Oferty współpracy

Oferty w ramach działań Marie Skłodowskiej-Curie:

 1. Uniwersytet Rovira i Virgilli otworzył nabór na stypendia doktoranckie w ramach programu COFUND (akcje MSCA) na różne dyscypliny naukowe (Sztuka, Humanistyka, Nauki Społeczne i Prawne, Izynieria, Architektura, Nauki Medyczne). Liczba miejsc 28. 

  Termina aplikowania: 20.05.2018

  Szczegóły: http://www.urv.cat/en/research/support/programmes/marti-franques/cofund/fellowship/

  Kontakt: mfp.cofund@urv.cat

  Zapraszamy do aplikowania!

   

 2. Szpital Uniwersytecki w Siennie (Włochy) jest zainteresowany przyjęciem naukowca (posiadającego stopień dr lub co najmniej 4letnie doświadczenie naukowe), który chciałby aplikować w konkursie IF (Individual Fellowship) w ramach działań MSCA. Dziedzina naukowa - praca socjalna.

  Kandydaci spełniający kryteria są proszeni o kontakt do 20.05.2018 z:

  Dr Lucia Rappuoli (l.rappuoli@ao-siena.toscana.it) 

  Eleonora Centini (e.centini@ao-siena.toscana.it)

  Zachęcamy do kontaktu!

 3. Pablo de Olavide University w Seville (Hiszpania) oferuje staż dla doświadcznych naukowców (posiadających stopień doktora lub co najmniej 4 lata pracy naukowej) w ramach działań Individual Fellowships (MSCA). 

  Szczegóły oferty: http://www.upo.es/uporesearch/msca-research-position-at-upo/

  Otwarty konkurs na Participant Portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

   

  Zachęcamy do zapoznania się z ofertą i aplikowania!

 4. East European University (Gruzja) poszukuje partnera, który posiada doświadczenie w projektach programu Horyzont 2020 i przyjąłby na siebie rolę Koordynatora Projektu w projekcie ETN (European Training Network) w ramach działań MSCA. Obecnie konsorcjum składa się z:

  Wnioskodawcy:

  1. East European University (EEU-http://eeu.edu.ge/);

  2. Georgian Institute of Public Affairs (GIPA-https://gipa.ge/geo/home/);

  3. Georgian-American University (GAU-http://gau.ge/en);

  4. Tallinn University of Technology (TTU-https://www.ttu.ee/en);

  5. Lviv Polytechnic National University (LPNU-http://www.lp.edu.ua/en); 

  6. University of Economics in Bratislava (UEBA-https://euba.sk/en/).

  Partnerzy:

  1. Georgian Innovation and Technology Agency (GITA-http://techpark.ge/);

  2. Georgian Small and Medium Enterprises Association (GSMEA-http://www.gsmea.ge/?lng=eng)

   Szczegóły tutaj

 5. Trinity College Dublin oferuje stypendia dla doświadczonych naukowców nauk humanistycznych i sztuki w projekcie "Trinity Long Room Hub Visiting Research Fellowship Cofund Programme 2017-2020" w ramach akcji Marii Skłodowskiej-Curie COFUND. Więcej szczegółów tutaj.

 6. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje, że na stronie https://net4mobility.eu/eoi.html znajduje się baza danych dotycząca współpracy w ramach konkursów Marii Skłodowskiej-Curie Actions.