Oferty współpracy

Oferty w ramach działań Marie Skłodowskiej-Curie:

 1. Informujemy o 8 dostępnych miejscach na studiach doktoranckich oferowanych w ramach programu RESPONSE, który jest realizowany w ramach COFUND MSCA. Studia mają odbywać się na jednej z trzech uczelni goszczacych: Uniwersytecie w Zurychu, Uniwersytecie w Bazylei albo Politechnice w Zurychu.

  Założeniem programu RESPONSE jest wyszkolenie młodych naukowców tak by byli w stanie odnaleźc swoją rolę jako naukowcy w służacy społeczeństwu, kształtujący cele polityczne oraz umiejący zorganizować odpowiedzi do globalnych wyzwań w obszarach zrównoważonych systemów żywności, zrównoważonych systemów energetycznych i decyzji dotyczących zrównoważonego użytkowania gruntów.

  Więcej informacji na stronie

 2. Teagasc (Irish Agriculture and Food Development Authority) ogłosił nabór w programie Research Leaders 2025 realizowanego w ramach działania COFUND Marii Skłodowskiej-Curie.Stypendia są przeznaczone dla doświadczonych naukowców (co najmniej ze stopniem doktora lub czteroletnim doświadczeniem badawczym). Trwają 36 miesięcy, a ich roczna wysokość brutto wynosi 51 717 euro lub 56 306 euro (jeśli przysługuje stypendyście dodatek rodzinny). Oprócz tego istnieje możliwość rozliczania wydatków na badania. 

  Termin nadsyłania listu intencyjnego to 13 listopada 2019, a termin nadsyłania pełnego wniosku to 10 lutego 2020.

  Więcej informacji na stronie internetowej (LINK). 

   

 3.  

  Centrum obliczeniowe Barcelona Supercomputing Centre (BSC) zaprasza osoby z tytułem doktora do naboru na autorski program studiów postdoktoranckich STARS (SupercompuTing And Related applicationS Fellows Programme) współfinansowanych ze środków MSCA COFUND.

   

  Program studiów koncentruje się na wspieraniu i szkoleniu specjalistów w dziedzinie wysoko wydajnych obliczeń komputerowych oraz powiązanych rozwiązań. Oferuje narzędzia oraz wsparcie potrzebne do pogłębienia wiedzy w stymulującym, międzynarodowym środowisku. Ponadto w programie przewidziane są krótkie międzydyscyplinarne oddelegowania realizowane w sektorze prywatnym bądź nieakademickich centrach badawczych. W tym naborze dostępne są 12 miejsca.

   

  Do programu zostanie zakwalifikowanych 20 wybitnych naukowców z tytułem doktora na 24-miesięczne stypendium, które obejmuje:

   

  - roczne wynagrodzenie (35 000 €) i dodatek rodzinny (1 500 €);

   

  - budżet na szkolenia i podróże związane z pracą naukową (5 400€).

   

  Nabór trwa od 1 lipca do 30 września 2019 r.

   

  Więcej informacji oraz formularz aplikacyjny znajdują się tu.

   

  Kontakt w razie niejasności bądź pytań: starsprogramme@bsc.es.

   

   

   

 4. Polski naukowiec, pracujący na Uniwersytecie w Liverpoolu Wielkiej Brytanii szuka instytucji naukowej lub przemysłowej, z którą mógłby aplikować do konkursu MSCA IF. 

  Zainteresowania badawcze Pana Doktora Tomasza Cudejko obejmują: wpływ obuwia specjalistycznego na zmiany strukturalne, symptomy i biomechanikę u osób z osteoartrozą stawu kolanowego. 


  Kontakt: t.cudejko@liverpool.ac.uk

 5. Université libre de Bruxelles zaprasza naukowców ze stopniem doktora do udziału w konkursie MSCA COFUND. Nabór na dwuletnie stypendia, ktorych celem jest rozwój kariery naukowej, został otwarty 15 czerwca br. Dostepne są 23 stanowiska we wszystkich obszarach badawczych. 

  Więcej informacji na stronie

  Kontakt mailowy z managerem projektu: ulb-cofund@ulb.ac.be.

   

 6.  

  Paryska firma Safran zaprasza do aplikowania do grantu MSCA-IF fizyków, chemików, badaczy działających w obszarze badań materiałowych i posiadających dogłębną wiedzę na tematy:

   

  - metalowych i ceramicznych materiałów, preferencyjnie również o syntezie materiałów z przeznaczeniem do użytkowania w wysokich temperaturach;

   

  - usuwania i procesów drukowania;

   

  - obróbki wtórnej (spiekania, zgęstniania, wyżarzania).

   

  Projekt, który wspólnie chce zrealizować firma ma w założeniu otworzyć  drogę do osiągnięcia przemysłowej dojrzałości czujników w lotnictwie.

   

  Więcej informacji tu.

   

 7.  

  Firma Elveflow z Paryża zaprasza do aplikowania do grantu MSCA-IF fizyków ze stopniem doktora.

  Firma została założona przez 3 byłych badaczy działających w obszarze mikroprzepływowości, a przekształciła się w wyjątkowe połączenie prywatnego laboratorium badawczego z inkubatorem start-upów. Firma oferuje pomoc w pisaniu wniosku w temacie dotyczącym mikroprzepływowości, którego celem byłoby stworzenie rynkowego produktu lub firmy.

   

  Więcej informacji tu.

   

 8.  

  Uniwersytet w Bergamo zaprasza doświadczonych naukowców do udziału w MSCA IF. Obszary badawczych zainteresowań, w których będą działały panele naukowe obejmują:

   

  - nauki ekonomiczne;

   

  - informatyka i inżynieria;

   

  - nauki o środowisku i nauki o ziemi;

   

  - matematyka;

   

  - fizyka;

   

  - nauki społeczne i humanistyczne;

   

  Lista tematów oraz ewentualnych opiekunów znajduje się na stronie.

   

  Wnioski będą przyjmowane do 7 lipca i powinny zawierać:

   

  1.       Wypełniony kwestionariusz.

   

  2.       Dwustronicowe podsumowanie planu badawczego.

   

  3.       Aktualne CV z lista publikacji (max. dwie strony).

   

  4.       List motywacyjny.

   

  Osoba odpowiedzialna za kontakt w tej kwestii: damiana.curti@unibg.it

   

 9.  

  Centrum Badań Matematycznych w Barcelonie zaprasza wybitnych naukowców ze stopniem naukowym doktora do udziału w konkursie MSCA IF, w którym projekty będą realizowane w poniższych grupach tematycznych:

   

  - systemy złożone, Główny Naukowiec (GI): Alvaro Corral (acorral@crm.cat);
  - biologia obliczeniowa i matematyczna, GIy: Tomas Alcaron (talarcon@crm.cat) i ​Josep Sardanyes (jsardanyes@crm.cat);
  - neuronauka obliczeniowa, Giy: Alex Roxin (aroxin@crm.cat) Klaus Wimmer (kwimmer@crm.cat);
  - analiza harmoniczna i aproksymacja, GI: Sergey Tikhonov (stikhonov@crm.cat);
  - matematyka przemysłowa, GI: Tim Myers (tmyers@crm.cat);
  - matematyka rozwoju i ewolucji, GI: Isaac Salazar (isalazar@crm.cat).

   

  Zainteresowani są o proszeni o kontakt z głównymi naukowcami w dziedzinie swoich zainteresowań oraz przesłanie CV  i krótkiego opisu badań, które będą ujęte we wniosku konkursowym do 20 czerwca. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani do 30 czerwca o dalszych krokach związanych ze składaniem wniosku.

   

  Więcej informacji na stronie CRM i pod adresem mailowym : projects@crm.cat.

   

 10. Instytut Stosunków Międzynarodowych w Barcelonie zaprasza naukowców ze stopniem naukowym doktora chętnych do udziału w stypendiach indywidualnych w programie Marii Skłodowskiej-Curie. Jednostka zainteresowana jest współpracą z kandydatami mogącymi poszczycić się imponującą ilością osiągnięć i których obszar zainteresowań naukowych obejmuje:

  - bezpieczeństwo i konflikt;

  - nierówność i rozwój;

  - globalne zarządzanie;

  - zagraniczna polityka UE;

  - zarządzanie różnorodnością;

  - systemy polityczne regulacji.

  Wybrani kandydaci będą wspierani przez jednego lub więcej profesorów IBEI (w zależności od tematu wniosku) by opracować wniosek.

  Więcej informacji na temat dziedzin, w których obszarze jest możliwa współpraca oraz dane na temat Instytutu znajdują się tu.  

  Zainteresowani proszeni są o kontakt z: mvomhau@ibei.org  do 21 czerwca.

   

   

 11. Uniwersytet w Genewie (UNIGE) poszukuje wybitnych naukowców chętnych do udziału w Indywidualnych Stypendiach Marii Skłodowskiej-Curie. Kandydaci zainteresowani udziałem w MSCA IF na UNIGE powinni znaleźć mentora naukowego (profesora lub starszego wykładowcę) w obszarze swoich profesjonalnych zainteresowań przed skontaktowaniem się z UNIGE. Ponadto zostaną wsparci przez Usługi Badawcze (Eurasearch) przez okres przygotowania wniosku poprzez doradztwo i udostępnienie niezbędnych informacji.

  Osoby zainteresowanie udziałem w MSCA IF na UNIGE będą miały możliwość uczestniczyć w „ Szkoleniu dla osób ubiegających się o stypendia indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie”, które odbędzie się 4 lipca br. na UNIGE. To jednodniowe wydarzenie (prowadzone w języku angielskim) skierowane jest skierowane jest do naukowców zainteresowanych w MSCA IF w obecnie otwartym konkursie, trwającym do 11 września br. Uczestnicy będą pracowali na przykładowym wniosku oraz zapoznają się z procesem jego oceniania a także spotkają się ze stypendystą MSCA IF. Więcej informacji o szkoleniu i informacja o rejestracji na stronie.

 12. Uniwersytet w Jaén zaprasza do wspólnego aplikowania o grant MSCA-IF naukowców ze stopniem doktora w obszarach :

  - chemia;

  - nauki ekonomiczne;

  - nauki o środowisku i geologia;

  - informatyka i inżynieria;

  - nauki przyrodnicze;

  - matematyka;

  - fizyka;

  - nauki społeczne i humanistyczne.

  Zainteresowani proszeni są o przesłanie swojego CV, listu motywacyjnego oraz streszczenia propozycji projektu (250 słów) na adres: ofipi@ujaen.es do 14 czerwca 2019 (wraz z zaznaczonym numerem identyfikacyjnym oferty). Więcej na temat wymagań można znaleźć tu.

 13. Katolicki Universytet w Leuven (UC Louvain) zgłasza swoją chęć do przyjęcia naukowca w ramach programu MSCA w konkursie IF. 

  Termin naboru: 11.09.2019

  Rozpoczęcie stażu: od 03.2020

  Osoba do kontaktu na UC Louvain: Sara Wilmet (sara.wilmet@uclouvain.be).