Oferty współpracy

Oferty w ramach działań Marie Skłodowskiej-Curie:

 1. Projekt TOBeATPAIN realizowany w ramach akcji ITN (Individual Trainning Network)- konkurs MSCA rekrutuje 11 doktorantów z dziedziny Neurologii, a dokładniej  2 sektorów:

  1. patofizjologia bólu w neurodegeneracji choroby charakteryzujące się zapaleniem nerwowym

  2. pafofizjologia w bólu przewlekłym

  Przygotowany jest dla nich interdyscyplinarny program szkoleniowy na wysokim poziomie naukowym zorientowany na przedsiębiorczość, tworząc ścieżki kariery mające na celu zwiększenie międzysektorowej i międzynarodowej zdolności zatrudnienia młodych naukowców w europejskim sektorze akademickim i przemysłowym.

  Szczegóły oferty

   

 2. Uniwersytet w Nikozji (Cypr) ma do zaoferowania dwa stanowiska w formie stażu (dla Postdoc) oraz pracy (Research Associated).

  Szczegóły oferty

  Zachęcamy doz apoznania się z ofertą!

 3.  

  Universite libre de Bruxelles w Belgii ma do zaoferowania stypedia dla doświadczonych naukowców (posiadających tytuł naukowy doktora nauk lub posiadających udokumentowane czteroletnie doświadczenie naukowe) w ramach w ramach COFUND (akcja MSCA) . 

  Przez następne pięć lat ULB jeszcze trzykrotnie będzie ogłaszała konkursy dla doświadczonych naukowców, tak by zrekrutować 63 kandydatów. 

  Każdy grant będzie trwał 2 lata i będzie zawierał indywidualny program rozwoju kariery naukowej. 

  Data pierwszego konkursu: otwarcie 1 sierpnia 2018, zamknięcie 15 października 2018

   Dodatkowe informacje: http://if-at-ulb.ulb.be  

  Zainteresowane osoby proszone są o kontakt pod adresem:  ulb-cofund@ulb.ac.be

  Zachęcamy do zapoznania się z ofertą!

 4. TEAGASC (the Agricultural and Food Development Authority) - Urząd ds. Rolctwa i Rozwoju Żywności w płączeniu z innymi organizacjami na całym świecie (badania, przemysł, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, organizacje pozarządeowe) otworzyło możliwość aplikowania dla doświadczonych naukowców (stopień dr. lub minimum 4letnie doswiadczenie naukowe) na staże naukowe. 

  Staże trwać będą 36 miesięcy, w tym 18 miesięcy poza Irlandią potem następuję powrót do TEAGASC na kolejne 18 miesięcy. 

  Temat badawczy dowolny. 

  Roczne wynagrodzenie brutto w wysokości 51 717 EUR (w przypadku braku dodatku rodzinnego) lub 56 306 EUR (jeśli dodatek rodzinny zostanie wypłacony). Koszty badań będą również finansowane.

  Termin na zgłoszenie chęci aplikowania - 1 października 2018

  Termin złożenia pełnej aplikacji - 20 listopada 2018

  Szczegóły tu: https://www.teagasc.ie/about/research--innovation/research-leaders-2025/

  Zachęcamy do aplikowania!

   

 5. Zachęcamy do przejrzenia oferty jednostek w Argentynie, które oferują współpracę w ramach akcji MSCA Individual Fellowship w aspekcie Global Fellowship.

  Jeżeli Europa to za mało tu znajduje się lista instytucji chętnych do przyjęcia naukowców na staże: http://www.oficinadeenlace.mincyt.gob.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=360&Itemid=402&lang=en

  Zachęcamy do zapoznania się!

 6. Jeżeli jesteś naukowcem zainteresowanym rozwijaniem swojej kariery naukowej o doświadczenia zagraniczne zachęcamy do zapoznania się z ofertą hiszpańskich jednostek.
  W swojej ofercie mają aż 300 ofert dla doświadczonych naukowców (minimum 4 lata doświadczenia naukowego lub stopień doktora) chętnych do aplikowania o grant indywidualny w ramach działań MSCA (Individual Fellowships - IF).

  Tu lista ofert: https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/spanish-hosting-offers-if-2018

  Termin aplikowania do 12 września 2018

   

   

 7. Universidad Complutense de Madrid w Hiszpani ma do zaoferowania 140 miejsca na stypendia w ramach programu Individual Fellowships (akcje MSCA) dla doświadczonych naukowców (posiadających stopień naukowy doktora lub udokumentowane 4letnie doświadczenie naukowe).

  Szczegóły oferty wraz z listą dziedzin porządanych: https://oficinaeuropea.ucm.es/msca-expresions-of-interest-2018

  Zachęcamy do zapoznania się!

   

 8. Urząd ds. Rolnictwa i Rozwoju Żywności - TEAGASC w Irlandii ma do zaoferowania stypedia dla doświadczonych naukowców (posiadających tytuł naukowy doktora nauk lub posiadających udokumentowane czteroletnie doświadczenie naukowe) w programie Research Leader 2025 w ramach COFUND (akcja MSCA).

  Celem projektu jest rozwinięcie grupy liderów w obszarze badań rolniczych i żywnościowych.

  Szczegóły tu: https://www.teagasc.ie/about/research--innovation/research-leaders-2025/

  Zachęcamy do zapoznania się z ofertą!

   

   

 9. Uniwersytet Rovira i Virgilli otworzył nabór na stypendia doktoranckie w ramach programu COFUND (akcje MSCA) na różne dyscypliny naukowe (Sztuka, Humanistyka, Nauki Społeczne i Prawne, Izynieria, Architektura, Nauki Medyczne). Liczba miejsc 28. 

  Termina aplikowania: 20.05.2018

  Szczegóły: http://www.urv.cat/en/research/support/programmes/marti-franques/cofund/fellowship/

  Kontakt: mfp.cofund@urv.cat

  Zapraszamy do aplikowania!

   

 10. Szpital Uniwersytecki w Siennie (Włochy) jest zainteresowany przyjęciem naukowca (posiadającego stopień dr lub co najmniej 4letnie doświadczenie naukowe), który chciałby aplikować w konkursie IF (Individual Fellowship) w ramach działań MSCA. Dziedzina naukowa - praca socjalna.

  Kandydaci spełniający kryteria są proszeni o kontakt do 20.05.2018 z:

  Dr Lucia Rappuoli (l.rappuoli@ao-siena.toscana.it) 

  Eleonora Centini (e.centini@ao-siena.toscana.it)

  Zachęcamy do kontaktu!

 11. Pablo de Olavide University w Seville (Hiszpania) oferuje staż dla doświadcznych naukowców (posiadających stopień doktora lub co najmniej 4 lata pracy naukowej) w ramach działań Individual Fellowships (MSCA). 

  Szczegóły oferty: http://www.upo.es/uporesearch/msca-research-position-at-upo/

  Otwarty konkurs na Participant Portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

   

  Zachęcamy do zapoznania się z ofertą i aplikowania!

 12. East European University (Gruzja) poszukuje partnera, który posiada doświadczenie w projektach programu Horyzont 2020 i przyjąłby na siebie rolę Koordynatora Projektu w projekcie ETN (European Training Network) w ramach działań MSCA. Obecnie konsorcjum składa się z:

  Wnioskodawcy:

  1. East European University (EEU-http://eeu.edu.ge/);

  2. Georgian Institute of Public Affairs (GIPA-https://gipa.ge/geo/home/);

  3. Georgian-American University (GAU-http://gau.ge/en);

  4. Tallinn University of Technology (TTU-https://www.ttu.ee/en);

  5. Lviv Polytechnic National University (LPNU-http://www.lp.edu.ua/en); 

  6. University of Economics in Bratislava (UEBA-https://euba.sk/en/).

  Partnerzy:

  1. Georgian Innovation and Technology Agency (GITA-http://techpark.ge/);

  2. Georgian Small and Medium Enterprises Association (GSMEA-http://www.gsmea.ge/?lng=eng)

   Szczegóły tutaj

 13. Trinity College Dublin oferuje stypendia dla doświadczonych naukowców nauk humanistycznych i sztuki w projekcie "Trinity Long Room Hub Visiting Research Fellowship Cofund Programme 2017-2020" w ramach akcji Marii Skłodowskiej-Curie COFUND. Więcej szczegółów tutaj.

 14. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje, że na stronie https://net4mobility.eu/eoi.html znajduje się baza danych dotycząca współpracy w ramach konkursów Marii Skłodowskiej-Curie Actions.