Oferty współpracy

Oferty w ramach działań Marie Skłodowskiej-Curie:

 1. Uniwersytet w Padwie zgłasza swoją chęć do przyjęcia (jako Host Institution) wybitnego naukowca, który weźmie udział w konkursie Individual Felowship (IF) w ramach programu MSCA. 

  Najlepsi kandydaci będa mieli możliwość uczestniczenia w programie MSCA MaRaThoN - MASTER your Research and Training Needs. Jest to program szkoleniowy finansowany przez Uniwersytet w Padwie i uczy tego jak z sukcesem przygotować wniosek do następnego konkursy MSCA IF. 

  Termin aplikowania do projektu MSCA MaRaThoN: 15 kwietnia 2019, godzina 13:00.

  By uzyskać dodatkowe informacje o projekcie zachęcamy do odwiedzenia strony: https://www.unipd.it/en/msca-marathon19

   

  Dodatkowe pytania prosimy kierować na dares: mariecurie.marathon@unipd.it

   

   

   

 2. Wydział Budownictwa, Uniwersytet w Zagrzebiu głasza konkurs na 2 stanowiska dla młodych naukowców (naukowców zajmujących się badaniami naukowymi nie dłużej niż 4 lata i nieposiadającymi stopnia dr.) w ramach projektu ITN w działaniach Marie Sklodowskiej-Curie. Nazwa projektu: DuRSAAM - PhD Training Network on Durable, Reliable and Sustainable Structures with Alkali-Activated Materials.

  Szczegóły oferty 

 3. Projekt TOBeATPAIN realizowany w ramach akcji ITN (Individual Trainning Network)- konkurs MSCA rekrutuje 11 doktorantów z dziedziny Neurologii, a dokładniej  2 sektorów:

  1. patofizjologia bólu w neurodegeneracji choroby charakteryzujące się zapaleniem nerwowym

  2. pafofizjologia w bólu przewlekłym

  Przygotowany jest dla nich interdyscyplinarny program szkoleniowy na wysokim poziomie naukowym zorientowany na przedsiębiorczość, tworząc ścieżki kariery mające na celu zwiększenie międzysektorowej i międzynarodowej zdolności zatrudnienia młodych naukowców w europejskim sektorze akademickim i przemysłowym.

  Szczegóły oferty

   

Oferty w ramach działań programu "Horyzont 2020"

 1. Kaunas University of Technology, Litwa ogłasza konkurs na stanowisko profesora i koordynatora projektu ,,Research on the Economic and Managerial Impact of Future Manufacturing (Industry 4.0)” w ramach ERA-Chairs.

  Termin naboru: 29 marca 2019

  Rozpoczęcie pracy: 1 października 2019

  Czas trwania: 4 lata

  Aplikować prosimy pod linkiem: ttps://in4act.ktu.edu/form

  Szczegóły konkursu na stanowisko: https://in4act.ktu.edu/   oraz tu

  Dodatkowe pytania prosimy słać na adres: in4act@ktu.lt

   

   

 2. Centrum Technologii AZTI Technalia poszukuje 2 naukowców do pracy.

  1. Badacz z tytułem dr, w obszarz monitoring morski. Szczegóły tu: https://careers.talentclue.com/en/node/40131567/4590/modal

  2. Eksperta z zakresu projektowania produktu, przetórstwa przemysłowego i konserwacji. Szczegóły tu: https://careers.talentclue.com/es/node/40499816/4590/modal

  Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

   

   

 3. Organizacja INSOMNIA zgłasza swoją chęć uczestniczenia w konkursie ICT-33-2019 Startup Europe for Growth and Innovation Radar, Horyzont2020 jako partner. Firma jest  Startup'em z Walencji. 

  Specjalizują się w następujacych sektorach i technologiach:
  Przemysł (metalurgia, ceramika, motoryzacja)
  Rolnictwo
  Turystyka
  Logistyka
  FinTech

  Główne technologie: wirtualna rzeczywistość, sztuczna inteligencja, robotyka itp.

  Zamknięcie konkursu: 28 marca 2019

  O INSOMNIA