1315-1445

1500-1630

 

PONIEDZIAŁEK

 

 

 

 

mgr G. Jarzębowski

1

 

 

mgr G. Jarzębowski

2

 

 

mgr G. Jarzębowski

3

 

 

mgr G. Jarzębowski

4

 

 

WTOREK

 

 

mgr A. Łuniewska

5

mgr K. Szewczyk

10

 

 

mgr G. Dubielski

6

 

Dr M. Jurgielewicz-Urniaż

7

mgr A. Dąbrowska

11

 

Dr M. Jurgielewicz-Urniaż

8

mgr A. Dąbrowska

12

 

mgr K. Szewczyk

9

 

 

ŚRODA

 

mgr G. Dubielski

13

mgr G. Jarzębowski

17

 

 

mgr A. Łuniewska

14

mgr G .Jarzębowski

18

 

 

mgr G. Dubielski

15

mgr J. Daniluk

19

 

mgr G. Dubielski

16

mgr J. Daniluk

20

 

 

CZWARTEK

 

 

mgr G. Dubielski

21

mgr A. Dąbrowska

25

 

mgr G. Dubielski

22

mgr A. Dąbrowska

26

 

mgr G. Jarzębowski

23

 

 

Mgr G. Jarzębowski

24

 

 

 

 

 

PIĄTEK

 

 

 

mgr E. Orłowska

27

 

 

mgr E. Orłowska

28

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SALI NA UL.ŻOŁNIERSKIEJ 14

 

Semestr letni 2021/2022

 

grupy damskie!

 

 

800-930

945-1115

1130-1300

1315-1445

1500-1630

1630-1800

 

PONIEDZIAŁEK

 

 

 

mgr A. Dąbrowska

1

 

mgr A. Dąbrowska

2

 

mgr A. Dąbrowska

                 3

 

 

WTOREK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚRODA

 

 

 

 

 

 

 

 

CZWARTEK

 

 

 

 

 

 

 

PIĄTEK