Oferty współpracy

Oferty w ramach działań Marie Skłodowskiej-Curie:

 1. Informujemy o 8 dostępnych miejscach na studiach doktoranckich oferowanych w ramach programu RESPONSE, który jest realizowany w ramach COFUND MSCA. Studia mają odbywać się na jednej z trzech uczelni goszczacych: Uniwersytecie w Zurychu, Uniwersytecie w Bazylei albo Politechnice w Zurychu.

  Założeniem programu RESPONSE jest wyszkolenie młodych naukowców tak by byli w stanie odnaleźc swoją rolę jako naukowcy w służacy społeczeństwu, kształtujący cele polityczne oraz umiejący zorganizować odpowiedzi do globalnych wyzwań w obszarach zrównoważonych systemów żywności, zrównoważonych systemów energetycznych i decyzji dotyczących zrównoważonego użytkowania gruntów.

  Więcej informacji na stronie

Oferty w ramach działań programu "Horyzont 2020"

 1. Naukowcy z Uniwersytetu Aix-Marseille wyrażają zainteresowanie udziałem w konkursie Green Deal. AMU był zaangażowany w ponad 100 projektów FP7 oraz do teraz w 102 projektach H2020.

   

  1. Dr Raquel Bertoldo, prof. nadzw. Uniwersytetu Aix-Marseille, Laboratorium: Psychologii Społecznej UR849, Konkurs: Zielony Ład, tematy zainteresowań: 1.1, 1.2,1 1.3, 3.1, 3.2, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 11.1

  e- mail do kontaktu: raquelbohn-bertoldo@univ_amu.fr

  2. Dr Zhongliang Li, Laboratorium: Informacji i systemów CNRS 7020, Konkurs: Zielony Ład, ID konkursu: LC-GD-2-1-2020, LC-GD-2-2-2020, LC-GD-4-1-2020  . E-mail do kontaktu: zhongliang.li@lis-lab.fr 

  3. Dr Guillaume BLANC, Śródziemnomorski Instytut Oceanografii, Konkurs: Zielony Ład, obszary zainteresowań: 1. Przemysł dla czystej gospodarki w obiegu zamkniętym; 2. Zamykanie przemysłowego cyklu węgla w celu zwalczenia zmian klimatycznych;e-mail do kontaktu: guillaume.Blanc@mio.osupytheas.fr  

  4. Dr Anne Bousquet-Mélou, prof. nadzw. Uniwersytetu Aix-Marseille, Śródziemnomorski Instytut wodnej i lądowej bioróżnorodności i ekologii, Konkurs: Zielony Ład, ID konkursu: LC-GD-7-1-2020, LC-GD-8-2-2020; e-nail do kontaktu: anne.bousquet-melou@imbe.fr 

  5. Dr Pierre-Henri Villard, Śródziemnomorski Instytut wodnej i lądowej bioróżnorodności i ekologii, Konkurs: Zielony Ład, ID konkursu: LC-GD-8-2-2020; e-mail do kontaktu: pierre.villard@univ-amu.fr 

  6. Prof. Sylvain Marque, Śródziemnomorski Instytut Oceanografii, Konkurs: Zielony Ład, ID konkursu: LC-GD-2-1-2020, e-mail do kontaktu: sylvain.marque@aniv_amu.fr

  7. Dr Olivier Pringault, Śródziemnomorski Instytut Oceanografii, Konkurs: Zielony Ład, ID konkursu: LC-GD-8-1-2020, e-mail do kontaktu: olivier.pringault@mio.osupytheas.fr 

  8. Dr Yannick Combet-Blanc, Śródziemnomorski Instytut Oceanografii, Konkurs: Zielony Ład, ID konkursu: LC-GD-11-1-2020, e-mail do kontaktu: yannick.combet-blanc@mio.osupytheas.fr 

  9. Anne-Marie Farnet - Da Silva, Śródziemnomorski Instytut wodnej i lądowej bioróżnorodności i ekologii, Konkurs: Zielony Ład, ID konkursu: LC-GD-6-1-2020, tytuł projektu: Nowy środek przeciwgrzybiczy i antybiotyk do zwalczania opornych bakterii. 

 2. Prof. dr. Domen Mongus z ramienia Uniwersytetu Mariboskiego - zaprasza do współpracy w konkursie Nowy Zielony Ład - LC-GD-1-1-2020: Podtemat: 1. Uniwersytet Mariboski ma doswiadczenie w koordynowaniu i uczestniczeniu w różnych projektach. Obecnie jest zaangażowany w ponad 30 europejskich i wielu inyych międzynarodowych. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy: Domen.mongus@um.si