Tydzień z Klastrami w programie Horyzont Europa

W imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego zapraszamy na jesienną edycję wydarzenia

„Tydzień z Klastrami w programie Horyzont Europa”

Jest to cykl spotkań poświęconych obszarom tematycznym II filaru programu Horyzont Europa.

W ramach II filaru programu (Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa) jest możliwość  aplikowania o dofinansowanie projektów na różnych poziomach gotowości technologicznej. Dofinansowanie to może sięgać od 1 do ponad 20 mln euro, przy czym projekty – co do zasady – będą realizowane w konsorcjach międzynarodowych. Tematyka projektów musi odpowiadać na wyzwania określone w programach pracy konkursów.

Wydarzenie ma na celu przybliżenie tematyki konkursów, jak również zasad składania wniosków – zarówno tych formalnych, jak i rad praktycznych. Podzielą się nimi doświadczeni realizatorzy projektów, eksperci oceniający wnioski, jak również eksperci zaangażowani w proces przygotowania i implementacji konkursów. 

Cykl spotkań odbędzie się w formule online w dniach 18 – 22 października 2021 r. (start o godzinie 10.00 każdego dnia)

Rejestracja i szczegóły spotkań tutaj

 

Serdecznie zapraszamy

Zespół RPK Olsztyn